I sin insändare ”Miljö i stället för klimat” den 14 september ställer sig René Janetzko (Ob) skeptisk till klimatrörelsen. Han menar att det – för honom – inte är vetenskapligt bevisat att människan är ansvarig för klimatförändringarna. Den slutsatsen drar däremot majoriteten av världens klimatforskare.

Janetzko har rätt i att det inte är vetenskapligt bevisat att människan bidrar till global uppvärmning. Detta beror dock på att den vetenskapliga metoden inte kan bevisa kausalitet, enbart korrelation.

Vi kan alltså bevisa att det finns en korrelation mellan mänskliga utsläpp av koldioxid och världens temperatur. Däremot går det inte att bevisa att det är ett direkt orsakssamband. Men vi som människor kan ändå dra den enda logiska slutsatsen, det vill säga att människan är ansvarig för global uppvärmning.

Janetzko påpekar att vetenskap inte är en demokrati, och lyfter exemplet med Galileo Galilei. Men Galileis rättegång ägde rum 200 år före den vetenskapliga metoden ens etablerades i Europa. Galileis kritiker skulle i dag inte ens räknas som vetenskapsmän, så det här exemplet går inte att jämföra med dagens klimatskeptiker.

Janetzkos andra exempel är Albert Einstein. Einsteins relativitetsteori vände upp och ner på tidigare uppfattningar om fysikens grundläggande idéer och krävde att människan helt skulle ändra sin förståelse för universums uppbyggnad.

Denna tanke var betydligt mer komplicerad att debattera än vad klimatfrågan är, eftersom klimatfrågan egentligen bara kräver att man drar ett helt vanligt orsakssamband. Även detta exempel är alltså irrelevant.

Janetzko oroar sig även över en generationssplittring, och berättar om ett bråk som ska ha skett mellan hans vän och dennes dotter. Men att en tonåring bråkar med sina föräldrar verkar inte för mig som ett tecken på farlig samhällelig polarisering.

Däremot upplever jag att många unga känner sig svikna av tidigare makthavare, eftersom dessa makthavares ovilja att ta tag i klimatkrisen nu går ut över vår framtid. Jag har dock aldrig upplevt att denna känsla av svek manifesterat sig i något hat mot ”alla äldre vita män”. Det finns inget hat mot äldre generationer, men det finns däremot en djup tacksamhet för de äldre som är villiga att erkänna felen som råder, och som visar sympati för klimatrörelsen.

Jag vill absolut, precis som Janetzko föreslår, analysera och sakligt diskutera. Men denna diskussion måste också övergå i handling. Den globala uppvärmningen är det största enskilda hotet mot människans överlevnad i dag, och Åland har en viktig roll att spela i det globala arbetet för hållbarhet. Vi måste ta vårt ansvar, det finns inget annat alternativ.

Linus Höglund (HI)

kandidat i lagtingsvalet

Det är med glädje man läser att finska statsägda Finferries beställer och bygger en ny miljövänlig färja till den åländska skärgårdstrafiken, detta trots lagtingets och landskapsregeringens beslutsångest i ärendet.

I tidningarna och i Ålands radio presenterades i går onsdag den sista utredningen av Henricson Ab i kommunreformsarbetet.

Geologi borde i en perfekt värld debatteras av geologer, inte av amatörer såsom jag själv eller Bengt Eriksson. Men nu är vi där, insändare i båda tidningar samt stor artikel med krigsrubriker i Nya Åland.

Valet må vara över men nu börjar det viktiga arbetet. Vi har en ny regering.

I en insändare i Ålandstidningen 11.11 gör Anders Gustavsson ovetenskapliga och felaktiga påståenden om vad forskning visar gällande risker med mikrovågsstrålning från mobiler, basstationer, wifi och nu aktuella 5G.

Jens Boeving skriver ett lite osammanhängande inlägg som jag tror ska stöda Stellan Egelands (Ob) påstådda icke-rasism genom att hänvisa till handtecknet som Egeland gjorde flera gånger under valvakan.

Budgeten för Åland visar och har under flera år visat på rejäla underskott, vissa år ner mot -18 miljoner euro.

Den goda nyheten den här veckan, åtminstone än så länge, är att en ny regering på Åland har börjat hitta sin form och sammansättning. Den dåliga nyheten är att inte Liberalerna finns med bland de partier som ska utveckla Åland den närmaste tiden.

Annika Sjölund (HI) och Mats Perämaa (Lib), båda kända åländska profiler med skärgårdsbakgrund har i livligt kommenterade inlägg på Facebook uttryckt sina farhågor med riskerna vid en olycka i den aktuella Föglötunneln.

I en insändare i fredagens Ålandstidningen påstår Lisa Gustavsson att mobilstrålning ”ger dna-skador, neurologiska sjukdomar och cancer”.

De första Norden-föreningarna i Danmark, Norge och Sverige bildades 1919 och firar 100-årsjubileum i år. Näst efter kom Island 1922 och Finland 1924.

Den nya nationella strategin för psykisk hälsa ger ramar kring hur vi i Finland ska jobba med psykisk hälsa fram till år 2030.

ÅHS chef för primärvården, svara gärna på hur ni tänker när ni inte sätter in ordinarie tjänster när det tydligt finns behov av det?

Fler insändare