Till följd av frågor rörande ogräsbekämpning runt våra rondeller och broar kommer här ett klargörande. För att bekämpa ogräs används en ogräsättika med varumärkesnamnet Rikkanix vilket är godkänt att användas för ogräsbekämpning. Ättika är visserligen ett slags gift för ogräs men biologiskt nedbrytbart och skadar inte omkringliggande natur. Ättikan används för att bekämpa ogräs vid broar, refuger och längs kantstenar. Det är viktigt att hålla efter växtlighet kring broar och andra anordningar för att undvika rotsystem som underminerar och förstör infrastrukturen.

Alternativet att rensa ogräs för hand är en möjlighet men är tidskrävande och således kostnadsdrivande. Vidare ökar olycksrisken till följd av att människor under längre tid befinner sig i närhet till trafik. Avslutningsvis kan sägas att det är viktigt att vi hela tiden använder oss av kostnadseffektiva metoder i alla hänseenden vad gäller offentlig förvaltning och ogräsbekämpning är inget undantag.

Christian Wikström

infrastrukturminister

I sin iver att misskreditera mig glömmer Björn Hägerstrand helt bort att svara på min fråga om de grönsprayade träden i Badhusbergsområdet. Därför frågar jag en gång till: ”Ska de märkta träden sågas ned eller inte?”.

Ingen av oss har upplevt en liknande situation som dagens, inte heller Viking Line. Resandet har minskat till följd av rådande pandemi.

Stadens generalplan är ett av Mariehamns viktigaste dokument. Den är en stark överenskommelse som binder förvaltning, politiker och medborgare. Så borde det iallafall vara.

År 2016 så hotade Orkla att Chips fabriken skulle lämna Åland. Då togs ett samlat krafttag på Åland som räddade kvar fabriken genom ett antal åtgärder som sänkte kostnaderna.

Att lagtingsledamot Nina Fellman (S) och undertecknad har totalt olika synsätt på mångt och mycket torde inte vara obekant.

Replik till Roger Höglund.

Näringsministern utlovar bidrag till företagen för att sänka kostnader för el, vatten och avlopp genom att t ex investera i energibesparande åtgärder.

En av effekterna av rådande pandemi är hög arbetslöshet, vilket vi behöver motverka med flera olika åtgärder. Nya jobb och nya företag är ett sätt.

Ålands handikappförbund presenterade nyligen den första enkätundersökningen som gjorts om hur personer med funktionsnedsättning upplever att deras rättigheter och friheter som samhällsmedborgare uppnås.

Angående ledarskribenten Daniel Dahléns fråga om vart Ålands framtid tagit vägen i debatten:

Förra veckan hölls ett väldigt viktigt tal. Det var EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen som hade sitt årliga anförande om läget i unionen. Det är i det här talet som kommissionen beskriver sin vision för EU:s framtid.

Jag skrev en tidigare insändare om politiker Barbro Sundbacks sätt att agera politiker som är beklaglig då hon svartmålar andra och sig inte för att gå över lik för att få sin egen vilja igenom.

Tisdag 22/9 på morgonen ser jag en åldersrik dam med en ljusbrun pudel komma gående intill Lillängens lekpark. Hunden stannar uträttar sin behov med sin ledsagare som tittar på.

Fler insändare