Vill du skriva en insändare? Mejla till debatt@alandstidningen.ax. Ordet är fritt, men texter som strider mot lagar eller de pressetiska reglerna publiceras inte. Även om du skriver under signatur måste namn uppges.

Stephan, du lär ju vara ekonom, då borde du ju kunna så mycket matematik att du vet att 24 procent inte är en majoritet. Så det er gallup visade var ju att det fanns en majoritet som ville fortsätta som vi gjort förr.

På Åland finns det många båtar, framförallt snabba motorbåtar med stora motorer för att kunna göra över 30 knop. När det gäller motorbåtar räknar man förbrukning per sjömil, inte per mil eller per 100 km.

Åländska miljonärer på Veikkaus spel. Nu är det ju så att en del av Finlands befolkning och hela Ålands befolkning blivit underkända sina mänskliga rättigheter.

Vi kan inte annat än applådera och tacka Maja Hallbäck för hennes väldigt insiktsfulla, kloka och välformulerade insändare i tisdagens tidning om det hotande mobilförbudet i stadens grundskolor.

Ålands framtid varnar i insändare 11/10 för att vi riskerar att ”sälja ut framtidens självstyrelse” ifall målet med en helt ny självstyrelselag slutar med enbart ett reviderat ekonomiskt system.

Så synd att åländska äpplen inte har importeras från något fjärran land, precis som ekologiska bananer, för då skulle de ju kosta bara hälften så mycket?

"Banantuggare med mer lust än råd att äta närodlat"

Eckerö kommun fortsätter tillsvidare att fatta beslut som egen kommun. Däremot söker vi helt naturligt samarbete med andra kommuner i frågor, där vi har gemensamma intressen. Den uttalade målsättningen är att fortsätta med det även framledes.

Den gångna sommaren har fått folk att uppmärksamma att det pågår en klimatförändring. Jordens medeltemperatur stiger och mest stiger den i polarområdena. Också på våra breddgrader är temperaturstegringen högre än genomsnittet för hela jorden.

Den färska IPCC-rapporten om den globala uppvärmningen ska tas på största allvar. Alla sektorer måste hjälpa till för att dra sitt strå till stacken för att bromsa klimatets uppvärmning.

Med jämna mellanrum besöker jag Mariebad, och jag är mer än nöjd med vår fina badanläggning. Visst är Mariebad i behov av en renovering, vilket är naturligt för alla badanläggningar, med jämna mellanrum.

I en språkhistorisk avhandling av Mikko Heikkilä 2014 ingick ett eget kapitel om bakgrunden till namnen ”Åland” och ”Ahvenanmaa” som jag refererade i en insändare i Ålandstidningen hösten 2015.

Ett stort tack, Robert, för din insändare! Den inspirerade mig till en lite bredare historisk överblick i en fråga som på många sätt berör oss alla. Det finns eventuellt två eller tre viktiga infallsvinklar.

Sommaren 2017 kunde vi alla ta del av den så kalladw Ålandskommiténs slutbetänkande. Där ingick synnerligen ambitiösa åtgärder och utvecklingsförslag för självstyrelsen, främst inom behörighetsområdet för lagstiftningen.

Ålands lagting arbetar som bäst med en kommunreform som allt fler stöder. Allt eftersom insikten och kunskapen om de utmaningar som det åländska samhället står inför ökar acceptansen för reformen, när man ser till helheten.

Fler insändare