I och med den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 så är underskottet -84,8 miljoner. Det största underskottet i Ålands historia. Men inget jag vill eller kan klandra minister Torbjörn Elisasson (C) för.

Den sista raden i tilläggsbudgeten är på -31.9 miljoner euro. Orsaken är att skatteintäkterna blir 33,5 miljoner mindre väntat.

Utan från denna korrigering så hade denna budget varit +1,5 miljoner euro, dvs en minskning av kostnaderna.

Detta ser vi från Åländsk demokrati som en katastrof.

Arbetslösheten är 10 % på Åland, vilket är högre än under bankkrisen. Troligen den högsta arbetslösheten i Ålands historia.

BNP-raset 2020 är 16% i ÅSUB:s prognos, vilket är mer än under bankkrisen och under de senaste krigen.

I detta läge presenterar landskapsregeringen en tilläggsbudget med minskade utgifter om 1,5 miljoner! Åland behöver återhämtning/ tillväxt /satsningar. Nu!

Riksregeringen lät fyra nationalekonomer göra ett förslag till en plan. Det blev Vihriälä-rapporten.

Steg 1 var att minimera skadeverkningarna.

Steg 2 är att stimulera ekonomin för att uppnå en snabb återhämtning.

Steg 3 blir en åtstramning och troligen skattehöjningar för att betala nya lån.

Men LR sparar redan i detta skede 1,5 miljon. Helt i fel riktning.

Detta kan vi klandra landskapsregeringen Thörnroos för.

Ni vill spara 1,5 miljoner i budgeten medan vi från Åländsk Demokrati hellre skulle se satsningar på 15 miljoner även om detta kräver ett större lån. Främst för att dra igång näringslivet. Åland behöver sin återhämtning NU och inte sen.

Åländsk Demokrati stöder budgeten, även om Åland behöver fler åtgärder. Det är lite och det är sent, men det är bättre än ingenting eller ännu senare.

I Corona-I gav ni 30 e/dag åt vissa arbetslösa. Varför kunde inte näringsminister Fredrik Karlström (MSÅ) förlänga tiden för detta stöd? Det var en kreativ idé.

NI gav även medel för likviditetslån och bidrag, men allt har inte gått åt. Kanske blev räntan för hög? Kommunerna får räntefria lån. Kunde ni stöda lånen till näringslivet också?

Ni gav pengar för att bygga upp Åland-boost för att hjälpa de sektorer, som drabbats hårdast. Men ingen startade upp den. Den kunde öka återhämtningen.

I maj jämförde jag med Portugal. De hade satsat 12,4 % av sin BNP på Corona-åtgärder. Åland hade satsat 2,4%. Deras arbetslöshet har ökat med en tredjedel medan Ålands arbetslöshet har tredubblats. Trots detta kom inte nya pengar i budgeten. Häromdagen läste jag att Portugal har beställt snabbtest för Corona av ett nytt Åboföretag. Lite som alkotester. Man för resultat efter några minuter för några euro per styck. Något för Åland nu när gränsen mot Sverige öppnar?

Vi från Åländsk demokrati stöder budgeten, men den ger inte en tillräcklig återhämtning för den åländska ekonomin.

Den riksregeringen lägger fram en sjätte tilläggsbudget. Kanske LR kan komma med en femte verklig återhämtningsbudget i november? Ta några projekt från 2021 eller 2022 tidigarelägga dem till vintern 2021 - för återhämtning / tillväxt / för sysselsättning. Vi från Åländsk demokrati kan medverka till en snabb behandling av budgeten om regeringen står för vilja och kreativitet, så att den kan klubbas i november, om de andra är med.

Nu måste Åland rehabiliteras. Använd inte yxan i Budget-2021 då detta förlänger sjukhusvistelsen. Använd den skonsamma osthyveln.

Stephan Toivonen

Åländsk demokrati

Medlem i finans- och näringsutskottet

I media avfärdar utbildningsminister Annika Hambrudd och landskapsregeringen rikets satsning på utvidgad läroplikt och menar att det inte berör Åland. Tyvärr tror jag inte det är så enkelt.

I Finland har man bestämt sig för att utvidga läroplikten till 18 år. I dagarna meddelar vår utbildningsminister att liknande planer inte finns för Åland. Stor eloge till Annika Hambrudd!

I riket avser man införa förlängd läroplikt som ska omfatta utbildning efter grundskolan och som ska leda till examen på gymnasienivå. På Åland har landskapsregeringen, enligt minister Annika Hambrudd, inga sådana planer åtminstone tillsvidare.

Det är fult att vara nära varann, det är fult att kramas, det är fult att ha roligt, att sjunga, att spela. Det är fult att skratta, att dansa. Det är fult att göra något som gör livet värt att leva.

Styrelsen för Ålands Kenneldistrikt har med stor oro följt rapporteringen från ÅMHM:s styrelsemöte den 3.9.2020 då majoriteten av styrelsen valde att inte stöda myndighetschef Susanne Peranders förslag om att inrätta en tillfällig tjänst som veter

Jag läste en intervju i tidningen Åland med minister Annika Hambrudd om att förlänga läroplikten eller inte.

Två dokumentärfilmare har med hjälp av undervattensroboten ROW (Remotely Operated Vehicle) filmat Estonias styrbordssida och där funnit ett hål i skrovet som är 4 meter högt och 1,2 meter brett på den bredaste biten.

Ålands landskapsregering ställer sig kallsinnig till att införa utvidgad läroplikt på Åland. Detta kommer att missgynna åländska ungdomar och står dessutom i strid med självstyrelselagen § 44 om minst samma sociala förmåner som i riket.

I lördags fick vi medlemmar i föreningen vara med om bekräftelsen på att Stornäset är naturreservat. Det blev en sammankomst i fri och skön stämning – som det brukar vara då ämnet är Stornäset.

Bra Kurre och Anneli, kämpa på! Alla skall ha rätt att spela på Veikkaus. Svensk trav finns kvar på Åland. Bra så. Åland hör ju till Finland. Då borde alla ålänningar ha denna spelrätt.

Yle spred en falsk nyhet:”Den föregående månaden, september, var den hittills varmaste septembermånaden på jorden, enligt Copernicus som är EU:s jordobservationsprogram.”

Dagens största ros till ”Kurre i Jurmo” som envist kämpar vidare för allas vår rätt till att få Veikkaus tillbaka! Vi tillhör Finland och det ärobegripligt att vi har tagits ifrån rätten att spela på vad vi vill!

Kommunerna socialtjänst föddes år 2013 där Susannegruppen under ledning av Barbro Sundback lade fram sitt förslag för hur kommunernas socialverksamhet exklusive barnomsorg och äldreomsorg skulle organiseras.

Fler insändare