Inför höstens val har Åländsk demokrati växt 200 procent, mest av alla partier.

I och med de nya kandidaterna så har vi även breddat partiet och kan inte mera kallas ett enfrågeparti. Inom partiet har vi nu en stor kompetens rörande jakt och fiske och det kommer vi även att jobba mycket med.

Åländsk demokrati vill att Åland ska få större självbestämmande inom jaktfrågor. EU ska inte berätta vad vi får och inte får göra. Vi har världens bästa jägarkår och är kapabla att fatta de bästa besluten själva. Detta kommer vi att beröra närmare i annan insändare.

Åländsk demokrati har även genom sina kandidater fått in ett stort intresse för skärgården och där kommer vi att jobba för att underlätta för skärgårdsborna då det kommer till att kunna ta sig till och från fasta Åland.

Ett av problemen är till exempel den nästintill obefintliga helgtrafiken. Med dessa gamla, långsamma färjor så är det helgerna som möjliggör besök i stan för många skärgårdsbor.

Det är även oerhört svårt att få turister till skärgården när högsäsongen är slut. Alla diskussioner och arbete med detta bör göras i nära samråd med berörda kommuner. När väl tunneln till Föglö är på plats så kanske man skulle fundera på att underlätta för Brändöborna genom tunnellösningar även där.

Åländsk demokrati tror att tunnlar är nyckeln till skärgårdens överlevnad. Tunnlar har väldigt liten påverkan på Ålands fina och sköra miljö. Med ett Åland sammanflätat av tunnlar underlättas livet i skärgården och fler har möjlighet att leva, verka och uppleva våra alldeles unika, fina skärgårdskommuner.

Åländsk demokrati

Sam ”Knatte” Palén, Jomala

Thomas Dahlgren, Kökar

Kurre Holmberg, Jurmo

Johan Boman, Finström

Stephan Toivonen, Mariehamn

Johan Andersson, Mariehamn

Stefan Selenius, Finström

Joakim Eriksson, Lemland

Johan Lindström, Saltvik

Tony Smith, Jomala

Ålandskompostens ägare Bengt Karlsson är missnöjd med beslutet att Ålands landskapsregering beviljar Svinryggen ett stödbelopp om 20 procent av byggkostnaderna (cirka 800.000 euro) för att uppföra ett biogasverk.

Vet ni vad tull betyder på norska?Strunt, nonsens eller dumheter.

Stort tack från hela mitt hjärta till alla boende efter den nyöppnade pilgrimsleden St Olav Waterway, S:t Olofs sjöled, som gjorde det möjligt för mig att i somras få vandra mellan Åbo-Grisslehamn.

Ingen på Åland kan i dag vara ovetande om skandalerna angående misskötta djur. Djurskydd på Åland fungerar inte! Man kan inte enbart beskylla brister på lagstiftning, organisatoriska problem eller otillräckliga resurser.

Klubbhuset Pelaren välkomnar alla som har/haft psykisk ohälsa att bli medlemmar och delta i den arbetsinriktade dagen.

Landskaps- och kommunalt anställda har ett Ålandstillägg för att kompensera det dyra Åland. Det är dags att införliva det även på pensionerna.

Jag tror Göte Winé gjorde misstaget att skriva av sig när han var som mest upprörd. Hade han läst om första stycket i min insändare hade han kanske sansat sig.

Som en god vän till mig sade: ”Politikerna borde fokusera på politiken och konkreta förslag i stället för att bara hugga och leta fel på varandra”. Så kände jag precis när jag såg debatten från Alandica.

Vad du kan förvänta dig av mig som lagtingsledamot:

• Jag vill jobba för ett åländskt kulturinstitut som inkluderar musik, dans, teater, konst och ett kulturcentrum som stödjer föreningslivet och skärgården.

Högljudd kritik har ofta riktats mot stadsplaneringen. Ingenting händer sägs det. Den kritiken kommer alltmer på skam. Det händer mycket och bra saker i staden.

Hej ålänningar! Jag kommer inte till er med en storstadsmänniskas arroganta attityd att ålänningar är få och små.

Ett fortsatt vitalt näringsliv kräver att vi vänder

blicken framåt.Milton Friedmans ideologi om att företagens enda moraliska skyldighet är att generera värde åt aktieägarna är död.

Svinryggens deponi Ab söker förnyat miljötillstånd för anläggningarna vid Svinryggen, eftersom miljötillståndet från 2005 ställer tillståndsvillkor, bland annat för behandling av lakvatten, vilka ännu inte har verkställts.

Fler insändare