Förvaltningschefen i landskapet tillsätts politiskt.Lantråd och ministrar fattar beslut i plenum och anställer den de anser är mest och bäst lämpad för tjänsten.

Tjänstemannen sitter på politiskt förtroende. Det var orsaken till att laglighetsbedömningar togs bort från tjänsten som förvaltningschef och numera återfinns vid tjänsten som rättschef i förvaltningen. Av den orsaken behöver inte förvaltningschefen numera vara jurist utan även annan lämplig högskoleexamen är möjlig.

Naturligtvis har regeringen därmed sin fulla rätt att ta den person man politiskt bedömer kommer att vara bäst för regeringen.

Däremot tror jag att många, i likhet med mig, ställer sig fundersamma till själva anställningsprocessen vid det senaste tillsättandet av förvaltningschef.

Månader av intervjuer, resor för de sökande och ett flertal möten i rekryteringsgruppen frångicks vid det slutliga valet.

Nu upplevs det som att konsultens och rekryteringsgruppens förslag vägde lätt mot det val som gjordes.

Hela processen upplevs som ett spel för gallerierna då timmar av avlönat processarbete inte tas i beaktande. Det hade varit ärligare att avbryta anställningsprocessen och sagt att den här regeringen gör en annan bedömning än den förra och har politiskt redan kommit överens om vem de vill ha.

Processen och efterdyningarna av densamma leder knappast till att det blir lättare att rekrytera kompetenta personer. Vi kommer alltid att vara i behov av erfarna och skickliga krafter med sakkunskap inom olika områden.

Man måste i fortsättningen bestämma sig för hur rekryteringar av det här slaget ska gå till så inte debatter i likhet med dagens uppstår. Det är inte trevligt vare sig för den som fick jobbet eller för dem som inte fick det, inte heller för den breda allmänheten.

Gun-Mari Lindholm

Om inte denna kris också föranleder besparingar eller permitteringar inom landskapsregeringen, när ska det då hända? Den ena kommunen efter den andra inleder nu samarbetsförhandlingar, men inte ni?

Mariehamn är hela Ålands motor. Om landskapsregeringen vill att hela Åland ska leva måste Mariehamn och dess näringsliv få stöd. Mariehamn är det första som möter de flesta besökare då de kommer till Åland.

Båda mina föräldrar är äldre pensionärer och de besöks varannan dag av hemsjukvården. Tyvärr är det väldigt många olika personer som kommer och går vecka efter vecka (något man försökt begränsa i Sverige i vissa regioner).

Gårdagens nationalekonomiska modeller är inte fullt ut relevanta just nu. Dessutom, ju mer vi lyckas platta till kurvan över smittade och sjuka desto brantare och djupare blir kurvan nedåt för ekonomin.

I dag följer de flesta av oss rekommendationerna om att arbeta hemifrån och skolundervisningen sker på distans, många fritidsaktiviteter har paus och vi ska undvika sociala kontakter.

Vid fredagens presskonferens med fru lantrådet Thörnroos (C) vid rodret, så framkom att Finlands omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) under riksdagens frågestund hävdat att alla inresande testades för covid-19.

På Åland är gott att vara i dessa coronära tider, synes det mig!

När det blir dåliga tider upphör privatpersoner och företag att investera. I stället sparar man sina pengar i väntan på bättre tider. Detta förlänger den ekonomiska krisen.

Vi kan se i tidningen att Ålandsbanken planerar att dela ut dividender om 15,6 miljoner euro. Vi kan även läsa att Europeiska centralbanken har gett en rekommendation att inga dividender bör utbetalas förrän tidigast den 1 oktober 2020.

Ja, lagtingsledamot Camilla Gunell (S), landskapsregeringen tar ansvar för hela Åland, tillsammans med kommunerna. Vårt första krispaket ska snabbt säkra vårdens, de permitterades och arbetslösas samt företagens akuta behov av finansiering.

I skuggan av covid-19 måste vi komma ihåg att det även pågår annat inom den politiska världen på Åland. Saker som även de kan få konsekvenser för den framtida folkhälsan.

Sitter i morgonsoffan och läser om stadens om tjänstemän som gjort mistag, men som erkänner det och som hanterar felet efter regelverket så det blir bra.

Jag är nöjd. Tack från en medborgare.

”Duttpennan”

Först skulle jag vilja betona att följande grundas på hörsägen, inte på egen iakttagelse.Dock skulle jag inte tro att berättaren motiveras av illvilja mot den tredje personen i fråga och jag misstänker därför inte denne för att ljuga.

Fler insändare