Angående ledarskribenten Daniel Dahléns fråga om vart Ålands framtid tagit vägen i debatten:

ÅF:s lagtingsledamot Anders Eriksson har upprepade gånger lyft frågan i lagtinget om hur Finland kör över eller sätter självstyrelsen ur spel, bland annat i samband med införandet av undantagstillstånd. Vad Ålandstidningen väljer att rapportera om från lagtingsdebatten är Daniel Dahlén högst ansvarig för, det är inget ÅF kan påverka.

ÅF har oförtröttligt lyft frågan om hur Åland behöver utveckla självstyrelsen med ökat självbestämmande och att den enda framkomliga vägen på sikt är självständighet. Inför senaste val hade självstyrelsens utveckling åter en stor plats, där vi lyfte frågan i olika forum; förutom i valmaterial, även genom föreläsningar, debatter, informationstillfällen och podcaster.

Valet 2019 visade dock att ålänningarna inte anser att utveckling av självstyrelsen var en viktig fråga, även om flera undersökningar visat att cirka 10 procent av befolkningen stöder självständighet. Nu jobbar ÅF vidare med att påverka utvecklingen av självstyrelsen på andra sätt och på andra plan. Vi finns på den europeiska arenan där jag själv är styrelsemedlem i EFA (European Free Alliance). På agendan finns just att utreda hur olika regioner i Europa påverkats av pandemin.

ÅF:s engagemang i EFA bygger på att vi är övertygade om att Finlands allt vidlyftigare hantering av självstyrelsen genom 100 år bör lyftas internationell för att åstadkomma en förändring. ÅF arbetar även med frågan inom Nordiska rådet där Anders Eriksson är medlem.

Personligen har jag JK-anmält statsrådets beslut i april 2020 som omöjliggjorde att svenska läkare kunde komma och arbeta på Åland. Motiveringen är att beslutet inte står i proportion till nyttan samt att självstyrelselagen klart stipulerar att alla beslut som berör Åland och vår egen lagstiftning ska ske i samförstånd. Precis som i det aktuella fallet under pandemin med rörlighet över gränsen mellan Sverige och Finland i norr, men inte för Åland, gjordes då undantag för sjukvårdspersonal från Sverige att resa över gränsen i norra Finland.

ÅF har genom åren varit en flitig arrangör av debatter och andra evenemang för att lyfta självstyrelsen och andra aktuella, viktiga samhällsfrågor. Orsaken till att vi inte är lika aktiva beror inte på resignation utan på att bristande resurser. Med ett mandat i lagtinget får vi vända på varenda skärv för att få partiets grundverksamhet att fungera.

Vi håller med Ålandstidningen att vi inte kan ta självstyrelsen för given. Med politisk enighet kan Åland förändra framtiden. Välkomna att samarbete med oss om vår hjärtefråga. Det engagemang och intresse vi får från åländska ungdomar är otroligt värdefullt och vi vill rikta ett stort tack till er. Det är för nästa generations modiga ålänningar vi kämpar vidare och vi är övertygade om att de inte kommer att acceptera ett totalt ointresse från Finland.

Peggy Eriksson

Vice ordförande Ålands framtid

I media avfärdar utbildningsminister Annika Hambrudd och landskapsregeringen rikets satsning på utvidgad läroplikt och menar att det inte berör Åland. Tyvärr tror jag inte det är så enkelt.

I Finland har man bestämt sig för att utvidga läroplikten till 18 år. I dagarna meddelar vår utbildningsminister att liknande planer inte finns för Åland. Stor eloge till Annika Hambrudd!

I riket avser man införa förlängd läroplikt som ska omfatta utbildning efter grundskolan och som ska leda till examen på gymnasienivå. På Åland har landskapsregeringen, enligt minister Annika Hambrudd, inga sådana planer åtminstone tillsvidare.

Det är fult att vara nära varann, det är fult att kramas, det är fult att ha roligt, att sjunga, att spela. Det är fult att skratta, att dansa. Det är fult att göra något som gör livet värt att leva.

Styrelsen för Ålands Kenneldistrikt har med stor oro följt rapporteringen från ÅMHM:s styrelsemöte den 3.9.2020 då majoriteten av styrelsen valde att inte stöda myndighetschef Susanne Peranders förslag om att inrätta en tillfällig tjänst som veter

Jag läste en intervju i tidningen Åland med minister Annika Hambrudd om att förlänga läroplikten eller inte.

Två dokumentärfilmare har med hjälp av undervattensroboten ROW (Remotely Operated Vehicle) filmat Estonias styrbordssida och där funnit ett hål i skrovet som är 4 meter högt och 1,2 meter brett på den bredaste biten.

Ålands landskapsregering ställer sig kallsinnig till att införa utvidgad läroplikt på Åland. Detta kommer att missgynna åländska ungdomar och står dessutom i strid med självstyrelselagen § 44 om minst samma sociala förmåner som i riket.

I lördags fick vi medlemmar i föreningen vara med om bekräftelsen på att Stornäset är naturreservat. Det blev en sammankomst i fri och skön stämning – som det brukar vara då ämnet är Stornäset.

Bra Kurre och Anneli, kämpa på! Alla skall ha rätt att spela på Veikkaus. Svensk trav finns kvar på Åland. Bra så. Åland hör ju till Finland. Då borde alla ålänningar ha denna spelrätt.

Yle spred en falsk nyhet:”Den föregående månaden, september, var den hittills varmaste septembermånaden på jorden, enligt Copernicus som är EU:s jordobservationsprogram.”

Dagens största ros till ”Kurre i Jurmo” som envist kämpar vidare för allas vår rätt till att få Veikkaus tillbaka! Vi tillhör Finland och det ärobegripligt att vi har tagits ifrån rätten att spela på vad vi vill!

Kommunerna socialtjänst föddes år 2013 där Susannegruppen under ledning av Barbro Sundback lade fram sitt förslag för hur kommunernas socialverksamhet exklusive barnomsorg och äldreomsorg skulle organiseras.

Fler insändare