Nu hamnar vi väldigt snett om det inte ska vara fritt att uttrycka åsikter. Både positiva och negativa eller kritiska. Det motsvarar klimatskeptisism att förneka eller blunda för att det förekommer välfärdsturism. Det krävs partier med yviga eller kontroversiella åsikter för att det ska ske en förändring även hos etablerade partier.

Är det inte det som hänt inom de politiska partierna i Sverige? Först kritiserar man partier för rasism eller främlingsfrihet. Sen när dessa partier kommit in i riksdagen och varit med ett tag börjar övriga partier att mer och mer själva våga säga att till exempel inflyttning och flyktingmottagande borde minska och att det ska ställas krav på de som kommer och att de inte ska få del av alla välfärdssystem på en gång.

Det finns välfärdsturister även på Åland. Det har ingenting med rasism att göra. Betyder att man kommer hit med intentionen att ta fördel av de välfärdssystem som finns, utan att vilja anstränga sig att lära sig språket eller skaffa jobb. Man är bara ute efter ersättningen man får för att vara arbetslös eller gå kurser i svenska. Omfattningen är säkert låg, men det är naivt att tro eller påstå att det inte förekommer.

Ni politiker gör er löjliga om ni hävdar att åsikter om inflyttning inte får vara negativa eller att det inte är inom er värdegrund. Samtidigt säger ni att svenska språket är viktigt, men vill ändå ta bort eller lätta på krav gällande näringsrätt, hembygdsrätt och jordförvärvstillstånd. Hur ombesörjer ni då att mark ska vara i åländsk ägo och att bolag ska vara åländska?

För mig får man däremot gärna helt ta bort jordförvärvstillståndet, och kräva åländsk hembygdsrätt för att få äga mark eller bostad. Inflyttade kan bo på hyra, så som många ålänningar gör.

Apropå extrema åsikter. För mig låter det väldigt extremt att vilja att Åland skulle vara självständigt. Det låter väldigt nationalistiskt. Vi ska bevara det svenska språket, men det betyder inte att man ska gå omkring och tro att Åland är ett land eller att man måste sjunga Ålänningens sång när det sker nåt högtidligt. Inflyttningen har pågått länge, men andelen med svenska som modersmål har börjat sjunka.

Enligt ÅSUB:s siffor för 2018 är andelen med svenska som modersmål nu så låg som 86,8 procent. Men ännu 2006 var siffran 91,7 procent. Inflyttningen har ökat kraftigt under 2000-talet. 2003 bodde det till exempel 8 rumäner och 17 letter på Åland. 2018 hade det ökat till 419 rumäner och 354 letter.

Från övriga Finland har det inte ökat så mycket, från 5.395 personer 2005 till 5.620 personer 2018. Trots stor inflyttning under 2000-talet pratar politiker som om den inte redan fanns.

Man får tycka vad man vill, men det är förstås mycket enklare och betydligt billigare för Åland med inflyttade som redan kan svenska när de kommer hit. För dem behöver inte landskapsregeringen bekosta kurser i svenska språket. Men sånt får man säkert inte säga högt. Det är väl inte politiskt korrekt.

”Inflyttad ålänning”

Budgeten för Åland visar och har under flera år visat på rejäla underskott, vissa år ner mot -18 miljoner euro.

Den goda nyheten den här veckan, åtminstone än så länge, är att en ny regering på Åland har börjat hitta sin form och sammansättning. Den dåliga nyheten är att inte Liberalerna finns med bland de partier som ska utveckla Åland den närmaste tiden.

Annika Sjölund (HI) och Mats Perämaa (Lib), båda kända åländska profiler med skärgårdsbakgrund har i livligt kommenterade inlägg på Facebook uttryckt sina farhågor med riskerna vid en olycka i den aktuella Föglötunneln.

I en insändare i fredagens Ålandstidningen påstår Lisa Gustavsson att mobilstrålning ”ger dna-skador, neurologiska sjukdomar och cancer”.

De första Norden-föreningarna i Danmark, Norge och Sverige bildades 1919 och firar 100-årsjubileum i år. Näst efter kom Island 1922 och Finland 1924.

Den nya nationella strategin för psykisk hälsa ger ramar kring hur vi i Finland ska jobba med psykisk hälsa fram till år 2030.

ÅHS chef för primärvården, svara gärna på hur ni tänker när ni inte sätter in ordinarie tjänster när det tydligt finns behov av det?

Strax efter valet skrev jag en insändare. Nu har borgarna blivit ett regeringsalternativ. Blir det guld och gröna skogar eller fiasko?

Efter att valet bedarrat har man fått läsa förnuftsvidriga insändare från liberaler, dåliga partiförlorare till Igge Holmberg (S), som med alla medel försöker tvinga fram nya tillvägagångssätt allt för att kunna smutskasta någon som just blivit in

Man borrar i skrivande stund berghål för att kontrollera bergets kvalitet för kommande tunnelbygge. Provborrningarna utförs enligt lokala medier cirka 700 meter upp på land.

I dagspressen varvas sprängdåd, masskjutningar med flyktingbilder och folkfördrivningar. Plötsligt dyker det upp en lastbil i Essex i England som i sin last har 39 döda vietnameser.

Föräldrar, morföräldrar och farföräldrar, vakna upp inför 5G:s intåg! Nu är det våra älskade barns och barnbarns hälsa och liv det handlar om.

Vad håller ÅHS på med? Så kallt på sjukhusets avdelningar att både patienter och personal fryser och måste ge extra täcken och själva gå i ylletröjor och yllesockor.

Fler insändare