Omkring 100 personer deltog i en manifestation, som utlysts av en anonym organisation kallad ”BLM-arrangörerna på Åland”.

BLM syftar sannolikt på Black Lives Matter-rörelsen, som grundades i USA år 2013, av tre afroamerikanska personer, som protest mot att en väktare blev frikänd efter att ha anklagats för att under ett bråk dem emellan ha skjutit en afroamerikansk ung man till döds. Väktaren blev frikänd efter omfattande domstolsprövning.

De tre grundarna av BLM har vänster- och marxistiska bakgrunder. Som med tydlighet framgår av René Janetzko insändare den 28 juli kan man sannolikt misstänka att deras motiv för att starta rörelsen inte varit att förbättra landets demokrati utan snarare att ersätta demokratin med något helt annat.

BLM-rörelsen har fått förnyad aktualitet efter ytterligare dödsskjutningar med afroamerikaner som offer och poliser som avlossat skotten, och nu senast av att en amerikansk polis dödat en afroamerikansk man på ett synnerligen rått sätt. Jättedemonstrationer i USA utlöstes av händelsen. Demonstranterna har i huvudsak varit fredliga och de flesta demonstranter har säkert haft goda motiv för sitt deltagande men demonstrationerna har också infiltrerats av ligister, som gjort sig skyldiga till storskalig skadegörelse, plundring och våld mot civila och poliser.

Dessa skjutningar i USA är djupt beklagliga och att de resulterar i fredliga demonstrationer i USA är lätt att förstå men varför ska nu just dessa händelser utlösa manifestationer i Europa och här på Åland? Världen är ju full av ondska. Varför väljer cirka 100 personer på Åland just dessa amerikanska tragedier som mål för sin solidaritet. Varför bara solidaritet mot svarta? Vita skjuts ju också dessvärre av amerikansk polis.

Varför inte visa solidaritet med muslimska uigurer som förföljs och i hundratusental spärras in i koncentrationsläger av den kinesiska regimen? Är miljontals oppositionella i Venezuela, som förvägras mat av regimen, inte värda en protest? Är inte befolkningen i Iran, där 100-tals avrättas varje år, mer förtjänt av vår solidaritet? Bör vi inte visa solidaritet med de förtryckta kvinnorna i Saudiarabien? Vad sägs om solidaritet med oppositionen i vårt östra grannland, där oppositionsledare tycks ha en svårförklarad överdödlighet.

Varför är bara svarta liv viktiga? Varför inte alla liv?

Björn Gustbée

I sin iver att misskreditera mig glömmer Björn Hägerstrand helt bort att svara på min fråga om de grönsprayade träden i Badhusbergsområdet. Därför frågar jag en gång till: ”Ska de märkta träden sågas ned eller inte?”.

Ingen av oss har upplevt en liknande situation som dagens, inte heller Viking Line. Resandet har minskat till följd av rådande pandemi.

Stadens generalplan är ett av Mariehamns viktigaste dokument. Den är en stark överenskommelse som binder förvaltning, politiker och medborgare. Så borde det iallafall vara.

År 2016 så hotade Orkla att Chips fabriken skulle lämna Åland. Då togs ett samlat krafttag på Åland som räddade kvar fabriken genom ett antal åtgärder som sänkte kostnaderna.

Att lagtingsledamot Nina Fellman (S) och undertecknad har totalt olika synsätt på mångt och mycket torde inte vara obekant.

Replik till Roger Höglund.

Näringsministern utlovar bidrag till företagen för att sänka kostnader för el, vatten och avlopp genom att t ex investera i energibesparande åtgärder.

En av effekterna av rådande pandemi är hög arbetslöshet, vilket vi behöver motverka med flera olika åtgärder. Nya jobb och nya företag är ett sätt.

Ålands handikappförbund presenterade nyligen den första enkätundersökningen som gjorts om hur personer med funktionsnedsättning upplever att deras rättigheter och friheter som samhällsmedborgare uppnås.

Angående ledarskribenten Daniel Dahléns fråga om vart Ålands framtid tagit vägen i debatten:

Förra veckan hölls ett väldigt viktigt tal. Det var EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen som hade sitt årliga anförande om läget i unionen. Det är i det här talet som kommissionen beskriver sin vision för EU:s framtid.

Jag skrev en tidigare insändare om politiker Barbro Sundbacks sätt att agera politiker som är beklaglig då hon svartmålar andra och sig inte för att gå över lik för att få sin egen vilja igenom.

Tisdag 22/9 på morgonen ser jag en åldersrik dam med en ljusbrun pudel komma gående intill Lillängens lekpark. Hunden stannar uträttar sin behov med sin ledsagare som tittar på.

Fler insändare