Annett Jansson, vi har svårt att utläsa syftet med din insändare den 11.2 och förstår heller inte vad det du skriver har att göra med dagiset Söderhagen, vilket vi dock förstår att är dagiset du menar i din text.

”En ska inte tro på allt en hör” var det någon som sade, och vi undrar stilla var du har fått din information om Söderhagen ifrån. Det är tydligt att du inte har en aning om vad som pågått och ännu pågår där. Situationen på Söderhagen handlar om så mycket mer, och har varit så mycket allvarligare, än ett bortglömt halsskydd eller lite magont.

Tidigt under hösten 2019 uttryckte vi föräldrar vår oro över en allt mer kaotisk situation på dagis utan att få gehör från ledningen. Personalen som arbetade med våra barn gjorde sitt bästa, men trots det var läget tidvis på en sådan nivå att föräldrar valde att ha sina barn hemma.

Sjukskriven personal, uppsägningar och vikarier som ständigt byttes ut gjorde arbetet omöjligt för personalen, och dagis otryggt för barnen. Då inget förbättrades, trots samtal med ledningen, valde vi föräldrar att lämna in en skrivelse.

Märkväl att kritiken alltid riktats mot ledningen; mot föreståndare, barnomsorgsledare, socialchef och socialnämnd, och inte mot personalen som du vill få det att låta Annett.

I dag har delar av situationen lugnat sig, men personalsituationen känns inte stabil och vi ser fortfarande stora brister i verksamheten. Ledningen skuldbelägger oss föräldrar, både direkt och indirekt, för att personal slutar och vägrar konsekvent erkänna att de brustit.

Personalbyten är naturligt, men att två nästan hela personalgrupper slutar inom loppet av sju månader och att ny personal som anställs väljer att gå är anmärkningsvärt. I media säger ledningen att inget varit utöver det normala på Söderhagen, och menar att vi föräldrar har för höga krav fastän det vi efterfrågat hör till vad som är lagstadgat. Skulle verksamheten fungera normalt skulle inte flertalet föräldrar ansöka om byte av barnomsorgsplats för sina barn.

Vad gäller din text, Annett Jansson, så är det ingen rolig läsning. Du skriver att du är förskollärare, men sättet du skuldbelägger föräldrar (inte bara Söderhagsföräldrar) känns väldigt oprofessionellt. Visst är det viktigt att föräldrar umgås med sina barn, läser böcker för dem och begränsar skärmtider, men vad det har att göra med Söderhagen förstår vi inte. För vad vet du egentligen om barnen på Söderhagen och deras föräldrar? Var får du din information ifrån?

Det är tydligt att det är från någon som inte håller på tystnadsplikten då du i din insändare nämner sådant som aldrig nämnts i media utan endast finns att läsa i den sekretessbelagda skrivelse som vi lämnade in i höstas.

I Ålands barnomsorgslag 1 kapitlet, 2 paragrafen står det bland annat att ”Barnomsorg ska bedrivas i nära samverkan med hemmet”. I Lemlands barnomsorgs gemensamma arbetsplan beskrivs ett lyckat samarbete som en ”öppen och ärlig dialog mellan hemmet och barnomsorgen”.

Men när vår känsla är att personal fått order från ledningen om att inte prata med oss vårdnadshavare, att kommunpolitiker blandar sig i den här situationen på ett sätt som är under all kritik, och både självrannsakan och ett genuint och ärligt intresse för att reda upp den här soppan saknas hos ledningen – då är det svårt att kalla det här ett lyckat samarbete och barnomsorg på god nivå.

Nej, Annett, gör om och gör rätt. Skriv en konstruktiv debattartikel om barnfamiljers och barns olika utmaningar och behov. Men blanda inte in Söderhagen, för det är tydligt att du inte vet vad som pågår där.

Och till personalen vid Söderhagen: vi har sagt det gång på gång, både till er och till ledningen – vi ser er! Vi ser och uppskattar det arbete ni gör; ni gör det absolut bästa ni kan utifrån de förutsättningar som ges. Säger någon motsatsen så stämmer det inte.

”Några trötta Söderhagsföräldrar”

Om inte denna kris också föranleder besparingar eller permitteringar inom landskapsregeringen, när ska det då hända? Den ena kommunen efter den andra inleder nu samarbetsförhandlingar, men inte ni?

Mariehamn är hela Ålands motor. Om landskapsregeringen vill att hela Åland ska leva måste Mariehamn och dess näringsliv få stöd. Mariehamn är det första som möter de flesta besökare då de kommer till Åland.

Båda mina föräldrar är äldre pensionärer och de besöks varannan dag av hemsjukvården. Tyvärr är det väldigt många olika personer som kommer och går vecka efter vecka (något man försökt begränsa i Sverige i vissa regioner).

Gårdagens nationalekonomiska modeller är inte fullt ut relevanta just nu. Dessutom, ju mer vi lyckas platta till kurvan över smittade och sjuka desto brantare och djupare blir kurvan nedåt för ekonomin.

I dag följer de flesta av oss rekommendationerna om att arbeta hemifrån och skolundervisningen sker på distans, många fritidsaktiviteter har paus och vi ska undvika sociala kontakter.

Vid fredagens presskonferens med fru lantrådet Thörnroos (C) vid rodret, så framkom att Finlands omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) under riksdagens frågestund hävdat att alla inresande testades för covid-19.

På Åland är gott att vara i dessa coronära tider, synes det mig!

När det blir dåliga tider upphör privatpersoner och företag att investera. I stället sparar man sina pengar i väntan på bättre tider. Detta förlänger den ekonomiska krisen.

Vi kan se i tidningen att Ålandsbanken planerar att dela ut dividender om 15,6 miljoner euro. Vi kan även läsa att Europeiska centralbanken har gett en rekommendation att inga dividender bör utbetalas förrän tidigast den 1 oktober 2020.

Ja, lagtingsledamot Camilla Gunell (S), landskapsregeringen tar ansvar för hela Åland, tillsammans med kommunerna. Vårt första krispaket ska snabbt säkra vårdens, de permitterades och arbetslösas samt företagens akuta behov av finansiering.

I skuggan av covid-19 måste vi komma ihåg att det även pågår annat inom den politiska världen på Åland. Saker som även de kan få konsekvenser för den framtida folkhälsan.

Sitter i morgonsoffan och läser om stadens om tjänstemän som gjort mistag, men som erkänner det och som hanterar felet efter regelverket så det blir bra.

Jag är nöjd. Tack från en medborgare.

”Duttpennan”

Först skulle jag vilja betona att följande grundas på hörsägen, inte på egen iakttagelse.Dock skulle jag inte tro att berättaren motiveras av illvilja mot den tredje personen i fråga och jag misstänker därför inte denne för att ljuga.

Fler insändare