Hösten 2018 skrev över 1.600 ålänningar på två veckor under ett medborgarinitiativ som jag startade tillsammans med andra företagare. Ålands folk vill ha möjlighet att spela på tips och lottospel och spelprodukter som tidigare funnits i landskapet.

Detta efter att ålänningarnas spelmöjligheter minskat rejält senaste åren. Den 1 januari 2020 är det två år sedan Veikkaus lämnade Åland helt. Löften från Ålands landskapsregering om att spelet skulle vara tillbaka sommaren 2018 har gått om intet och lokalt händer inte mycket.

Åländska penningautomatföreningen (PAF) har i dag tillstånd från ägaren LR att bedriva penningspel på Åland, ombord på fartyg samt över internet.

Nyligen kom beskedet att PAF stänger Casinot i Hotell Arkipelag. En till nedmontering av spelmöjligheterna på Åland, som även drabbar turismen, hotell samt upplevelsen av att komma till Åland.

Klarar PAF i dag av att erbjuda trovärdiga och ansvarsfulla spel och spelprodukter till allmänheten på Åland vilket var föreningens mål 1966. Vi behöver se över PAFs styrelse, tydliggöra uppdraget för dem samt se till om tillståndet efterföljs.

Spel på Åland är nämligen för många ålänningar samvaro där man träffas och umgås. På Färöarna har man byggt upp sin public service med ett eget tv sänt bingolottospel. Kanske Åland kunde ta efter och samtidigt utveckla både PAF och Ålands Radio. Med lite kommersiellt företagstänk kan vi utveckla det här bara viljan finns. Vi måste våga se möjligheter ibland.

I november är det dags för Veikkaus att lämna in ansökan för speltillstånd på Åland 2020 igen. Vem kontaktar vem och ser till att ansökan kommer in?

Jag kommer aktivt fortsätta driva dessa frågor i lagtinget. Jag anser att det åländska folket skall behandlas som vilken finsk och europeisk medborgare som helst. Vi skall inte diskrimineras för att vi är ålänningar. Det måste bli ett slut på detta.

Anders Holmberg (Ob)

lagtingskandidat

Jag avser inte gå i polemik med Robert Horwood (18.2) om institutionen EU, då detta måttligt komplexa fenomen tycks befinna sig bortom hans perception, men det är svårt att låta karikatyren råda; när han lyfter pennan med EU i siktet är det inte f

Härom veckan kunde vi ta del av i media att en juniordomare i den åländska innebandyserien fick utstå hårda ord från en erfaren ledare efter slutsignal.

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. Sist ut är Malin Sandberg-Holmström, Brändö.

Gällande rekryteringen av förvaltningschef, har jag några frågor och tankar till regeringen:

Idéer av i dag är inte bara goda och dåliga utan de senare anses snarast sjukliga och förbud dryftas.

Med anledning av trenden att bildkonstnärer allt oftare underlåter att ge konstverken namn och i stället överlåter åt betraktaren att tolka vad tavlan betyder kan det vara intressant att få veta att man i Grönköping har dragit den yttersta konsekv

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. I dag: Satu Numminen, Kumlinge 

Jag måste börja med att tacka Maria Sundberg, som ställer upp och står vid min sida fast jag inte vet vem du är. Det betyder massor för mig.

Nu har Maxingebussen en gratis vecka under sportlovet. Ett bra initiativ som stadsbussen borde ha följt upp. För nu kostar det två euro att åka ner till centrum från södra stan och två euro tillbaka efter utfärden.

Det som skrivs om jordförsäljning och bulvaner visar en syn på åländsk jord som förskräcker. Låt mig påminna om Nationernas förbunds uppmaning till Finlands regering 24 juni 1921:

Öppen fråga till minister Alfons Röblom och minister Annette Holmberg-Jansson.

Finlands kommunikationsministerium tillåter 5G på Åland, en ny elektronik som ej ännu vetenskapligt hälsotestats.

Det är intressant men alls inte oväntat att ta del av Ålands statistik- och utredningsbyrås (Åsub) bedömning av det ekonomisk läget i kommunerna och möjliga kriterier för åländska kriskommuner.

Efter de senaste dreven i media och lagtingsoppositionen mot två av Obunden samlings lagtingsledamöter kan konstateras att partiet fortfarande lever och har hälsan.

Fler insändare