I varsin insändare påstår Julia Birney (L) och Björn Hägerstrand (MSÅ) saker och ting om discgolfbanans utvidgning i Badhusberget som kan klassas som ”alternativa fakta”. Ett uttryck som myntades av storljugaren Trumps f.d. rådgivare Kellyann Conway.

Besöker man det aktuella området kan man inte undgå att se att en stor del av skogens träd är märkta med synliga grönaktiga sprayfläckar. Enligt behörig myndighet är fläckarna ditsprayade av en banexpert som av någon oklar uppdragsgivare utmärkt träden som ska bort för att lämna plats åt de nya discgolfbanorna. Jag kan intyga att det är fråga om många, många träd. En del är stora och andra är klenare men de är många. Om man därtill tar en titt på slitaget efter de befintliga banorna i Badhusparken så förskräcker spåren.

Denna skövling bedömer Björn Hägerstrand som ”att ta bort lite snår och ris på bergsknallar”. Offentligen har jag hört Julia Birney fälla ett liknande omdöme. Hon menade att det var fråga om ”att ta bort lite sly och några torra pinnar”. Med häpnadens finger i förvåningens mun frågar jag nu de två ansvariga: varför är så många träd märkta om de inte ska sågas ner?

Den som har intresse av att med egna ögon avgöra vem som har rätt och vem som har fel kan lätt ta sig till den omdiskuterade platsen. Gå in i skogen bakom Sjömansskolan och ströva runt. Sanningen uppenbarar sig ganska snart. Alternativa fakta är nämligen inte fakta utan lögn.

I en notis i förra veckans tidningar kunde man läsa om en utredning om ålänningarnas syn på hållbarhet. En överväldigande majoritet av ålänningarna visste vad hållbarhetsstrategin har för mål och lika många strävade efter att leva hållbart. Däremot var allmänhetens tilltro till myndigheternas och det politiska etablissemangets vilja att agera hållbart svagt. Handläggningen av detta ärende och de politiska uttalandena för att försvara denna icke hållbara verksamhet i stadens parker är ett belysande exempel på hur misstro skapas.

Till slut önskar jag att Natur och miljö, Hållbart initiativ, Bärkraftsrådet och miljömedvetna journalister besöker Badhusberget och tar ställning. Att sticka huvudet i busken när okunniga politiker hävdar alternativa fakta är att vara delaktig i miljöförstörelsen i Badhusberget. Dags att stå upp för miljön och hållbarheten.

Barbro Sundback (S)

I media avfärdar utbildningsminister Annika Hambrudd och landskapsregeringen rikets satsning på utvidgad läroplikt och menar att det inte berör Åland. Tyvärr tror jag inte det är så enkelt.

I Finland har man bestämt sig för att utvidga läroplikten till 18 år. I dagarna meddelar vår utbildningsminister att liknande planer inte finns för Åland. Stor eloge till Annika Hambrudd!

I riket avser man införa förlängd läroplikt som ska omfatta utbildning efter grundskolan och som ska leda till examen på gymnasienivå. På Åland har landskapsregeringen, enligt minister Annika Hambrudd, inga sådana planer åtminstone tillsvidare.

Styrelsen för Ålands Kenneldistrikt har med stor oro följt rapporteringen från ÅMHM:s styrelsemöte den 3.9.2020 då majoriteten av styrelsen valde att inte stöda myndighetschef Susanne Peranders förslag om att inrätta en tillfällig tjänst som veter

Jag läste en intervju i tidningen Åland med minister Annika Hambrudd om att förlänga läroplikten eller inte.

Det är fult att vara nära varann, det är fult att kramas, det är fult att ha roligt, att sjunga, att spela. Det är fult att skratta, att dansa. Det är fult att göra något som gör livet värt att leva.

Två dokumentärfilmare har med hjälp av undervattensroboten ROW (Remotely Operated Vehicle) filmat Estonias styrbordssida och där funnit ett hål i skrovet som är 4 meter högt och 1,2 meter brett på den bredaste biten.

Ålands landskapsregering ställer sig kallsinnig till att införa utvidgad läroplikt på Åland. Detta kommer att missgynna åländska ungdomar och står dessutom i strid med självstyrelselagen § 44 om minst samma sociala förmåner som i riket.

I lördags fick vi medlemmar i föreningen vara med om bekräftelsen på att Stornäset är naturreservat. Det blev en sammankomst i fri och skön stämning – som det brukar vara då ämnet är Stornäset.

Bra Kurre och Anneli, kämpa på! Alla skall ha rätt att spela på Veikkaus. Svensk trav finns kvar på Åland. Bra så. Åland hör ju till Finland. Då borde alla ålänningar ha denna spelrätt.

Yle spred en falsk nyhet:”Den föregående månaden, september, var den hittills varmaste septembermånaden på jorden, enligt Copernicus som är EU:s jordobservationsprogram.”

Dagens största ros till ”Kurre i Jurmo” som envist kämpar vidare för allas vår rätt till att få Veikkaus tillbaka! Vi tillhör Finland och det ärobegripligt att vi har tagits ifrån rätten att spela på vad vi vill!

Kommunerna socialtjänst föddes år 2013 där Susannegruppen under ledning av Barbro Sundback lade fram sitt förslag för hur kommunernas socialverksamhet exklusive barnomsorg och äldreomsorg skulle organiseras.

Fler insändare