Fler än 800 ålänningar lider av beroendesjukdomar och missbruk, oftast alkoholrelaterade. Bara tio procent av dessa behandlas av den beroendemottagning som finns i Mariehamns stads socialkansli; det är statistiskt säkerställt. Mörkertalet är väldigt stort, de allra flesta av de som behöver vård går aldrig till beroendeenheten, steget är helt enkelt för stort att vända sig till en socialförvaltning.

Det är hög tid att vi på Åland börjar göra som man gjort runtom och som rekommenderas av världshälsoorganisationen WHO–behandla missbruk som den sjukdom det är. Lika självklart som att man går till akuten efter ett benbrott ska det vara att vända sig till ÅHS för att behandla beroende.

Jag vill att man startar en ”Alkohol och hälsa”-mottagning vid ÅHS för att göra sjuka människor friska. Missbruk är en djävulsk sjukdom som inte syns men som splittrar familjer och hindrar människor att nå sin fulla potential. Missbruk och beroende är en klasslös sjukdom som stoppar tillväxt och skapar elände. Den är dessutom svår att prata om och precis därför är det viktigt att det sker.

Den åländska missbrukarvården är föråldrad och når inte fram vilket är paradoxalt; vårt samhälle är byggt på vinster från taxfree-försäljning och spel–båda huvudingredienser när det gäller mänskliga svagheter. Därför är det extremt viktigt att vår egen vård är modern.

En avdelning som ”Alkohol och hälsa” skulle i ett slag göra stor skillnad för tusentals drabbade ålänningar, såklart för den som själv utvecklat missbruk och beroende men i minst lika hög grad för anhöriga som ser vad som sker men väljer att tiga eftersom det känns för svårt. Missbruk slå urskillningslöst och brett och skapar medberoende som är minst lika förödande som missbruket i sig självt.

Vi människor är sköra och ibland svaga och därför ska vårt eget ÅHS ta ett större ansvar, det vinner alla på. En investering i denna vård vore en plusaffär för hela Åland.

Jörgen Pettersson (C)

Det är med glädje man läser att finska statsägda Finferries beställer och bygger en ny miljövänlig färja till den åländska skärgårdstrafiken, detta trots lagtingets och landskapsregeringens beslutsångest i ärendet.

I tidningarna och i Ålands radio presenterades i går onsdag den sista utredningen av Henricson Ab i kommunreformsarbetet.

Geologi borde i en perfekt värld debatteras av geologer, inte av amatörer såsom jag själv eller Bengt Eriksson. Men nu är vi där, insändare i båda tidningar samt stor artikel med krigsrubriker i Nya Åland.

Valet må vara över men nu börjar det viktiga arbetet. Vi har en ny regering.

I en insändare i Ålandstidningen 11.11 gör Anders Gustavsson ovetenskapliga och felaktiga påståenden om vad forskning visar gällande risker med mikrovågsstrålning från mobiler, basstationer, wifi och nu aktuella 5G.

Jens Boeving skriver ett lite osammanhängande inlägg som jag tror ska stöda Stellan Egelands (Ob) påstådda icke-rasism genom att hänvisa till handtecknet som Egeland gjorde flera gånger under valvakan.

Budgeten för Åland visar och har under flera år visat på rejäla underskott, vissa år ner mot -18 miljoner euro.

Den goda nyheten den här veckan, åtminstone än så länge, är att en ny regering på Åland har börjat hitta sin form och sammansättning. Den dåliga nyheten är att inte Liberalerna finns med bland de partier som ska utveckla Åland den närmaste tiden.

Annika Sjölund (HI) och Mats Perämaa (Lib), båda kända åländska profiler med skärgårdsbakgrund har i livligt kommenterade inlägg på Facebook uttryckt sina farhågor med riskerna vid en olycka i den aktuella Föglötunneln.

I en insändare i fredagens Ålandstidningen påstår Lisa Gustavsson att mobilstrålning ”ger dna-skador, neurologiska sjukdomar och cancer”.

De första Norden-föreningarna i Danmark, Norge och Sverige bildades 1919 och firar 100-årsjubileum i år. Näst efter kom Island 1922 och Finland 1924.

Den nya nationella strategin för psykisk hälsa ger ramar kring hur vi i Finland ska jobba med psykisk hälsa fram till år 2030.

ÅHS chef för primärvården, svara gärna på hur ni tänker när ni inte sätter in ordinarie tjänster när det tydligt finns behov av det?

Fler insändare