Utkastet till ny lag om barnomsorg och grundskola innehåller flera förbättringar, men uppvisar också tendenser till centralstyrning från landskapets sida gentemot kommunerna. Resultatet av den pågående remissrundan får avgöra vilket det slutliga intrycket av lagen blir.

Kommentarer

Det låter lite långsökt att

Det låter lite långsökt att tala om "centralstyrning" när vi pratar om en total befolkningsmängd på ca 30.000 personer. Det är väl rätt naturligt att Landskapet tar över över områden som vissa kommuner är för små eller har för dålig ekonomi för att upprätthålla. Man får intrycket att ledarskribenten tycker kommunernas bestämmanderätt är viktigare än att skolbarn får rätt till exempelvis stöd i skolan, kurator eller psykolog. Vissa kommuner har svårt att tillämpa alla lagar som finns på grund bristande resurser, både ekonomiskt och personalmässigt. Då är det ju inte konstigt eller illavarslande att Landskapet ser till att skolbarn får de resurser de har rätt till, även om det inte sker inom kommunens ramar.

Dessvärre har allas vår

Dessvärre har allas vår Landskapsregering – med Fru Kommunministern i spetsen – för lång tid framöver ”lyckats” mer eller mindre sabotera varje kommunal önskan om samverkan angående, bland annat, just det som Du är ute efter. Tro bara inte att ett regerings-välsignat, som österbottningar säger, ”påsaatrampande” inom kommunala ramar skulle göra omsorgen om skolbarn vare sig bättre eller billigare! Därtill är tydliga exempel om motsatsen allt för många runt om oss.

Röstning över internet är ett naturligt nästa steg. Det vore olycligt om landskapets försök faller på en teknikalitet.

Glöm inte bort den enskillde individen i frågan om vem som ska finansiera vårdplatser.

All heder åt Föglös kommunstyrelse som pausade planerna på en enkät om kommunsammanslagning, efter relevanta invändningar från statsvetarprofessor Göran Djupsund.
Enkäten är ett trubbigt verktyg om den används slarvigt.

I valtider är det lätt att tro att det behövs mer centraliserat beslutsfattande och fler stora projekt för att samhället ska fungera. Så är det inte. Se bara på älgjakten.

Skördefesten har lyft landskapets livsmedelsindustri och besöksnäring. Hur maten marknadsförs fortsätter att bli en allt viktigare fråga.

Debatten om kortrutten fortsätter för fullt och landskapsregeringens informationstillfälle förra veckan väckte många känslor och frågor bland åhörare samt intresserade. Tekniken är vald av landskapsregeringen men målen med skärgårdens framtid är fortfarande höljd i dunkel.

Den finlandssvenska språkkampen är en annan än den åländska. Charm och sänkta förväntningar räcker inte långt för att bevara en kultur.

Mina damer och herrar – låt showen börja. Det närmar sig val med stormsteg och i sedvanlig ordning börjar vallöften rulla in. Valfläsk blandas hej vilt med utspel och satsningar såväl ute i kommuner som i landskapsborgen. Vi vet aldrig vad som kan komma ut ur den politiska löftestombolan men ett är säkert - billig brukar den inte vara för oss skattebetalare.

EU-kommissionens nytillträdda ordförande Ursula von det Leyen har nu presenterat sina förslag på nya EU-kommissionärer. Det är 13 kvinnor och 14 män, helt i enlighet med det jämställdhetslöfte hon gav när hon tillträdde.

Gör vägen från svensk lärarexamen till behörig klasslärare på Åland glasklar, men håll fast vid principen om komplettering.

Se till att stöden hamnar där de gör mest nytta - landsbygdens kommuner måste bli attraktiva för inflyttare.

Åländsk lag är självstyrelsens kärna. Oberoende av självstyrelserevisionens utfall kan nästa lagting förbättra dagens situation.

Återigen väljer Justitieministeriet att behandla den åländska självstyrelsen i strid med Finlands internationella förpliktelser. Denna gång är det en begäran om yttrande gällande en ändring av offentlighetslagen som skickats på finska till Ålands landskapsregering. Det måste Åland kraftfullt agera på.

Fler ledare