Vilken statsmakt som vidtagit rätt åtgärder för att hindra coronapandemins framfart kommer säkert att analyseras många gånger än. Själv är jag förvånad och faktiskt litet skrämd över hur friska och krya 70-plussare gav upp sitt självbestämmande så lätt. Något jag inte trodde var möjligt i våra demokratiska samhällen!

Jag anser att Sverige var modigt som vågade lita på att medborgarna skulle ta mera eget ansvar mot smittspridningen än andra länder gjorde. Sedan har brister i äldrevården och det faktum att Sverige tagit emot många inflyttade som på grund av bland annat språksvårigheter inte nåtts av varningar om smittspridningen tyvärr drabbats hårdare än sina grannländer.

Janne Holmén skrev i sin senaste krönika i Ålandstidningen om vikten av vitamin D för att stärka vårt immunförsvar.

Redan på 80-talet visade forskning att mjölk från kor som gick fritt på bete i hagar, skogar och på stränder innehöll flera hundra spårämnen mer än från kor som inte fick beta och därmed åt mera ensidig föda. Hur många spårämnen i vår kost som förlorats genom den industrialisering som skett med odlingen och maten har knappast forskats i tillräckligt, om ens alls, och om och hur det påverkar vårt immunförsvar och vår hälsa.

För att inte alla samhällsmedel i framtiden ska slukas av sjuk- och äldrevård måste vi efter bästa förmåga själva försöka ta hand om vårt välmående! Någon annan lösning ser åtminstone inte jag.

Att åter vid nästa pandemi stänga samhället med troligtvis samma oerhört tragiska följd det nu lett till, kan inte få vara ett alternativ! Ångest och oro har brett ut sig i vårt samhälle, likaså ensamhet och mera våld i hemmet.

Uteblivet bistånd till fattiga länder gör att ännu fler barn inte kommer att vaccineras utan dör i de vanligaste barnsjukdomarna. Förutom svält.

Det blir ingen lätt situation våra politiker hamnar i när de ska fördela de EU-medel vi räknar med att få del av. Själv räds jag inga pandemier men känner oro för hur samhällskassan nu ska räcka till det livsviktiga miljöarbetet. Jag försöker trösta mig med att det parti, nämligen HI, som jag röstade på i senaste val insett att det inte är tid för konfrontationspolitik, utan att samarbete är det som nu måste gälla. Ändå måste miljöpolitiken ständigt vara i fokus!

Blåbärskogen väntar med mängder av underbara bär och då kan ju inte allt hopp vara ute! Så nyttiga och så goda!

Isabel Kvarnfors

I sin iver att misskreditera mig glömmer Björn Hägerstrand helt bort att svara på min fråga om de grönsprayade träden i Badhusbergsområdet. Därför frågar jag en gång till: ”Ska de märkta träden sågas ned eller inte?”.

Ingen av oss har upplevt en liknande situation som dagens, inte heller Viking Line. Resandet har minskat till följd av rådande pandemi.

Stadens generalplan är ett av Mariehamns viktigaste dokument. Den är en stark överenskommelse som binder förvaltning, politiker och medborgare. Så borde det iallafall vara.

År 2016 så hotade Orkla att Chips fabriken skulle lämna Åland. Då togs ett samlat krafttag på Åland som räddade kvar fabriken genom ett antal åtgärder som sänkte kostnaderna.

Att lagtingsledamot Nina Fellman (S) och undertecknad har totalt olika synsätt på mångt och mycket torde inte vara obekant.

Replik till Roger Höglund.

Näringsministern utlovar bidrag till företagen för att sänka kostnader för el, vatten och avlopp genom att t ex investera i energibesparande åtgärder.

En av effekterna av rådande pandemi är hög arbetslöshet, vilket vi behöver motverka med flera olika åtgärder. Nya jobb och nya företag är ett sätt.

Ålands handikappförbund presenterade nyligen den första enkätundersökningen som gjorts om hur personer med funktionsnedsättning upplever att deras rättigheter och friheter som samhällsmedborgare uppnås.

Angående ledarskribenten Daniel Dahléns fråga om vart Ålands framtid tagit vägen i debatten:

Förra veckan hölls ett väldigt viktigt tal. Det var EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen som hade sitt årliga anförande om läget i unionen. Det är i det här talet som kommissionen beskriver sin vision för EU:s framtid.

Jag skrev en tidigare insändare om politiker Barbro Sundbacks sätt att agera politiker som är beklaglig då hon svartmålar andra och sig inte för att gå över lik för att få sin egen vilja igenom.

Tisdag 22/9 på morgonen ser jag en åldersrik dam med en ljusbrun pudel komma gående intill Lillängens lekpark. Hunden stannar uträttar sin behov med sin ledsagare som tittar på.

Fler insändare