Runa Lisa Jansson skriver i en insändare att skattemyndigheterna gör allt för många utredningar, skickar onödiga skattebeslut och som en följd av detta har behov av att öka personalen. Vi vill tacka för synpunkterna och tar tillfället i akt att ge en närmare förklaring om hur Skatteförvaltningen arbetar.

Det är sant att Skatteförvaltningen har nyanställt personal just på Åland, vilket beror på att vissa arbetsuppgifter flyttats över från andra delar av verksamheten i Finland. Ökad personal är dock inte en nationell trend, tvärtom har antalet anställda i hela Finland minskat under de senaste tjugo åren från 7.500 anställda till omkring 5.000, alltså med en tredjedel, och riktningen är fortsättningsvis nedåtgående.

Alldeles som skribenten önskar görs merparten av skattebesluten helt automatiskt, där finns alltså allt färre moment som kräver manuellt arbete. Finlands skatteförvaltning ligger internationellt sett långt fram inom automatisering och har som föregångare även stött på vissa initiala problem, men vi är övertygade om att effektiviteten och funktionssäkerheten förbättras med de åtgärder vi redan vidtagit.

Slutligen vill vi också påpeka att Skatteförvaltningen följer de lagar som stiftats av riksdagen och ändrar alltså inte tolkningen av till exempel avdragsrätt på eget bevåg. Åland har lagstiftningsrätt vad gäller skatter som tillkommer landskapet och kommunerna, vilket innebär att Åland har vissa egna skatteavdrag.

Kati Kalliomäki

kommunikationsdirektör vid Skatteförvaltningen

Äldrerådet har under sitt senaste möte diskuterat bland annat framkomligheten och boendet för handikappade och äldre, övervakningen av äldreomsorgen, ekonomi, ensamheten, det brutna indexet och de äldres medicinering.

Den senaste tidens rapportering om oroligheterunder kvällar, nätter och helgerhar väckt frågor kringdessorsakeroch konsekvensersamtvilkainsatser som behövsföratt allaålänningarskakänna sig trygga, i dag och i framtiden.

I och med den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 så är underskottet -84,8 miljoner. Det största underskottet i Ålands historia. Men inget jag vill eller kan klandra minister Torbjörn Elisasson (C) för.

I tisdags kväll hade jag lite småärende att göra på stan på vägen hem passerade jag Röde Orms retrobuss som var parkerad på bussplanen.

Resandet släpps fritt nu på lördag. De som kommer från Sverige möts av denna syn i Mariehamn. Prinsessan Corona kanske har gjort att rabatterna frodas, eller är det Törnrosas igenvuxna Borg – är det inte dags att snygga till detta?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Hamnbolaget vill kunna skrota restaurangbåten (ÅT 16/9). Rubriken gjorde mig glad.

Äntligen, äntligen finns det hopp att bli av med skrothögen som så länge ha fått stå kvar och förfula området!

Tack hamnbolaget!

Kh

Jag har sagt att jag inte ska göra negativa personliga politiska uttalanden i offentligheten men när Barbro Sundback (S) tydligen inte har några som helst skrupler längre på vad hon gör eller säger, måste jag ge svar på

tal.

Kultur- och fritidsnämnden, där Barbro Sundback tidigare var ordförande, beslöt 2018 att tacka ja till en niohåls discgolfbana, finansierad av Lions Club Mariehamn.

Den 16.4.2018 beslöt Barbro Sundback, i egenskap av ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn, att placera en discgolfbana i Badhusparken.

Jag har alltid ansett Fixtjänst vara en institution i vårt samhälle och synnerligen välbehövd. Där har alla de som där vistas fått arbeta enligt sin läggning och förmåga och samtidigt känt att arbetet varit viktigt och meningsfullt för dem

I en motion till Mariehamns stad, med Camilla Gunell (S) som första undertecknare vill man att Mariehamns stad ska vara en föregångare när det gäller social hållbarhet och skaffa sig en HBTQIA-certifiering.

Så kom en ny rapport från Världsnaturfonden (WWF). Ryggradsdjuren i världen har minskat med nära 70 procent på bara ett halvt sekel.

Fler insändare