Kommentarer

Ryktena om Skunk är så många

Ryktena om Skunk är så många och graverande så en riktig undersökning borde göras. För allas skull ! Att ständigt bli ifrågasatt borde ju för Skunk vara otroligt förnedrande om dom gör ett bra jobb. Men förekommer det korruption eller annat olagligt skall det åtgärdas enl lagen.

Ryktena om Skunk är så många

Ryktena om Skunk är så många och graverande så en riktig undersökning borde göras. För allas skull ! Att ständigt bli ifrågasatt borde ju för Skunk vara otroligt förnedrande om dom gör ett bra jobb. Men förekommer det korruption eller annat olagligt skall det åtgärdas enl lagen.

Varje körövning,

Varje körövning, folkdanskväll, film, föreningsmöte räknas som deltagande i studiecirkel och ger stöd. Åtminstone om arrangören är på bidragshugget. Så ta bort statsstödet, vuxna människor bör betala sina fritidsaktiviteter själva. Föreläsningsföreningarna, studiecirklarna och folkhögskolorna har sin grund i det sena 1800-talet när Sverige så väl som Åland var fullt av kunskapstörstande män och kvinnor som gått fyra eller sex år i skolan. I början på 1900-talet tog bara en procent av befolkning studentexamen. År 1960 bara 10 procent. DÅ fanns det goda argument för att ge statliga bidrag så att människor kunde skaffa sig kunskaper som sannolikt resulterade i bättre jobb och definitivt i högre självkänsla. Men idag har Studiecirklarna har förvandlats från viktiga bildningsarenor till hobbyutövande med trevlig samvaro.

Tyvärr, kan man åter se den

Tyvärr, kan man åter se den Ålänska avundsjukan blomma ut igen. allt och alla som bidrar till något gott och jobbar för Ålands bästa. Ständiga påhopp och fråge tecknen hopar sig. När många skribenter sitter och fantiserar vid sina datorer. Gå med i någon förening och se verkligheten hur man jobbar.

Polis och sjukvård behöver betydligt mer resurser. Det behövs mer personal för att stävja den riktning som även vårt lilla åländska samhälle går mot.

Staden behöver fler boendeplatser för äldre. Och framförallt behöver vi få till olika typer av boenden.

Angående måndagens ledare av Daniel Dahlén. Det är just det här jag som jag till olika ministrar samt skärgårdskommuner ställt frågan om deras långt gående planer för Ålands skärgård.

Att man får samma lön när man väl har blivit anställd är inte detsamma som att ha jämställda villkordå man inte kan bli anställd på grund av att kraven är skrivna för olika länder, men den skillnaden kan vi lämna därhän.

Nu vill vi i Ålands Framtid applådera stadsarkitektkontoret för att våra förslag redan nu börjar ge avtryck. Det ger oss förhoppningar om att våra andra förslag också kan vara till nytta och kommer att genomföras.

Det finns många viktiga områden inom politiken här på Åland som är jätteviktiga att jobba med. Men dock kan man inte arbeta inom alla fast man gärna under valkampanjtider lovar gröna skogar.

Regeringen har säkert haft skärgårdens bästa för ögonen när man vidtagit åtgärder i syfte att utveckla skärgårdstrafiken. Upphandlingen av de initiala etapperna för kortrutten har lyckats utomordentligt väl.

Därför ställer jag inte

upp i lagtingsvalet

2017-2018 skrev Mise om en sopreform där alla hushåll hade möjlighet att välja fyrafacks sopkärl. Det framställdes som ett val man hade.

Det åländska systemet för lönesättning inom offentlig sektor är i dag statiskt och gör liten skillnad bland de anställda individerna.

Tanken med kortruttsprojektet var väl från början att få ner kostnaderna för skärgårdstrafiken och samtidigt göra trafiken ekonomiskt- och miljömässigt mer hållbar.

Det här är vad som händer när desperationen når sin topp, sittande regering har slagit ett icke angenämt rekord. Rekord i att misslyckas.

Alla har rätt att bestämma.

Du har rätt att bestämma över dig själv.

Du har också rätt att bestämma tillsammans med andra.

Alla har rätt att känna trygghet.

Alla har rätt att må bra.

Fler insändare