Vill du skriva en insändare? Mejla till debatt@alandstidningen.ax. Ordet är fritt, men texter som strider mot lagar eller de pressetiska reglerna publiceras inte. Även om du skriver under signatur måste namn uppges.

Är det verkligen bra att äta odlad lax? Jag har fördjupat mig en del i det här med fiskodlingar och har förstått att odlad lax inte alls är lika nyttig som den vilda laxen.

Hur upphandlar Mariehamns stad advokattjänster? Verkar vara ständigt samma advokatbyrå som anlitas.

Ingemar Ackren

Stadsdirektör Barbara Heinonen svarar:

Bästa herr Jerker Örjans. Mariehamns Hamn Ab har inte upphandlat Pommerndockan. Det är helt och hållet ett projekt som ägs och genomförs av Mariehamn stad. Så nu skäller du vid fel dörr.

Roger Jansson

Det är nog dags att räddningsväsendet på Åland ser över sina rutiner hur man ska förfara när det kommer larm mitt i natten om röklukt från en eventuell brand. Bättre att åka ut en gång för mycket, än en gång för litet.

Svar till herr Johan Granlund och hans insändare ”Sanningen om den andra branden i Godby”.

Den internationella handeln har de senaste 50 åren vuxit nästan oavbrutet. Det är den handeln som har gjort Europa, och i synnerhet de små exportberoende länderna i Norden, ekonomiskt framgångsrikt.

Angående branden i Godby hotell, kan jag inte låta bli att förundras över händelseförloppet.

Kan någon i LR berätta tydligt i denna tidning varför skärgårdsborna ska betala minst 158 euro för årskort till bilar för att köra på åländska vägar medan fastålänningar kör gratis.

För människor ute på landsbygden och då speciellt djurägare, barnfamiljer men även gemene man/kvinna och ålänning finns idag en stor oro efter att vargar invandrat i vår natur.

Minister Wille Valve (MSÅ) skriver i en replik att: ”Lagtingsledamot Toivonen föreslår i en insändare att en social domstol införs för narkotikaärenden enligt portugisisk modell. ”

Regnbågsfyren ville genom ordförande Martha Hannus i en replik klargöra några saker för mig. Hon skrev: ”Vår verksamhetsledare är utbildad skolinformatör, och hennes bemötande är alltid professionellt och sakligt.

I Godby har på kort tid hänt två allvarliga bränder och i båda fallen bör räddningspersonals agerande påtalas. Spaltmetrar har redan skrivits om totalskadan på det så kallade Godby hotell, som de facto var ett historiskt minnesmärke.

Lagtingsledamot Toivonen föreslår i en insändare att en social domstol införs för narkotikaärenden enligt portugisisk modell.

Mariehamns hamn misstänks för att under en längre tid ha avvikit från god upphandlingspraxis genom att favorisera en entreprenör.

Fler insändare