Förra veckan hölls ett väldigt viktigt tal. Det var EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen som hade sitt årliga anförande om läget i unionen. Det är i det här talet som kommissionen beskriver sin vision för EU:s framtid. Flera nya, konkreta initiativ presenteras också och därför ger talet en bra bild av vad som kommer att hända den närmaste tiden i den union som vi är en del av och som våra folkvalda har givit kommissionen uppdraget att föra framåt.

Under de dryga 90 minuter som talet pågick stod i princip allt i EU-kvarteren i Bryssel stilla och de som jobbar med EU-frågor försökte i detalj analysera vad som sades. I Norden var däremot intresset tyvärr mindre. En snabb nyhetskoll under dagarna efter talet visade att det i bästa fall fått några mindre artiklar eller nyhetsinslag, till skillnad från till exempel valet i USA som uppmärksammats och analyserats i detalj. För mig är det faktiskt obegripligt hur ett val långt borta som, geopolitiska effekter till trots, i ärlighetens namn inte påverkar våra dagliga liv i någon större utsträckning kan få många gånger mer utrymme än den politiska arena som producerar en mängd lagar som vi måste följa och som direkt påverkar oss.

Men vad var då de stora nyheterna i talet den här gången? Först och främst låg fokus självklart på hur Europa har hanterat Corona-krisen så här långt. Von der Leyen konstaterade att de initiala reaktionerna med en ovilja hos vissa länder att dela med sig av till exempel medicinsk utrustning och stängda gränser var väldigt skadliga. För oss ålänningar är det lätt att hålla med när vi till exempel fick se hur svenska läkare inte kunder komma till vårt sjukhus på grund av gränsstängningen. Von der Leyens slutsats var att vi behöver samarbeta bättre i EU när det kommer till sjukvård. Idag har inte EU nästan några betydande befogenheter på hälso- och sjukvårdsområdet men det vill nu kommissionen för upp på agendan. Därför ska nu diskussioner inledas för att se om det finns områden där vi kan vara mer effektiva om vi jobbar tillsammans i EU.

Utöver det handlade talet till stor del om hur EU:s ekonomi ska återuppbyggas efter Corona-krisen. Von der Leyens budskap handlade mycket om att det nu inte var tid att bygga upp de gamla strukturerna utan istället ta det här som ett tillfälle att modernisera EU:s ekonomier. Det är framförallt inom två områden som fokus kommer att ligga framöver: EU ska bli grönare och mer digitalt. På miljöområdet kan vi räkna med flera nya initiativ. EU:s mål är att bli klimatneutralt år 2050 och som ett delmål vill kommissionen minska utsläppen med 55 % till år 2030. För att uppnå det kommer både kraven att skärpas men också EU-pengarna för omställning att ökas. Detsamma gäller det digitala området där en hel del av EU:s pengar kommer att användas till digitala satsningar. Det är alltså på dessa områden det kommer finnas en hel del nya pengar att hämta från EU. Det är ingen dålig möjlighet för oss på Åland!

Anton Nilsson

Första ersättare till Europaparlamentet

I media avfärdar utbildningsminister Annika Hambrudd och landskapsregeringen rikets satsning på utvidgad läroplikt och menar att det inte berör Åland. Tyvärr tror jag inte det är så enkelt.

I Finland har man bestämt sig för att utvidga läroplikten till 18 år. I dagarna meddelar vår utbildningsminister att liknande planer inte finns för Åland. Stor eloge till Annika Hambrudd!

I riket avser man införa förlängd läroplikt som ska omfatta utbildning efter grundskolan och som ska leda till examen på gymnasienivå. På Åland har landskapsregeringen, enligt minister Annika Hambrudd, inga sådana planer åtminstone tillsvidare.

Det är fult att vara nära varann, det är fult att kramas, det är fult att ha roligt, att sjunga, att spela. Det är fult att skratta, att dansa. Det är fult att göra något som gör livet värt att leva.

Styrelsen för Ålands Kenneldistrikt har med stor oro följt rapporteringen från ÅMHM:s styrelsemöte den 3.9.2020 då majoriteten av styrelsen valde att inte stöda myndighetschef Susanne Peranders förslag om att inrätta en tillfällig tjänst som veter

Jag läste en intervju i tidningen Åland med minister Annika Hambrudd om att förlänga läroplikten eller inte.

Två dokumentärfilmare har med hjälp av undervattensroboten ROW (Remotely Operated Vehicle) filmat Estonias styrbordssida och där funnit ett hål i skrovet som är 4 meter högt och 1,2 meter brett på den bredaste biten.

Ålands landskapsregering ställer sig kallsinnig till att införa utvidgad läroplikt på Åland. Detta kommer att missgynna åländska ungdomar och står dessutom i strid med självstyrelselagen § 44 om minst samma sociala förmåner som i riket.

I lördags fick vi medlemmar i föreningen vara med om bekräftelsen på att Stornäset är naturreservat. Det blev en sammankomst i fri och skön stämning – som det brukar vara då ämnet är Stornäset.

Bra Kurre och Anneli, kämpa på! Alla skall ha rätt att spela på Veikkaus. Svensk trav finns kvar på Åland. Bra så. Åland hör ju till Finland. Då borde alla ålänningar ha denna spelrätt.

Yle spred en falsk nyhet:”Den föregående månaden, september, var den hittills varmaste septembermånaden på jorden, enligt Copernicus som är EU:s jordobservationsprogram.”

Dagens största ros till ”Kurre i Jurmo” som envist kämpar vidare för allas vår rätt till att få Veikkaus tillbaka! Vi tillhör Finland och det ärobegripligt att vi har tagits ifrån rätten att spela på vad vi vill!

Kommunerna socialtjänst föddes år 2013 där Susannegruppen under ledning av Barbro Sundback lade fram sitt förslag för hur kommunernas socialverksamhet exklusive barnomsorg och äldreomsorg skulle organiseras.

Fler insändare