Vill du skriva en insändare? Mejla till debatt@alandstidningen.ax. Ordet är fritt, men texter som strider mot lagar eller de pressetiska reglerna publiceras inte. Även om du skriver under signatur måste namn uppges.

Under den gångna våren och sommaren har mitt uppdrag, på Ålands vägnar, varit att sköta presidentskapet för BSPC (Östersjökonferensen) vilket för första gången förärats Åland.

”Varför bor du i egentligen i Bryssel?”. Det behövdes inte mer än några minuter på Rolfens däck på väg in mot västra hamnen innan min tjeckiska kollega hade hunnit ställa den frågan.

Jag måste rätta Mats Granesäter då han påstår i sin insändare lördag 18 augusti att " för första gången i Norden kan ett parti med rötterna i rasismen bli störst".

Nu har jag utfört en medborgerlig plikt, och lagt min röst i kommande riksdagsval i Sverige. Som ålänning, svensk och finländare får jag rösta i flera olika val. Nu fick jag ett svenskt röstkort i brevlådan.

Det är inte första gången som en kommunalreform diskuteras på Åland. Riktigt omfattande var reformen, och även motståndet, för 150 år sedan när kommunerna först introducerades.

I en intervju i Ålandstidningen den 13 augusti medger lantrådet Katrin Sjögren (Lib):

Replik

Med förvåningens finger i häpnadens mun, efter att ha läst kollegan Tony Wikströms (S) insändare ”Stå upp för demokratin” måste jag ändå öppna munnen eller åtminstone plocka fram tangentbordet för att besvara den.

ÅHS anklagas för att inte kunna hålla sin budget. Kostnaderna beräknas överstiga budgeten med 1 miljon euro detta år, främst på grund av de ökade kostnaderna för vård utom Åland.

Kulturnatten gav ett visst intryck att lite ändrat sin inriktning med lite slagsida åt barnaktiviteter. Inget ont om detta det kanske är en bra kursändring framtiden må utvisa.

Den heta sommaren börjar lida mot sitt slut. En het politisk period förväntas i Mariehamns stad. Bland annat kommer den nya, juridiskt bindande delgeneralplanen för stadens centrum till behandling.

Brukar inte sluta bra

Det har funnits tider när till och med de som styrt vårt land och samhälle har fogat sig efter kyrkans normer och regler.

Med anledning av konflikten mellan å ena sidan hamnnämndens ordförande och stadsdirektören som resulterat i en specialrevision till en kostad om cirka 20.000 euro som skall belasta oss skattebetalare i Mariehamn har vi studerat koncerndirektivet f

Att mäta luftkvaliteten är viktigt eftersom luftföroreningar har stor inverkan på oss och vår hälsa. Barn och äldre, samt personer med luftvägsproblem är speciellt känsliga för dålig luftkvalitet och i en

På torsdag öppnar vallokalen här i Mariehamn. Ja, det är alltså den svenska vallokalen som öppnar för alla som är röstberättigade i svenska valet. Vilka är då röstberättigade?

Fler insändare