Kultur- och fritidsnämnden, där Barbro Sundback tidigare var ordförande, beslöt 2018 att tacka ja till en niohåls discgolfbana, finansierad av Lions Club Mariehamn. Avtalet med Lions stipulerade att staden har tillsyn över området och rätt att avsluta verksamheten när som helst, utan att höra Lions. Ingenstans godkände man att de nio hålen skulle få utökas till 18, eller att ansvaret för banan skulle få överlåtas på en förening.

Lions presenterade sin gåva för nämnden så här: ”Om Mariehamns stad kan godkänna den föreslagna banplaceringen uppnås en fantastiskt naturskön bana utan behov av större ingrepp på miljön.” Så idylliskt blev det inte riktigt. Att Sundback med facit på hand efter att banan har varit i användning i 1 1/2 år, med arboristens faktautlåtande och med de olägenheter som verksamheten har orsakat bland annat de närboende,nu har ändrat sig angående lämpligheten i att ha en discgolfbana i Badhusparken och på berget är inte märkligt alls. Det märkliga är att inte Julia Birney har gjort det.

Tredje sektorn gör ett aktningsvärt jobb. Men beslutet att överlåta ansvaret för skötseln av banorna på en nybildad förening, som har fullt upp med flera andra discgolfbanor runt om på Åland och där det framgår i anteckningarna från infomötet den 17 juniatt man söker aktörer som underhåller banorna men att det är svårare att hitta frivilliga i Jomala och Mariehamn, känns inte övertänkt.

Jag kan inte hjälpa att jag undrar vad som är Liberalernas miljölinje. Den 22 juni skrev deras lagtingsledamot John Holmberg en insändare om att låta vägrenarna blomma. Han skrev om hur den biologiska mångfalden är viktig för vår överlevnad, inte minst för våra pollinerare, och om hur Ålands säregna natur lockar många turister och naturälskare. ”Blommande vägrenar är en mycket billig destinationsmarknadsföring för en grön ö i ett blått hav.” Men Julia Birney ser inget problem med att ljungen och blåbärsriset försvinner på berget utan säger sorglöst att röd granit är ett hållbart material som tål slitage. Förvisso håller granit, men vill vi att Badhusberget ska se ut ”som efter att skarvarna har dragit fram”, som en oroad man sa till mig? Eller vill vi ersätta gräsmattan i parken med samma typ av plastgräs som nu finns på utkastplatserna?

I juni 2020 publicerades en kartläggning av mariehamnarnas favoritgrönområden och vad de uppskattade med dem. Badhusparken och -berget hörde till de mest besökta, vilket stämmer illa med påståendet att området tidigare skulle ha varit tomt. Drygt 40 procent uppgav att de sökte sig dit för att uppleva rofylldhet, bara hälften så många för ”aktiviteter och utmaning”. Att då upplåta hälften av hela området till dem som vill ha aktiviteter rimmar inte med resultatet av kartläggningen.

Det ansvarsfulla av staden hade varit att stänga banan när slitaget uppstod och man ännu hade rätt att avsluta verksamheten när som helst. Nu har man i stället bäddat för en utdragen process där ärendet sannolikt kommer att föras vidare till förvaltningsdomstolen.

Sonja Nordenswan

I media avfärdar utbildningsminister Annika Hambrudd och landskapsregeringen rikets satsning på utvidgad läroplikt och menar att det inte berör Åland. Tyvärr tror jag inte det är så enkelt.

I Finland har man bestämt sig för att utvidga läroplikten till 18 år. I dagarna meddelar vår utbildningsminister att liknande planer inte finns för Åland. Stor eloge till Annika Hambrudd!

I riket avser man införa förlängd läroplikt som ska omfatta utbildning efter grundskolan och som ska leda till examen på gymnasienivå. På Åland har landskapsregeringen, enligt minister Annika Hambrudd, inga sådana planer åtminstone tillsvidare.

Jag läste en intervju i tidningen Åland med minister Annika Hambrudd om att förlänga läroplikten eller inte.

Det är fult att vara nära varann, det är fult att kramas, det är fult att ha roligt, att sjunga, att spela. Det är fult att skratta, att dansa. Det är fult att göra något som gör livet värt att leva.

Styrelsen för Ålands Kenneldistrikt har med stor oro följt rapporteringen från ÅMHM:s styrelsemöte den 3.9.2020 då majoriteten av styrelsen valde att inte stöda myndighetschef Susanne Peranders förslag om att inrätta en tillfällig tjänst som veter

Två dokumentärfilmare har med hjälp av undervattensroboten ROW (Remotely Operated Vehicle) filmat Estonias styrbordssida och där funnit ett hål i skrovet som är 4 meter högt och 1,2 meter brett på den bredaste biten.

Ålands landskapsregering ställer sig kallsinnig till att införa utvidgad läroplikt på Åland. Detta kommer att missgynna åländska ungdomar och står dessutom i strid med självstyrelselagen § 44 om minst samma sociala förmåner som i riket.

I lördags fick vi medlemmar i föreningen vara med om bekräftelsen på att Stornäset är naturreservat. Det blev en sammankomst i fri och skön stämning – som det brukar vara då ämnet är Stornäset.

Bra Kurre och Anneli, kämpa på! Alla skall ha rätt att spela på Veikkaus. Svensk trav finns kvar på Åland. Bra så. Åland hör ju till Finland. Då borde alla ålänningar ha denna spelrätt.

Yle spred en falsk nyhet:”Den föregående månaden, september, var den hittills varmaste septembermånaden på jorden, enligt Copernicus som är EU:s jordobservationsprogram.”

Dagens största ros till ”Kurre i Jurmo” som envist kämpar vidare för allas vår rätt till att få Veikkaus tillbaka! Vi tillhör Finland och det ärobegripligt att vi har tagits ifrån rätten att spela på vad vi vill!

Kommunerna socialtjänst föddes år 2013 där Susannegruppen under ledning av Barbro Sundback lade fram sitt förslag för hur kommunernas socialverksamhet exklusive barnomsorg och äldreomsorg skulle organiseras.

Fler insändare