Politiska investeringsavtal, exempelvis den så kallade ”Mikael Fahlander-affären”, allt sedan dess symboliska spadtag i december 2014, och då högtidligen marknadsförd som samhällstillvänd, närmare bestämt i staden Haparanda (källa SVT1 ”Uppdrag Granskning”).

Den affärsuppgörelsen gällde ett byggprojekt benämnt ”Barents center”, i praktiken på gränsen mellan Finland och Sverige. Den affären resulterade i att Barents center fortfarande består av en vattenfylld och smått gigantisk grusgrop – numera kallad, bland annat, ”Miljardhaveriet i Haparanda”.

Detta samtidigt som Mikael Fahlanders diverse investeringsbolag, efter diverse kapitalöverföringar sinsemellan – numera till synes på grund av kapital utan hemvist – befinner sig i konkursens dunkel.

Nå skattebetalarna i Haparanda då? Jo, de har med benäget bistånd av stadens folkvalda elit funnit sig sitta med Svarte Petter i famnen.

Alltså: låt oss verkligen hoppas att kortrutten – inklusive den så kallade Föglötunneln, märk väl – inte tillåts bli något av ett Svarte Petters gudbarn ... gemene ålänning till fromma, liksom!

”Gräsrot”

Misslyckandet med en för landskapet gemensam kommunal räddningsmyndighet är på många sätt ett misslyckande för åländsk kommunpolitik.

Hur kan Rainer Nyberg, före detta professor i pedagogik i Vasa, med tvärsäkerhet påstå att han och Strålskyddsstiftelsen har rätt i fråga om strålningens miljöeffekter?

I sin insändare i fredagens Åland väljer den pensionerade professorn i pedagogik, Rainer Nyberg, att inte bemöta mina argument, utan hemfaller till rena personangrepp.

Sannfinländarnas ungdomsförbund gick förra veckan ut och konstaterade att man nu för tiden också är ett anti-feministiskt ungdomsförbund. Åtminstone jag lyfte på ögonbrynen, men kunde inte bestämma om jag skulle ta det på allvar.

Man blir djupt bekymrad över spekulationerna om ministrarna i den nya regeringen.

Vid ett förbunds styrelsemöte redogjorde förbundets ordförande för förbundets ekonomiska situation. Man diskuterade anpassningen av ekonomin för inkommande år.

Man blir dagligen, då man rör sig på stan, rent ut sagt förbannad på hur det ser ut i vår stad.

Med anledning av intervjun den 7.11.2019 med före detta minister Wille Valve (MSÅ):

Det är med glädje man läser att finska statsägda Finferries beställer och bygger en ny miljövänlig färja till den åländska skärgårdstrafiken, detta trots lagtingets och landskapsregeringens beslutsångest i ärendet.

I tidningarna och i Ålands radio presenterades i går onsdag den sista utredningen av Henricson Ab i kommunreformsarbetet.

Geologi borde i en perfekt värld debatteras av geologer, inte av amatörer såsom jag själv eller Bengt Eriksson. Men nu är vi där, insändare i båda tidningar samt stor artikel med krigsrubriker i Nya Åland.

Valet må vara över men nu börjar det viktiga arbetet. Vi har en ny regering.

I en insändare i Ålandstidningen 11.11 gör Anders Gustavsson ovetenskapliga och felaktiga påståenden om vad forskning visar gällande risker med mikrovågsstrålning från mobiler, basstationer, wifi och nu aktuella 5G.

Fler insändare