Ett val mellan två åländska kandidater, men också ett val för att visa hur vi vill att EU ska utvecklas. Gör din röst hörd – oavsett vilken sida av den politiska mitten du står på.

Kommentarer

Nu med facit i hand, nu kan

Nu med facit i hand, nu kan konstateras att utfallet av Eu-valet, parlamentsplatserna, blev just det som gemene ålänning på förhand var övertygad om att det skulle bli. Och just den övertygelsen är nog dessvärre främsta förklaring till att röstdeltagandet blev så lågt som det blev på Åland. Det oaktat ägnas härmed särskilt Leif Holmblad en tacksamhetens tanke. Ingen torde nämligen mer än han, och Camilla Gunell, förstås – via deras enträgna kamp för Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) – ha bidragit till att gemene man – både på Åland och i den svensktalande delen av Österbotten – fick precis det utfall som de ville ha av valet! Via Finlands Svenska Socialdemokrater rf – FSD – fick inte vare sig österbottningar, eller någon annan finländare med svenska som modersmål, något gehör alls. Att särskilt Gunell utsatte sig för den nesan, det är faktiskt förvånande, det. Förövrigt kan noteras att undertecknarna av en insändare under rubriken: ” Camilla – för människornas Europa” (23 maj 2019 kl. 22:06) – den namnlistan finns uppsatt på Gräsrots kylskåpsdörr – som ett minnesmärke.

Jag är stolt över hur

Jag är stolt över hur ålänningarna röstade. Att vi röstade för ett enat Svenskfinland, för företagsamhet och frihet och därmed indirekt mot allt som socialismen står för. Därmed sade Åland också enat nej till en smygförfinskning av Åland via ett närmare samarbete med Suomen Sosialidemokraattinen Puolue. Jag tror att EU-valet också var indikativt för hur höstens val kommer att arta sig. Bara borgerligheten håller ihop och enas runt ett politiskt program är det möjligt att hålla socialisterna långt borta från makten, även i Mariehamn.

Debatten om kortrutten fortsätter för fullt och landskapsregeringens informationstillfälle förra veckan väckte många känslor och frågor bland åhörare samt intresserade. Tekniken är vald av landskapsregeringen men målen med skärgårdens framtid är fortfarande höljd i dunkel.

Den finlandssvenska språkkampen är en annan än den åländska. Charm och sänkta förväntningar räcker inte långt för att bevara en kultur.

Mina damer och herrar – låt showen börja. Det närmar sig val med stormsteg och i sedvanlig ordning börjar vallöften rulla in. Valfläsk blandas hej vilt med utspel och satsningar såväl ute i kommuner som i landskapsborgen. Vi vet aldrig vad som kan komma ut ur den politiska löftestombolan men ett är säkert - billig brukar den inte vara för oss skattebetalare.

EU-kommissionens nytillträdda ordförande Ursula von det Leyen har nu presenterat sina förslag på nya EU-kommissionärer. Det är 13 kvinnor och 14 män, helt i enlighet med det jämställdhetslöfte hon gav när hon tillträdde.

Gör vägen från svensk lärarexamen till behörig klasslärare på Åland glasklar, men håll fast vid principen om komplettering.

Se till att stöden hamnar där de gör mest nytta - landsbygdens kommuner måste bli attraktiva för inflyttare.

Åländsk lag är självstyrelsens kärna. Oberoende av självstyrelserevisionens utfall kan nästa lagting förbättra dagens situation.

Återigen väljer Justitieministeriet att behandla den åländska självstyrelsen i strid med Finlands internationella förpliktelser. Denna gång är det en begäran om yttrande gällande en ändring av offentlighetslagen som skickats på finska till Ålands landskapsregering. Det måste Åland kraftfullt agera på.

Debatten i lagtinget om medieavgiften och finansieringen av Ålands radio och tv var en uppvisning i märklig diskussion. Framför allt för den totala rädsla för att våga ha en åsikt om vart skattepengar går och hur de påverkar samhället.

Avslöjandet av kommunernas osäkra webbplatser är en nyttig påminnelse om vikten av att skydda våra digitala liv.

Uppdatera lagstiftningen så den svarar mot vårt näringslivets behov. Det är den bästa näringslivpolitiken. Det är det tydliga budskapet från Ålands Näringsliv i Ålandstidningens nyhetspodd .

Demokratins praktik är svår och många politiker lyckas dåligt med hanteringen av demokratifrågor, som brittiske premiärministen Boris Johnson som bestämt sig för att ge parlamentet en långledighet på fem veckor, så det inte ska hinna lägga sig i hans planer för en hård Brexit.

I tisdags klubbade stadsfullmäktige igenom en ändring av stadsplanen för Östra hamnen. Ett välkommet beslut, det är hög tid att få ordning på området som i dag delvis är mer en skam än en tillgång.

Fler ledare