Inför höstens val har Åländsk demokrati växt 200 procent, mest av alla partier.

I och med de nya kandidaterna så har vi även breddat partiet och kan inte mera kallas ett enfrågeparti. Inom partiet har vi nu en stor kompetens rörande jakt och fiske och det kommer vi även att jobba mycket med.

Åländsk demokrati vill att Åland ska få större självbestämmande inom jaktfrågor. EU ska inte berätta vad vi får och inte får göra. Vi har världens bästa jägarkår och är kapabla att fatta de bästa besluten själva. Detta kommer vi att beröra närmare i annan insändare.

Åländsk demokrati har även genom sina kandidater fått in ett stort intresse för skärgården och där kommer vi att jobba för att underlätta för skärgårdsborna då det kommer till att kunna ta sig till och från fasta Åland.

Ett av problemen är till exempel den nästintill obefintliga helgtrafiken. Med dessa gamla, långsamma färjor så är det helgerna som möjliggör besök i stan för många skärgårdsbor.

Det är även oerhört svårt att få turister till skärgården när högsäsongen är slut. Alla diskussioner och arbete med detta bör göras i nära samråd med berörda kommuner. När väl tunneln till Föglö är på plats så kanske man skulle fundera på att underlätta för Brändöborna genom tunnellösningar även där.

Åländsk demokrati tror att tunnlar är nyckeln till skärgårdens överlevnad. Tunnlar har väldigt liten påverkan på Ålands fina och sköra miljö. Med ett Åland sammanflätat av tunnlar underlättas livet i skärgården och fler har möjlighet att leva, verka och uppleva våra alldeles unika, fina skärgårdskommuner.

Åländsk demokrati

Sam ”Knatte” Palén, Jomala

Thomas Dahlgren, Kökar

Kurre Holmberg, Jurmo

Johan Boman, Finström

Stephan Toivonen, Mariehamn

Johan Andersson, Mariehamn

Stefan Selenius, Finström

Joakim Eriksson, Lemland

Johan Lindström, Saltvik

Tony Smith, Jomala

Den 8 maj kom ett pressmeddelande: ”Vihriäläs utredningsgrupp: Efter företagsstöd och stimulansåtgärder behövs det ett stort anpassningspaket för att stabilisera den offentliga ekonomin”.

I min insändare om kommunstödet, som delas ut lika (i procent) till alla blev denna mening censurerad av Ålandstidningen:

De medel som förvaltas i fonder och stiftelser baserar sig på donationer av länge sedan hädangångna människor – de är inte krispengar för din generation, Staffan Bruun.

Chefredaktör Daniel Dahlén diskuterar samarbetet i Norden i en ledare den 26 maj. Han hävdar att samarbetet slagits sönder på några veckor av coronaviruset och att det på EU-nivå inte existerar mycket av samarbete.

Resorna till och från Åland är flaskhalsar i fråga om smittospridning. Det räcker inte med att rederierna glesar ut restaurangbord och håller rent i toalettutrymmen.

När man ska lösa ett problem måste man först förstå varför problemet uppstått och sedan kan man lösa det på ett smart sätt.

Slitaget i Badhusberget beror på följande saker:

Under fjolåret, i synnerhet före valet, debatterades lärarbehörigheterna flitigt i media. Tongivande i debatten var bland andra dåvarande lag- och kulturutskottets ordförande, nuvarande vicelantråd Harry Jansson (C).

I tilläggsbudgeten föreslår LR två åtgärder för att stärka kommunernas ekonomi: Att kompensera för minskade skatteintäkter med 3,5 miljoner, som fördelas enligt de debiterade inkomstskatterna 2018, justerat med nya skattesatser, och att dämpa effe

Av lagtingsledamot Marcus Måtars (Ob) insändare i Ålandstidningen den 27.5 kan man bara dra en slutsats; Diskussionen kring bulvanaffären och oppositionens spörsmål har träffat en nerv som är känslig för honom och partiet.

Min man har hittills alltid varit frisk, men ändå blivit nekad att komma ut med sin rollator. Frågar man honom själv säger han alltid nej. Då gäller det för personalen att motivera honom.

Michael Björklunds segerrop från Robinson-ön hördes ända till Åland, tillsammans med alla ålänningars jubel den kvällen.

Tack till Kurre i Jurmo för sina insändare i lokaltidningarna om Veikkaus.Vi går också vecka in och vecka ut och väntar på nya besked om Veikkaus comeback till Åland.

Varför inte låta folk sitta skyddade i sina bilar på bildäck (med ordnad ventilation och så vidare) på färjorna? På flyget sitter man många timmar sämre än i sin bil.

Fler insändare