Apropå Nils Torvalds EU-brev den tjugofjärde oktober: Nils Torvalds får förlöjliga de brittiska parlamentarikernas vanor så mycket han önskar, men faktum är att alla samhälleliga, alltså mänskliga, institutioner spontant utvecklar egenheter som evolverar på ett organisk sätt i samband med att deras funktioner förändras under århundradens lopp. Ju längre sådana organ existerar, desto fler vanor och traditioner ackumuleras.

Visst kan det leda till att vissa beteenden för observatörer ter sig anakronistiska eller i viss mån saknande effektivitet, men icke desto mindre tyckts dessa beteenden uppskattas hos deltagarna eftersom de visat sig, genom långvarig erfarenhet, vara ändamålsenliga.

Europaparlamentets tillvaro har pågått under drygt sextio år medan det brittiska parlamentet har en ungefär tio gånger längre historia. Vidare borde enligt min mening Europaparlamentet diskvalificeras från jämförelsen, eftersom ett absolut krav för att kunna benämnas parlament i ett modernt demokratiskt system är att man skapar lag, vilket Europarlamentet inte tillåts göra.

Om Torvalds tycker att traditioner och vanor är värdelösa (och även löjliga) kanske han borde eninra sig att sådana har varit bland de viktigaste ingredienserna inom någon kultur som helst ända sedan mänskliga samhällen uppstod.

Robert Horwood

Eckerö

I veckan släpptes den senaste prognosen för den ekonomiska utvecklingen i EU.

De obundna politikerna Bert Häggblom och Marcus Måtar processar på arbetstid mot landskapet – samtidigt som de sitter i landskapets lagstiftande församling! Det skulle knappast fungera i Sveriges eller Finlands riksdag.

Vi är oskyldiga tills motsatsen bevisats. Den lagstiftande (riksdag/regering), den dömande (oberoende domstolar) och den granskande makten (media), är tre mycket viktiga grundbultar i vår demokrati.

För det första, om man har riktade påståenden mot skärgårdsbor och andra kraftfulla åsikter ska man nog ha modet att underteckna med eget namn, annars bryr sig ingen.

Redan 2009 föreslog jag i en motion på Centerns julstämma ett offentligt sektoriellt samarbete på Åland. Inga kommunsammanslagningar behövs för det, eller ens en tunnel till Föglö. Det räcker med samarbete.

Ett ben i politiskt beslutsfattande och ett i näringslivet, är ingen lätt balansgång. Media och allmänheten synar de två rollerna och är känsliga för övertramp.

Ålands lagting säger i dag fredag ja till en förnyelse av det ekonomiska systemet och en höjd klumpsumma.

I flera länder uppmärksammas den här veckan barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. Detta är något som vi också vill uppmärksamma här på Åland.

Enligt stadens förvaltningsstadga § 10 kan fullmäktigeledamot till stadsledningen (eller stadsstyrelsen) ställa en kort skriftlig fråga i ett ärende som gäller stadens verksamhet, förvaltning och ekonomi.

Fantastisk insändare du skriver de 12 februari Ann-Catherine Renfors (”Att ge läxor är som ett misslyckande”).

Läxor, denna uråldriga metod som heter läxor. Jag begriper mig inte på vad som är själva idén, tanken med detta?

Tack du anhöriga som skrev om krisen på Trobergshemmet. Allt stämde precis.

Leije Portnoj

Det är inte ett lätt jobb att sitta i landskapsregeringen och andra beslutsfattande myndigheter. Många svåra beslut ska tas och det är omöjligt att göra alla nöjda.

Fler insändare