Från och med den 1 augusti öppnar Danmark upp gränsen mot hela Sverige. De danska myndigheterna bedömer att smittspridningen i Sverige minskat tillräckligt under juli för att tillåta resor från alla delar av landet. Invånarna i gränsregionerna, bland annat Skåne, får resa in utan särskilda skäl. För inresande från övriga regioner krävs särskilda skäl eller minst sex bokade övernattningar i Danmark.

För Finland är det nu skäl att överväga att så snabbt som möjligt följa Danmarks exempel och öppna upp gränsen för resande mellan länderna. Det kan till exempel göras genom att tillämpa motsvarande regler som Danmark.

De nordiska länderna bör nu göra vad som göras kan för att hindra en splittring mellan länderna. Det nordiska samarbetet är starkt förankrat både bland invånarna och på en administrativ nivå och har i grunden inte rubbats av pandemin. I framtiden behöver vi ändå en bättre beredskap att hantera den här typens kriser tillsammans. I annat fall blir det nordiska samarbetet allt för urvattnat för att klara situationer som kräver snabba beslut.

Problemet med gränsen åtta fall per 100.000 invånare är att om vi benhårt håller fast vid den kan det bli svårt för svenskar att över huvud taget komma till Finland före vi får fram ett vaccin. Därför bör vi nu i likhet med Danmark gå in för en viss flexibilitet och inte bara titta på nuläget. Det som är viktigt är den nedåtgående trend som Sverige uppvisar och som också är den avgörande orsaken till att viktiga handelspartner som Danmark och Tyskland har valt att öppna upp gränserna.

Finlands utrikeshandelsminister Ville Skinnari betonade i en intervju i Helsingin Sanomat att det är viktigt för exportföretagen att vara snabbt på plats då handeln igen tar fart. För att företagen ska klara av det borde gränsen till Finlands andra viktigaste exportland Sverige öppnas.

Många av Finlands viktigaste exportländer har stora problem med att få pandemin under kontroll vilket har en stor inverkan på ekonomin. För Finland betyder det att exporten till de övriga nordiska länderna blir viktigare än någonsin tidigare.

Finland har hittills klarat av pandemin genom att stänga ner och minska smittspridningen. Under hösten gäller det att hantera en eventuell ny våg av pandemin och samtidigt få fart på ekonomin. Det ena får inte utesluta det andra.

Jämfört med våra nordiska grannar gick Finland ekonomiskt betydligt sämre rustad in i coronakrisen. Nu behövs beslut som stärker sysselsättningen och exporten och skapar en dynamik i samhället som gynnar investeringar.

Kjell Skoglund

vd, Finsk-svenska handelskammaren

I sin iver att misskreditera mig glömmer Björn Hägerstrand helt bort att svara på min fråga om de grönsprayade träden i Badhusbergsområdet. Därför frågar jag en gång till: ”Ska de märkta träden sågas ned eller inte?”.

Ingen av oss har upplevt en liknande situation som dagens, inte heller Viking Line. Resandet har minskat till följd av rådande pandemi.

Stadens generalplan är ett av Mariehamns viktigaste dokument. Den är en stark överenskommelse som binder förvaltning, politiker och medborgare. Så borde det iallafall vara.

År 2016 så hotade Orkla att Chips fabriken skulle lämna Åland. Då togs ett samlat krafttag på Åland som räddade kvar fabriken genom ett antal åtgärder som sänkte kostnaderna.

Att lagtingsledamot Nina Fellman (S) och undertecknad har totalt olika synsätt på mångt och mycket torde inte vara obekant.

Replik till Roger Höglund.

Näringsministern utlovar bidrag till företagen för att sänka kostnader för el, vatten och avlopp genom att t ex investera i energibesparande åtgärder.

En av effekterna av rådande pandemi är hög arbetslöshet, vilket vi behöver motverka med flera olika åtgärder. Nya jobb och nya företag är ett sätt.

Ålands handikappförbund presenterade nyligen den första enkätundersökningen som gjorts om hur personer med funktionsnedsättning upplever att deras rättigheter och friheter som samhällsmedborgare uppnås.

Angående ledarskribenten Daniel Dahléns fråga om vart Ålands framtid tagit vägen i debatten:

Förra veckan hölls ett väldigt viktigt tal. Det var EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen som hade sitt årliga anförande om läget i unionen. Det är i det här talet som kommissionen beskriver sin vision för EU:s framtid.

Jag skrev en tidigare insändare om politiker Barbro Sundbacks sätt att agera politiker som är beklaglig då hon svartmålar andra och sig inte för att gå över lik för att få sin egen vilja igenom.

Tisdag 22/9 på morgonen ser jag en åldersrik dam med en ljusbrun pudel komma gående intill Lillängens lekpark. Hunden stannar uträttar sin behov med sin ledsagare som tittar på.

Fler insändare