”Ansökte om utkomststöd – erbjöds tält och sovsäck” var rubriken i torsdagens Ålandstidning. ”Ålänningarna måste garanteras ett skyddsnät, ett nät som inte får vara håligt i vissa kommuner” skrev man i Nya Ålands ledare samma kväll.

Jag, och jag tror många andra med mig, utbildade mig till socialarbetare för att jag ville hjälpa människor. Med erfarenheten har jag lärt mig att tillräckligt med personal och ett modernt, strukturerat klientarbete där man ser till klientens faktiska behov och bemöter individen med respekt, kreativitet och söker lösningar tillsammans är nyckeln till ett välfungerande socialt arbete.

Som socialchef i Eckerö vet jag att det är så vi arbetar på

socialkansliet. Jag och den verkligt duktiga personalen på socialkansliet i Eckerö jobbar för att hjälpa individer och familjer, barn, unga och äldre. Vi vill att kommuninvånarna i Eckerö ska känna att man kan vända sig till socialkansliet och bemötas med respekt.

Men sanningen är att det sociala arbetet är komplext.

Genom tiderna har många människor tyvärr känt sig dåligt bemötta eller upplevt att de inte har fått den hjälp de har behövt av socialvården.

Samhället har förändrats och socialvården med den. I dag arbetar vi på ett annat sätt, söker allt mer lösningar i stället för problem. Lagstiftningen förbättras (och fördyrar för samhället – det behöver man komma ihåg, för någon (vi) ska betala), bemanningen är generellt sett bättre och med bredare kompetens i kommunerna. I och med KST kommer man att arbeta mer specialiserat. Jag hoppas att där också kommer finnas tillräckligt med personal, för det är grundläggande för att servicen ska bli bra och vi ska kunna uppfylla syftet med lagen.

Men det löser inte alla utmaningar inom det sociala arbetet.

Det är vanligt att klienter begär service som inte finns att erbjuda inom socialvården – som finns någon annanstans eller kanske inte alls existerar i vårt samhälle. Det är lätt att säga att ”soc har ansvaret”.

Ibland fattar vi myndighetsbeslut som är mycket svåra för individen att hantera. Att utomstående blandar sig i familjesituationen känns aldrig bra. Många klienter blir oroliga, rädda till och med, särskilt inom barnskyddet. Och det förstår vi. Men det gör också klientkontakterna

svåra och sköra.

Och många av de klienter vi möter mår dåligt, har psykiskt illamående, bristande förmåga och svag självinsikt. En del klienter projicerar sina egna tillkortakommanden på socialarbetaren för att det gör det enklare att hantera. Det är mänskligt, men innebär att vi som socialarbetare ska klara av att hantera ilska och frustration riktad mot oss, ibland personliga förolämpningar, direkta hot eller som nu – kritik i media som vi inte kan bemöta på grund av tystnadsplikten. Vem som helst kan påstå vad som helst och även om vi vill förklara situationen och allt arbete som ligger bakom,

så tillåter inte lagen oss att göra det.

Och förstås, ibland blir det vi gör bara inte bra. Det händer att man inte lyckas etablera en bra kontakt, att man gör misstag i den juridiska djungeln, fattar ett för snabbt beslut i en stressad situation – eller att man bara har en dålig dag på jobbet.

Men vi gör alltid vårt bästa.

Ingen lämnas bostadslös utan att vi gör allt vi kan för att försöka ordna det. Ett tält är aldrig första alternativet. Jag önskar att det inte hade varit ett alternativ alls.

Vi bryr oss alltid om våra klienter.

Och ett härbärge på Åland skulle behövas. Hyresvärdar väljer själva vilka de tar emot och det utesluter samhällets svagaste.

Jonna Granberg

socialchef, Eckerö kommun

Äldrerådet har under sitt senaste möte diskuterat bland annat framkomligheten och boendet för handikappade och äldre, övervakningen av äldreomsorgen, ekonomi, ensamheten, det brutna indexet och de äldres medicinering.

Den senaste tidens rapportering om oroligheterunder kvällar, nätter och helgerhar väckt frågor kringdessorsakeroch konsekvensersamtvilkainsatser som behövsföratt allaålänningarskakänna sig trygga, i dag och i framtiden.

I och med den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 så är underskottet -84,8 miljoner. Det största underskottet i Ålands historia. Men inget jag vill eller kan klandra minister Torbjörn Elisasson (C) för.

I tisdags kväll hade jag lite småärende att göra på stan på vägen hem passerade jag Röde Orms retrobuss som var parkerad på bussplanen.

Resandet släpps fritt nu på lördag. De som kommer från Sverige möts av denna syn i Mariehamn. Prinsessan Corona kanske har gjort att rabatterna frodas, eller är det Törnrosas igenvuxna Borg – är det inte dags att snygga till detta?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Hamnbolaget vill kunna skrota restaurangbåten (ÅT 16/9). Rubriken gjorde mig glad.

Äntligen, äntligen finns det hopp att bli av med skrothögen som så länge ha fått stå kvar och förfula området!

Tack hamnbolaget!

Kh

Jag har sagt att jag inte ska göra negativa personliga politiska uttalanden i offentligheten men när Barbro Sundback (S) tydligen inte har några som helst skrupler längre på vad hon gör eller säger, måste jag ge svar på

tal.

Kultur- och fritidsnämnden, där Barbro Sundback tidigare var ordförande, beslöt 2018 att tacka ja till en niohåls discgolfbana, finansierad av Lions Club Mariehamn.

Den 16.4.2018 beslöt Barbro Sundback, i egenskap av ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn, att placera en discgolfbana i Badhusparken.

Jag har alltid ansett Fixtjänst vara en institution i vårt samhälle och synnerligen välbehövd. Där har alla de som där vistas fått arbeta enligt sin läggning och förmåga och samtidigt känt att arbetet varit viktigt och meningsfullt för dem

I en motion till Mariehamns stad, med Camilla Gunell (S) som första undertecknare vill man att Mariehamns stad ska vara en föregångare när det gäller social hållbarhet och skaffa sig en HBTQIA-certifiering.

Så kom en ny rapport från Världsnaturfonden (WWF). Ryggradsdjuren i världen har minskat med nära 70 procent på bara ett halvt sekel.

Fler insändare