Finland regering har infört undantagstillstånd i landet enligt beredskapslagen för att hindra ett snabbt förlopp av coronapandemin. Alla har vetskap om hur smittan erövrat land efter land. Rubrikerna talar sitt klara språk: katastrof.

Är Finland i samma sits som de länder som drabbats först? Nej.

Har Finland en befolkningstäthet som andra drabbade länder? Nej.

Är Finlands hälso- och sjukvård dåligt rustad?Nej.

Lever och umgås vi som i de drabbade länderna? Nej.

Är fattade beslut grundade på evidens? Nej.

Vill Finlands och Ålands politiker vara bäst i klassen? Ja.

Många av åtgärderna som gjorts kan man förstå, men att införa undantagstillstånd enligt beredskapslagen är grovt. Den bygger på krigstillstånd eller jämförbart.

Hur är det med Ålands självstyrelse? Den är offside, staten har tagit över.

Ska då vårt lagting och vår regering tömma kassan för att lindra statens göranden, säkert i all välmening? Nej.

Var lite kyliga och statsmannamässiga. Den som bestämmer betalar. Om Finlands regerings stödpaket ligger fel i förhållande till Ålands behov kan man säkert anpassa delar av detta för att passa lokalt, men töm inte kassan bara för att vara bäst i klassen.

När beslutsfattare, press och dessa fantastiska sociala medier går i samma riktning, utan ifrågasättande, blir det dyrt och lite småfarligt.

Ingvar Björling

Scouterna har aktivt följt medberedningen avFinlandsmodellenför hobby- och fritidsverksamhetsom planerasvara klari samband medvårensramförhandlingar.Speciellt nu närhobbyverksamhetengörs på distansärbetydelsenavfritidsaktiviteteribarnsoch ungasva

Land efter land kröns med virusets krona, omringad är hela jorden.

Inlåstahemma med bredband och skärmar sköter vi nu våra ”borden”.

Fienden, osynlig, listig och tystklamrar sig fast vid vår lunga.

Under rubriken ”Finlands bank spår recession” (18.3) rapporteras: ”Finlands bank skriver i sin prognos att tillväxttakten avtog redan i fjol till följd av minskad konsumtion".Banken bekräftar därmed officiellt att den finska konjunkturcykeln varit

Efter att ha tagit del av informationen angående havsplanen på ett av tjänstemännen ordnat möte, kan åtminstone följande synpunkter klarläggas.

Det är berömvärt att landskapsregeringen lägger en tilläggsbudget för att förhindra ekonomiska skadeverkningar av coronapandemin. Inläggen är många och välvilliga. En del föreslagna åtgärder kommer säkert att ha positiv effekt.

Innehållet i Mikael Lagströms insändare ”Så väl klarar de unga och de friska coronasmitta” den 21.3 framför ett resonlig och balanserat resonemang.

Vi har fått rekommendationer av olika slag. Det viktigaste för att hindra smittspridning är att undvika sociala kontakter.

Regeringen tänker använda överskottet från Pafs verksamhet till att stöda det åländska näringslivet under coronakrisen.

Vi befinner oss i en omvälvande situation.

De är synbarligen inte ensamma om sin syn på saken. Men därvidlag vill Gräsrot särskilt framhålla näringsminister Fredrik Karlström och tandläkare Mikael Lagström.

I Finland läggs information om antal testade och sjukdomsfall orsakade av coronaviruset (Covid-19), numera även dödsfall, ut på Institutet för hälsa och välfärds hemsida (thl.fi).

Så är det.Det handlar inte enbart om sjukvård för att ett samhälle ska fungera. Det allra viktigaste för oss alla är att vi får mat på bordet och andra förnödenheter.

Läste i tidningen att Ålandsbanken ska stänga kontoret i Strandnäs. Ett mycket dåligt beslut som påverkar många stamkunder både i närområdet och från landet. I Strandnäs har man fått personlig och bra service.

Fler insändare