Jag har alltid ansett Fixtjänst vara en institution i vårt samhälle och synnerligen välbehövd. Där har alla de som där vistas fått arbeta enligt sin läggning och förmåga och samtidigt känt att arbetet varit viktigt och meningsfullt för dem

Nu vill Kommunernas socialtjänster inte fortsätta på samma sätt. De vill inte betala tillräckligt för tjänsterna som köps och framför allt vill de inte ha så många där i arbete. De talar om pension, som ingen självklarhet är, men inget om vad arbetstagarna utan arbete sedan ska göra med sina dagar. Risken att sjunka ner i ensamhetens och meningslöshetens träsk blir stor. Lite pengar ger inte vänskap och samhörighetsglädje, utan kan skapa en stor tomhet och tillitslöshet till dem som styr och ställer, men sina helt egna följder.

Jag kommer att tänka på landets senaste krig. Vapen, mat och kläder skulle i första hand till fronten och de inkallade, medan resten av befolkningen fick mat-och klädtillgången reglerad av kuponger. En större del av läkarkåren arbetade vid fronten och sjukhusen hemmavid togs om hand av uttröttade och äldre läkare.

Vad gör då det utarmade landet 1943? Jo, stiftar en lag som förpliktar kommunerna att senast om fem år ordna med et mål mat i skolan åt varje elev. Den maten behövdes och regeringen glömde inte den svagaste och mest beroende gruppen i samhället. Tala om framsynthet.

Likaså fungerade barn-och mödrarådgivningarna under 1940-talet, till en ovärderlig hjälp för folket. Den numera så berömda klädlådan dök också upp på 1940-talet, till stor välsignelse för dem som inte hade annat än trasor att svepa om den nyfödda.

All den här hjälpen, och mera därtill, har tacksamt tagits emot av befolkningen och därtill skapat en tillit till de styrande.

Ett samhälle vill naturligtvis ordna det allt bättre för sina invånarna, inom de ramar man har, men det får inte ske på bekostnad av svaga .och eftersatta.

Maj-Britt Jansson

Styrelsen för Ålands Kenneldistrikt har med stor oro följt rapporteringen från ÅMHM:s styrelsemöte den 3.9.2020 då majoriteten av styrelsen valde att inte stöda myndighetschef Susanne Peranders förslag om att inrätta en tillfällig tjänst som veter

Jag läste en intervju i tidningen Åland med minister Annika Hambrudd om att förlänga läroplikten eller inte.

Två dokumentärfilmare har med hjälp av undervattensroboten ROW (Remotely Operated Vehicle) filmat Estonias styrbordssida och där funnit ett hål i skrovet som är 4 meter högt och 1,2 meter brett på den bredaste biten.

Ålands landskapsregering ställer sig kallsinnig till att införa utvidgad läroplikt på Åland. Detta kommer att missgynna åländska ungdomar och står dessutom i strid med självstyrelselagen § 44 om minst samma sociala förmåner som i riket.

I lördags fick vi medlemmar i föreningen vara med om bekräftelsen på att Stornäset är naturreservat. Det blev en sammankomst i fri och skön stämning – som det brukar vara då ämnet är Stornäset.

Bra Kurre och Anneli, kämpa på! Alla skall ha rätt att spela på Veikkaus. Svensk trav finns kvar på Åland. Bra så. Åland hör ju till Finland. Då borde alla ålänningar ha denna spelrätt.

Yle spred en falsk nyhet:”Den föregående månaden, september, var den hittills varmaste septembermånaden på jorden, enligt Copernicus som är EU:s jordobservationsprogram.”

Dagens största ros till ”Kurre i Jurmo” som envist kämpar vidare för allas vår rätt till att få Veikkaus tillbaka! Vi tillhör Finland och det ärobegripligt att vi har tagits ifrån rätten att spela på vad vi vill!

Kommunerna socialtjänst föddes år 2013 där Susannegruppen under ledning av Barbro Sundback lade fram sitt förslag för hur kommunernas socialverksamhet exklusive barnomsorg och äldreomsorg skulle organiseras.

Vad beror det på att politiker och media inte gräver djupare i mystiken om Veikkaus närvaro på Åland? Många vill spela och bli miljonärer på Veikkaus olika spel och det ska vara valfritt att göra det.

Märkligt, det är väl det ord som bäst beskriver landskapsregeringens förmåga att låta fisklandnings bryggan i Eckerö, Skeppsvik, helt förfalla och placeras på avstjälpningsplatsen för landskapets bortglömdaprojekt.

Det finns rum för två filer mot väst med en relativt enkel breddning av vägbanan, broarna räcker till, se karta.

Till skillnad från tidigare, skulle filerna nu avskiljas med en heldragen linje och skyltning.

Vår verksamhet i Gymnastics Åland har under en lång tid haft en positiv utveckling och antalet utövare har årligen ökat.

Fler insändare