Fler än 800 ålänningar lider av beroendesjukdomar och missbruk, oftast alkoholrelaterade. Bara tio procent av dessa behandlas av den beroendemottagning som finns i Mariehamns stads socialkansli; det är statistiskt säkerställt. Mörkertalet är väldigt stort, de allra flesta av de som behöver vård går aldrig till beroendeenheten, steget är helt enkelt för stort att vända sig till en socialförvaltning.

Det är hög tid att vi på Åland börjar göra som man gjort runtom och som rekommenderas av världshälsoorganisationen WHO–behandla missbruk som den sjukdom det är. Lika självklart som att man går till akuten efter ett benbrott ska det vara att vända sig till ÅHS för att behandla beroende.

Jag vill att man startar en ”Alkohol och hälsa”-mottagning vid ÅHS för att göra sjuka människor friska. Missbruk är en djävulsk sjukdom som inte syns men som splittrar familjer och hindrar människor att nå sin fulla potential. Missbruk och beroende är en klasslös sjukdom som stoppar tillväxt och skapar elände. Den är dessutom svår att prata om och precis därför är det viktigt att det sker.

Den åländska missbrukarvården är föråldrad och når inte fram vilket är paradoxalt; vårt samhälle är byggt på vinster från taxfree-försäljning och spel–båda huvudingredienser när det gäller mänskliga svagheter. Därför är det extremt viktigt att vår egen vård är modern.

En avdelning som ”Alkohol och hälsa” skulle i ett slag göra stor skillnad för tusentals drabbade ålänningar, såklart för den som själv utvecklat missbruk och beroende men i minst lika hög grad för anhöriga som ser vad som sker men väljer att tiga eftersom det känns för svårt. Missbruk slå urskillningslöst och brett och skapar medberoende som är minst lika förödande som missbruket i sig självt.

Vi människor är sköra och ibland svaga och därför ska vårt eget ÅHS ta ett större ansvar, det vinner alla på. En investering i denna vård vore en plusaffär för hela Åland.

Jörgen Pettersson (C)

Fyra miljoner av Sveriges besökare är finländare.

Det är alldeles klart att skattemyndigheterna hela tiden känner ett utökat behov av sysselsättning. Man skickar ut ett flertal skrivelser om olika beskattningsbeslut och verkningarna av dessa.

Tips till ÅCA: Gör som Ålands skogsindustrier och sänk priset på råvaran. Då blir det större vinst.

”Ekonom”

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Visst, det finns statistik som visar att fler svarta skjuts av polisen i förhållande till folkmängden. Men det är så, att det är fattiga människor som mest råkar ut för polisens våld och skjutningar.

Jag vill bara berömma Röde orm för alla gratisresor och för den fina servicen.

Jag körde med bil i går (tisdag) från Storby och österut på huvudvägen mot Mariehamn. Till min fasa fick jag se att man har klippt bort alla vackra blommor längs huvudvägen och längs cykel- och gångvägen i Eckerö.

Bästa Albin och Berit. Hur orkar ni bara reta upp er på allt från Badhusparken till stadsbussen och Röde orm? Vilken negativ och tråkig attityd! Vi har det ju så otroligt bra här på vårt fridfulla vackra Åland.

Det gläder mig att min kollega i finans- och näringsutskottet John Holmberg (Lib) ställer sig till den lilla skara, som börjat granska pensionsfondens arbete.

Talentia uppmärksammar i en insändare i Ålandstidningen (4.8) att det behövs samarbetsanda och drivkraft i Kommunernas socialtjänst k.f. (KST). Från KST:s sida uppskattas initiativet.

Fler insändare