Tisdagen den 28 juli blev jag i staden invinkad till en parkerad finskregistrerad personbil. De hade Ålandstidningens ”Veckans sommartips” framför sig och ville veta var platsen finns där de enligt annonsen kan ”Bada vid havet på Ålands bästa beach”. Jag berättade var platsen är belägen och sökte upp telefonnumret åt dem.

När jag kom hem slog jag upp annonsen i tidningen och konstaterade då att de flesta annonserna var mycket bristfälligt utformade. Många saknade både adress och telefonnummer och flera hade endast adressen till sin hemsida och i Pommerns annons fanns inte ens angivet vad annonsen gällde. För en främmande turist kan ordet Pommern vara vad som helst från loppmarknad till övernattning på en bondgård.

Hur tror ni, bästa företagare, att turister bortifrån ska hitta till era anläggningar när ni inte anger företagets verksamhet samt adress och telefonnummer i annonsen? I dag har alla någotsånär moderna bilar och båtar en gps där det är enkelt att slå in adressen, om den är känd, och sedan är det lätt att hitta till platsen i fråga. Finns telefonnumret angivet är det likaså enkelt att ta kontakt för information. Enbart adressen till hemsidan är för det mesta värdelös för turister bortifrån, på grund av att alla inte har sådana telefoner som krävs för den typen av kontakt.

På hela annonssidan var det endast ett företag som hade korrekt utformad information och det var Grannas bistro. Studera deras annons och kom ihåg adress och telefonnummer nästa gång.

Jens Harberg

I sin iver att misskreditera mig glömmer Björn Hägerstrand helt bort att svara på min fråga om de grönsprayade träden i Badhusbergsområdet. Därför frågar jag en gång till: ”Ska de märkta träden sågas ned eller inte?”.

Ingen av oss har upplevt en liknande situation som dagens, inte heller Viking Line. Resandet har minskat till följd av rådande pandemi.

Stadens generalplan är ett av Mariehamns viktigaste dokument. Den är en stark överenskommelse som binder förvaltning, politiker och medborgare. Så borde det iallafall vara.

År 2016 så hotade Orkla att Chips fabriken skulle lämna Åland. Då togs ett samlat krafttag på Åland som räddade kvar fabriken genom ett antal åtgärder som sänkte kostnaderna.

Att lagtingsledamot Nina Fellman (S) och undertecknad har totalt olika synsätt på mångt och mycket torde inte vara obekant.

Replik till Roger Höglund.

Näringsministern utlovar bidrag till företagen för att sänka kostnader för el, vatten och avlopp genom att t ex investera i energibesparande åtgärder.

En av effekterna av rådande pandemi är hög arbetslöshet, vilket vi behöver motverka med flera olika åtgärder. Nya jobb och nya företag är ett sätt.

Ålands handikappförbund presenterade nyligen den första enkätundersökningen som gjorts om hur personer med funktionsnedsättning upplever att deras rättigheter och friheter som samhällsmedborgare uppnås.

Angående ledarskribenten Daniel Dahléns fråga om vart Ålands framtid tagit vägen i debatten:

Förra veckan hölls ett väldigt viktigt tal. Det var EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen som hade sitt årliga anförande om läget i unionen. Det är i det här talet som kommissionen beskriver sin vision för EU:s framtid.

Jag skrev en tidigare insändare om politiker Barbro Sundbacks sätt att agera politiker som är beklaglig då hon svartmålar andra och sig inte för att gå över lik för att få sin egen vilja igenom.

Tisdag 22/9 på morgonen ser jag en åldersrik dam med en ljusbrun pudel komma gående intill Lillängens lekpark. Hunden stannar uträttar sin behov med sin ledsagare som tittar på.

Fler insändare