Nu hamnar vi väldigt snett om det inte ska vara fritt att uttrycka åsikter. Både positiva och negativa eller kritiska. Det motsvarar klimatskeptisism att förneka eller blunda för att det förekommer välfärdsturism. Det krävs partier med yviga eller kontroversiella åsikter för att det ska ske en förändring även hos etablerade partier.

Är det inte det som hänt inom de politiska partierna i Sverige? Först kritiserar man partier för rasism eller främlingsfrihet. Sen när dessa partier kommit in i riksdagen och varit med ett tag börjar övriga partier att mer och mer själva våga säga att till exempel inflyttning och flyktingmottagande borde minska och att det ska ställas krav på de som kommer och att de inte ska få del av alla välfärdssystem på en gång.

Det finns välfärdsturister även på Åland. Det har ingenting med rasism att göra. Betyder att man kommer hit med intentionen att ta fördel av de välfärdssystem som finns, utan att vilja anstränga sig att lära sig språket eller skaffa jobb. Man är bara ute efter ersättningen man får för att vara arbetslös eller gå kurser i svenska. Omfattningen är säkert låg, men det är naivt att tro eller påstå att det inte förekommer.

Ni politiker gör er löjliga om ni hävdar att åsikter om inflyttning inte får vara negativa eller att det inte är inom er värdegrund. Samtidigt säger ni att svenska språket är viktigt, men vill ändå ta bort eller lätta på krav gällande näringsrätt, hembygdsrätt och jordförvärvstillstånd. Hur ombesörjer ni då att mark ska vara i åländsk ägo och att bolag ska vara åländska?

För mig får man däremot gärna helt ta bort jordförvärvstillståndet, och kräva åländsk hembygdsrätt för att få äga mark eller bostad. Inflyttade kan bo på hyra, så som många ålänningar gör.

Apropå extrema åsikter. För mig låter det väldigt extremt att vilja att Åland skulle vara självständigt. Det låter väldigt nationalistiskt. Vi ska bevara det svenska språket, men det betyder inte att man ska gå omkring och tro att Åland är ett land eller att man måste sjunga Ålänningens sång när det sker nåt högtidligt. Inflyttningen har pågått länge, men andelen med svenska som modersmål har börjat sjunka.

Enligt ÅSUB:s siffor för 2018 är andelen med svenska som modersmål nu så låg som 86,8 procent. Men ännu 2006 var siffran 91,7 procent. Inflyttningen har ökat kraftigt under 2000-talet. 2003 bodde det till exempel 8 rumäner och 17 letter på Åland. 2018 hade det ökat till 419 rumäner och 354 letter.

Från övriga Finland har det inte ökat så mycket, från 5.395 personer 2005 till 5.620 personer 2018. Trots stor inflyttning under 2000-talet pratar politiker som om den inte redan fanns.

Man får tycka vad man vill, men det är förstås mycket enklare och betydligt billigare för Åland med inflyttade som redan kan svenska när de kommer hit. För dem behöver inte landskapsregeringen bekosta kurser i svenska språket. Men sånt får man säkert inte säga högt. Det är väl inte politiskt korrekt.

”Inflyttad ålänning”

I onsdagens tidning skriver Pernilla Karlsson att det var ”några timmars” avbrott för en avdelning på

lördagen. Jag vet inte var den uppgiften kommer ifrån.

Ålands offentliga ekonomi var svag långt före coronapandemin. Finansministeriet gav för ett par veckor sedan ut en gedigen rapport om de finska kommunernas situation och utmaningar.

Så var ännu ett skolår till ända, men inte vilket skolår som helst. Vårterminen har inneburit utmaningar som ingen kunnat fantisera om, för alla inblandade parter.

Under senare tid har lärarnas behörighetskrav diskuterats på insändarplats.

Jag har under en längre tid följt med debatten om discgolfbanan i Mariehamn med stor sorg. Jag var initiativtagare och projektledare för discgolfbanan 2018 i Badhusparken.

Det har framgått i media att Föglö kommun har återigen vänt sig till Ålands landskapsregering i en fråga som trots flertal initiativ inte fått sin lösning. Frågan gäller servicenivån vid Överö färjfäste.

När man som anhörig ringer till Trobergshemmet för att avtala tid för träff med sin gamla mor så får man först svaret att det går bra klockan två, vilket är om cirka en timme.

Häromdagen såg jag ännu en överkörd igelkott. Vem körde på den? Såg du den inte? Körde du för fort? Eller satt du och stirrade på mobilen eller pratade i den samtidigt som du körde?

Lantrådet Veronica Thörnroos (C) säger att: ”Oron i samhället gör mig bekymrad”. Du borde förstå att människor har anledning att känna oro.

Den här regeringen har stått och trampat vatten ett tag nu.

Enligt företagsekonomiska principer ska cirka 10 procent av företagets omsättning vikas för administrativa kostnader och vinst. Jag har länge funderat över om den principen också följs inom offentlig sektor.

Vi är nu inne i en tid då dagstidningarna återkommande rapporterar om bränder i skog och mark.

Diskussionerna går för nuvarande heta framför allt på Facebook runt den av Lions Club Mariehamn/Lions Finland till Mariehamns stad donerade 9-håls discgolfbana som sedan i fjol är anlagd i Badhusparken, det vill säga inom ett allmänt park- och grö

Fler insändare