I sin insändare ”Miljö i stället för klimat” den 14 september ställer sig René Janetzko (Ob) skeptisk till klimatrörelsen. Han menar att det – för honom – inte är vetenskapligt bevisat att människan är ansvarig för klimatförändringarna. Den slutsatsen drar däremot majoriteten av världens klimatforskare.

Janetzko har rätt i att det inte är vetenskapligt bevisat att människan bidrar till global uppvärmning. Detta beror dock på att den vetenskapliga metoden inte kan bevisa kausalitet, enbart korrelation.

Vi kan alltså bevisa att det finns en korrelation mellan mänskliga utsläpp av koldioxid och världens temperatur. Däremot går det inte att bevisa att det är ett direkt orsakssamband. Men vi som människor kan ändå dra den enda logiska slutsatsen, det vill säga att människan är ansvarig för global uppvärmning.

Janetzko påpekar att vetenskap inte är en demokrati, och lyfter exemplet med Galileo Galilei. Men Galileis rättegång ägde rum 200 år före den vetenskapliga metoden ens etablerades i Europa. Galileis kritiker skulle i dag inte ens räknas som vetenskapsmän, så det här exemplet går inte att jämföra med dagens klimatskeptiker.

Janetzkos andra exempel är Albert Einstein. Einsteins relativitetsteori vände upp och ner på tidigare uppfattningar om fysikens grundläggande idéer och krävde att människan helt skulle ändra sin förståelse för universums uppbyggnad.

Denna tanke var betydligt mer komplicerad att debattera än vad klimatfrågan är, eftersom klimatfrågan egentligen bara kräver att man drar ett helt vanligt orsakssamband. Även detta exempel är alltså irrelevant.

Janetzko oroar sig även över en generationssplittring, och berättar om ett bråk som ska ha skett mellan hans vän och dennes dotter. Men att en tonåring bråkar med sina föräldrar verkar inte för mig som ett tecken på farlig samhällelig polarisering.

Däremot upplever jag att många unga känner sig svikna av tidigare makthavare, eftersom dessa makthavares ovilja att ta tag i klimatkrisen nu går ut över vår framtid. Jag har dock aldrig upplevt att denna känsla av svek manifesterat sig i något hat mot ”alla äldre vita män”. Det finns inget hat mot äldre generationer, men det finns däremot en djup tacksamhet för de äldre som är villiga att erkänna felen som råder, och som visar sympati för klimatrörelsen.

Jag vill absolut, precis som Janetzko föreslår, analysera och sakligt diskutera. Men denna diskussion måste också övergå i handling. Den globala uppvärmningen är det största enskilda hotet mot människans överlevnad i dag, och Åland har en viktig roll att spela i det globala arbetet för hållbarhet. Vi måste ta vårt ansvar, det finns inget annat alternativ.

Linus Höglund (HI)

kandidat i lagtingsvalet

Fyra miljoner av Sveriges besökare är finländare.

Det är alldeles klart att skattemyndigheterna hela tiden känner ett utökat behov av sysselsättning. Man skickar ut ett flertal skrivelser om olika beskattningsbeslut och verkningarna av dessa.

Tips till ÅCA: Gör som Ålands skogsindustrier och sänk priset på råvaran. Då blir det större vinst.

”Ekonom”

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Visst, det finns statistik som visar att fler svarta skjuts av polisen i förhållande till folkmängden. Men det är så, att det är fattiga människor som mest råkar ut för polisens våld och skjutningar.

Jag vill bara berömma Röde orm för alla gratisresor och för den fina servicen.

Jag körde med bil i går (tisdag) från Storby och österut på huvudvägen mot Mariehamn. Till min fasa fick jag se att man har klippt bort alla vackra blommor längs huvudvägen och längs cykel- och gångvägen i Eckerö.

Bästa Albin och Berit. Hur orkar ni bara reta upp er på allt från Badhusparken till stadsbussen och Röde orm? Vilken negativ och tråkig attityd! Vi har det ju så otroligt bra här på vårt fridfulla vackra Åland.

Det gläder mig att min kollega i finans- och näringsutskottet John Holmberg (Lib) ställer sig till den lilla skara, som börjat granska pensionsfondens arbete.

Talentia uppmärksammar i en insändare i Ålandstidningen (4.8) att det behövs samarbetsanda och drivkraft i Kommunernas socialtjänst k.f. (KST). Från KST:s sida uppskattas initiativet.

Fler insändare