Apropå Nils Torvalds EU-brev den tjugofjärde oktober: Nils Torvalds får förlöjliga de brittiska parlamentarikernas vanor så mycket han önskar, men faktum är att alla samhälleliga, alltså mänskliga, institutioner spontant utvecklar egenheter som evolverar på ett organisk sätt i samband med att deras funktioner förändras under århundradens lopp. Ju längre sådana organ existerar, desto fler vanor och traditioner ackumuleras.

Visst kan det leda till att vissa beteenden för observatörer ter sig anakronistiska eller i viss mån saknande effektivitet, men icke desto mindre tyckts dessa beteenden uppskattas hos deltagarna eftersom de visat sig, genom långvarig erfarenhet, vara ändamålsenliga.

Europaparlamentets tillvaro har pågått under drygt sextio år medan det brittiska parlamentet har en ungefär tio gånger längre historia. Vidare borde enligt min mening Europaparlamentet diskvalificeras från jämförelsen, eftersom ett absolut krav för att kunna benämnas parlament i ett modernt demokratiskt system är att man skapar lag, vilket Europarlamentet inte tillåts göra.

Om Torvalds tycker att traditioner och vanor är värdelösa (och även löjliga) kanske han borde eninra sig att sådana har varit bland de viktigaste ingredienserna inom någon kultur som helst ända sedan mänskliga samhällen uppstod.

Robert Horwood

Eckerö

Misslyckandet med en för landskapet gemensam kommunal räddningsmyndighet är på många sätt ett misslyckande för åländsk kommunpolitik.

Hur kan Rainer Nyberg, före detta professor i pedagogik i Vasa, med tvärsäkerhet påstå att han och Strålskyddsstiftelsen har rätt i fråga om strålningens miljöeffekter?

I sin insändare i fredagens Åland väljer den pensionerade professorn i pedagogik, Rainer Nyberg, att inte bemöta mina argument, utan hemfaller till rena personangrepp.

Sannfinländarnas ungdomsförbund gick förra veckan ut och konstaterade att man nu för tiden också är ett anti-feministiskt ungdomsförbund. Åtminstone jag lyfte på ögonbrynen, men kunde inte bestämma om jag skulle ta det på allvar.

Man blir djupt bekymrad över spekulationerna om ministrarna i den nya regeringen.

Vid ett förbunds styrelsemöte redogjorde förbundets ordförande för förbundets ekonomiska situation. Man diskuterade anpassningen av ekonomin för inkommande år.

Man blir dagligen, då man rör sig på stan, rent ut sagt förbannad på hur det ser ut i vår stad.

Med anledning av intervjun den 7.11.2019 med före detta minister Wille Valve (MSÅ):

Det är med glädje man läser att finska statsägda Finferries beställer och bygger en ny miljövänlig färja till den åländska skärgårdstrafiken, detta trots lagtingets och landskapsregeringens beslutsångest i ärendet.

I tidningarna och i Ålands radio presenterades i går onsdag den sista utredningen av Henricson Ab i kommunreformsarbetet.

Geologi borde i en perfekt värld debatteras av geologer, inte av amatörer såsom jag själv eller Bengt Eriksson. Men nu är vi där, insändare i båda tidningar samt stor artikel med krigsrubriker i Nya Åland.

Valet må vara över men nu börjar det viktiga arbetet. Vi har en ny regering.

I en insändare i Ålandstidningen 11.11 gör Anders Gustavsson ovetenskapliga och felaktiga påståenden om vad forskning visar gällande risker med mikrovågsstrålning från mobiler, basstationer, wifi och nu aktuella 5G.

Fler insändare