Vill du skriva en insändare? Mejla till debatt@alandstidningen.ax. Ordet är fritt, men texter som strider mot lagar eller de pressetiska reglerna publiceras inte. Även om du skriver under signatur måste namn uppges.

Skolelever har blivit en målgrupp för våra tillresande "kärleksexperter”, som skriver sina omoraliska böcker men som ändå på något sätt lyckas sälja det som moral till vår landskapsregering.

Det framkom nyligen i en artikel i ÅT att ”Åländska HBT-föreningen Regnbågsfyren har fått 58.000e” av Paf-medel. Detta var på enskild föredragning av minister Wille Valve.

Tack till Emma Harald och Ålandstidningen som upplyste mig om att den som driver inkvartering i eget hem inte behöver registrera sig hos ÅMHM, för den informationen fanns inte någonstans i deras utskick eller på blanketten.

Leif Holmblad i Storby beskriver mina känslor när Nils Torvalds inte blev vald till president den 28 januari. Men hans beskrivning stämmer inte riktigt med verkligheten.

Efter att jag läst Eva Jo-Hancocks insändare mot konstgräs så måste jag förtydliga några punkter. En stor eloge till att man lyfter miljöfrågan som är väldigt viktig.

Till Mats Granesäter. Du tycks nu som avhoppad sosse gråta över spilld mjölk. Du satsade allt på Nils Torvalds, en SFP:are, skulle bli Finlands nya president. Om du följt med mina inlägg, så gav jag Torvalds mellan 1-2 procent

Sedan 1/1-2017 gäller hälsoskyddslagen där det fastställs att alla inkvarteringsverksamheter, även de med mindre än 25 bäddplatser, ska göra en anmälan till ÅMHM. Detta informerade vi om i bägge lokaltidningarna den 16/3 2017.

”Mikroplaster är konstaterade iSlemmern”, läste vi i ÅT den 6 februari. Det kommer från dagvattnet och sipprar ut i havet. Det kommer främst från Mariehamnstrafiken – det vet vi.

Enligt min mening handlar demokrati om alla människors lika värde och rättigheter, samt om möjligheten att få vara med och bestämma.

Angående Bio Savoy. Tänkte egentligen inte lägga mig i detta. Men jag tycker att byggnadsnämnden gör fel, som nojsar med biografägaren om än det ena än det andra.

Med anledning av byggnadsnämndens krav på Patrik Landell gällande Bio Savoy måste jag

framföra mina synpunkter på nytt gällande Bio Savoys nya fasad mot norr, väster och söder:

Ålands landskapsregering har genom sin förändring av landskapsandelssystemet gjort det omöjligt för Medborgarinstitutet att fortsätta sin verksamhet.

Vi behöver satsa på kollektivtrafiken och jag menar att kollektivtrafik inte enbart ska ses som en kostnadspost utan också som en tillväxtsatsning, låt mig belysa två vinstområden:

Nya Åland publicerade 6.2.2018 ett stort uppslag där Ålandskomposten utpekas som största belastaren av sjön Träsket. Artikeln innehåller sakfel och är ett exempel på så kallade ”fake news” och förtal.

Fler insändare