Det jag inte trodde kunde hända har hänt. Mia Hanström och jag är rörande överens! Detta i en fråga som må vara en bi(sak), men dock.

Jag har i omgångar varit mycket kritisk både i insändare och på sociala medier till mycket av det Hanström står för. Jo, jag kan vara snabb med med att kritisera men jag är inte sämre karl än att jag också vill hylla när tillfälle ges.

Jag instämmer till fullo i det Hanström skriver i sin insändare ”Åtgärder behövs för våra vilda bin” som finns att läsa i måndagens Ålandstidningen.

Jag vågar påstå att det skulle vara god marknadsföring om vi i hela landskapet kunde enas om att låta vägrenarna blomma. Det skulle inte bara vara till glädje och nytta för vilda bin och andra insekter, utan även för dem som trafikerar vägnätet. Ett Åland som blommar i sin fulla prakt skulle förmodligen endast ge positiva effekter.

Givetvis ska vi fortsätta hålla efter växtligheten i korsningar och liknade där man av säkerhetsskäl behöver begränsa grönskan. Men låt oss tillsammans fatta de beslut som behöver fattas för att Åland från och med nästa sommar ska ha blommande vägrenar under hela blomningsässongen.

Conny Nylund (Ob)

I sin iver att misskreditera mig glömmer Björn Hägerstrand helt bort att svara på min fråga om de grönsprayade träden i Badhusbergsområdet. Därför frågar jag en gång till: ”Ska de märkta träden sågas ned eller inte?”.

Ingen av oss har upplevt en liknande situation som dagens, inte heller Viking Line. Resandet har minskat till följd av rådande pandemi.

Stadens generalplan är ett av Mariehamns viktigaste dokument. Den är en stark överenskommelse som binder förvaltning, politiker och medborgare. Så borde det iallafall vara.

År 2016 så hotade Orkla att Chips fabriken skulle lämna Åland. Då togs ett samlat krafttag på Åland som räddade kvar fabriken genom ett antal åtgärder som sänkte kostnaderna.

Att lagtingsledamot Nina Fellman (S) och undertecknad har totalt olika synsätt på mångt och mycket torde inte vara obekant.

Replik till Roger Höglund.

Näringsministern utlovar bidrag till företagen för att sänka kostnader för el, vatten och avlopp genom att t ex investera i energibesparande åtgärder.

En av effekterna av rådande pandemi är hög arbetslöshet, vilket vi behöver motverka med flera olika åtgärder. Nya jobb och nya företag är ett sätt.

Ålands handikappförbund presenterade nyligen den första enkätundersökningen som gjorts om hur personer med funktionsnedsättning upplever att deras rättigheter och friheter som samhällsmedborgare uppnås.

Angående ledarskribenten Daniel Dahléns fråga om vart Ålands framtid tagit vägen i debatten:

Förra veckan hölls ett väldigt viktigt tal. Det var EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen som hade sitt årliga anförande om läget i unionen. Det är i det här talet som kommissionen beskriver sin vision för EU:s framtid.

Jag skrev en tidigare insändare om politiker Barbro Sundbacks sätt att agera politiker som är beklaglig då hon svartmålar andra och sig inte för att gå över lik för att få sin egen vilja igenom.

Tisdag 22/9 på morgonen ser jag en åldersrik dam med en ljusbrun pudel komma gående intill Lillängens lekpark. Hunden stannar uträttar sin behov med sin ledsagare som tittar på.

Fler insändare