Den 16.4.2018 beslöt Barbro Sundback, i egenskap av ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn, att placera en discgolfbana i Badhusparken.

Beslutet om bansträckning justerades två gånger, efter det, för att ta hänsyn till den allmänna parken och byggnader runt om. En utvärdering gjordes. Märkligt att det nu plötsligt inte anses lämpligt att vistas i parken.

Discgolfföreningen har i våras lämnat in en anhållan om att utvidga området. Det är den anhållan som Infrastrukturnämnden tar ställning till. Dessutom vill föreningen ta över skötselansvaret från staden. Att någon annan sköter underhållet borde vi tacksamt och ödmjuk ta emot.

När Mariehamns stad samarbetar med tredjesektorn är det ingalunda fråga om någon privatisering av någon park. Det är fortfarande lika öppet och gratis att vistas där som förut. Tvärt om har samarbeten med tredjesektorn uttalat varit önskvärd och ökar det folkliga engagemanget.

Fakta i beredningen har lyfts fram och det har konstaterats att det innebär ett visst slitage på omgivningen när mängden besökare ökar. Åsikter har hörts och det har utgående från det gjorts flera justeringar i beslutet till fördel för åsikterna. Det politiska beslutet är att, med den fakta som grund, välja mellan att ha en orörd tom park eller en park där många vill vistas? Majoriteten i nämnden ansåg att en park som används är att föredra.

Ytterligare kan sägas att beslutet inte ett permanent tillstånd utan ett avtal på 3 år. Röd granit är ett väldigt hållbart material och kommer inte att slitas ut av att människor rör sig i parken. För min del väljer jag tro att alla som vistas i parken kan visa ömsesidig hänsyn till varandra. Vill man sitta i lugn och ro kan man vistas på den västra sidan med storslagen utsikt och vill man promenera eller kasta en disc så visar man hänsyn till varandra.

Det finns också åsikter om att parken nu känns tryggare att vistas i då den inte är så ödslig. Jag anser att beslutet har grundats på flera viljor med hänsyn till varandra och att detta är en acceptabel kompromiss. Ingen utesluts och alla har glädje av parken.

Det är nu upp till föreningen att förverkliga fortsättningen och jag önskar dem lycka till.

Julia Birney(Lib) Infrastrukturnämndens ordförande

I media avfärdar utbildningsminister Annika Hambrudd och landskapsregeringen rikets satsning på utvidgad läroplikt och menar att det inte berör Åland. Tyvärr tror jag inte det är så enkelt.

I Finland har man bestämt sig för att utvidga läroplikten till 18 år. I dagarna meddelar vår utbildningsminister att liknande planer inte finns för Åland. Stor eloge till Annika Hambrudd!

I riket avser man införa förlängd läroplikt som ska omfatta utbildning efter grundskolan och som ska leda till examen på gymnasienivå. På Åland har landskapsregeringen, enligt minister Annika Hambrudd, inga sådana planer åtminstone tillsvidare.

Det är fult att vara nära varann, det är fult att kramas, det är fult att ha roligt, att sjunga, att spela. Det är fult att skratta, att dansa. Det är fult att göra något som gör livet värt att leva.

Styrelsen för Ålands Kenneldistrikt har med stor oro följt rapporteringen från ÅMHM:s styrelsemöte den 3.9.2020 då majoriteten av styrelsen valde att inte stöda myndighetschef Susanne Peranders förslag om att inrätta en tillfällig tjänst som veter

Jag läste en intervju i tidningen Åland med minister Annika Hambrudd om att förlänga läroplikten eller inte.

Två dokumentärfilmare har med hjälp av undervattensroboten ROW (Remotely Operated Vehicle) filmat Estonias styrbordssida och där funnit ett hål i skrovet som är 4 meter högt och 1,2 meter brett på den bredaste biten.

Ålands landskapsregering ställer sig kallsinnig till att införa utvidgad läroplikt på Åland. Detta kommer att missgynna åländska ungdomar och står dessutom i strid med självstyrelselagen § 44 om minst samma sociala förmåner som i riket.

I lördags fick vi medlemmar i föreningen vara med om bekräftelsen på att Stornäset är naturreservat. Det blev en sammankomst i fri och skön stämning – som det brukar vara då ämnet är Stornäset.

Bra Kurre och Anneli, kämpa på! Alla skall ha rätt att spela på Veikkaus. Svensk trav finns kvar på Åland. Bra så. Åland hör ju till Finland. Då borde alla ålänningar ha denna spelrätt.

Yle spred en falsk nyhet:”Den föregående månaden, september, var den hittills varmaste septembermånaden på jorden, enligt Copernicus som är EU:s jordobservationsprogram.”

Dagens största ros till ”Kurre i Jurmo” som envist kämpar vidare för allas vår rätt till att få Veikkaus tillbaka! Vi tillhör Finland och det ärobegripligt att vi har tagits ifrån rätten att spela på vad vi vill!

Kommunerna socialtjänst föddes år 2013 där Susannegruppen under ledning av Barbro Sundback lade fram sitt förslag för hur kommunernas socialverksamhet exklusive barnomsorg och äldreomsorg skulle organiseras.

Fler insändare