Än en gång kan vi läsa om daghemmet Söderhagen och än en gång måste föräldrar stå till svars i media. Denna gång med anledning av Annett Janssons insändare den 11.2.

I Lemlands kommun har Söderhagen och dess ”gamla” personalgrupp under många år varit ett föredöme. De har byggt upp ett på alla sätt välfungerande daghem där väldigt många föräldrar önskat plats för sina barn. Den tidigare personalen har efterhand av olika orsaker valt att söka sig bort. Läget nu visar mycket tydligt att god barnomsorg inte sitter i väggarna.

Var söker man orsaken om ett företag börjar gå dåligt och får ifrågasättande, kritiska och missnöjda kunder? Mycket sällan hos kunderna i varje fall. I detta fall är ”kunderna” barnen och föräldrarna.

Det är precis det här som socialsekreterare Cecilia Dahlström och socialnämndens förra ordförande Eva Dahlén har gjort i media. Det är anmärkningsvärt hur de genomgående hävdar att alla ansvariga skött sina åtaganden föredömligt och att de försöker förklara, och bortförklara, den uppkomna situationen.

När barnomsorg har uppenbara brister kan man inte helt bortförklara det och skylla på ”diagnosbarn”, krävande föräldrar, begränsade resurser och dylikt. Lite eftertanke och självkritik från såväl tjänstemanna- som politikerhåll kanske hade räckt för att föräldrarna skulle ha känt sig bättre bemötta.

En orolig föräldragrupp ska inte upprepade gånger behöva ta emot nedlåtande kommentarer och brist på respekt från ledande personal, tjänstemän och politiker.

När nu senast förskollärare Annett Jansson i sin insändare menar att det till väldigt stor del är på föräldrarnas ansvar att det under hösten blev kaotiskt i denna barngrupp på Söderhagen blir man än mer bestört.

Om det gällt hennes personliga syn på föräldrar och barnomsorg generellt hade det kanske inte varit så anmärkningsvärt. Men det hon skriver gäller verksamheten just vid Söderhagen och föräldrarna till de barn som har sin vardag där.

Hon drar sig inte ens från att dra in mor- och farföräldrar i sin insändare. Huruvida den information hon fått kommer från medias bevakning eller från annat håll är oklart men hennes insändare är väldigt onyanserad och osaklig. Det borde vara främmande för en förskollärare att i en sådan här situation lägga skuld på föräldrarna vid Söderhagen och även på föräldrar i allmänhet.

Med så lång erfarenhet borde Annett Jansson veta att det definitivt är föreståndarens och personalens ansvar att skapa så goda förutsättningar och ett så välfungerande arbetssätt som det bara är möjligt utifrån den barngrupp, den personal och de resurser man har.

De flesta anser utan tvivel att personal inom barnomsorgen gör ett fantastiskt jobb och är värda all uppskattning och respekt. Föräldrar vet mycket väl att det, precis som på så många andra områden i vårt samhälle, blivit allt mer stressigt och krävande och de har stor förståelse för att det ibland blir lite rörigt.

På Söderhagen finns en grupp föräldrar som verkar vara både engagerade och ansvarsfulla. Tror inte att den oro de uttrycker gäller ”gnäll om försvunna vantar”. Tror inte heller att de i övrigt har en negativ syn på barnomsorgen i Lemlands kommun.

Det de begär är en god och trygg dagvård för sina barn, ett gott bemötande, en öppen och ärlig dialog med personal och övriga ansvariga och stöd i deras egen många gånger svåra uppgift som föräldrar.

Man kan bara hoppas att föräldrars engagemang i fortsättningen tas emot mer positivt än hittills.

”Lemland kan bättre”

Om inte denna kris också föranleder besparingar eller permitteringar inom landskapsregeringen, när ska det då hända? Den ena kommunen efter den andra inleder nu samarbetsförhandlingar, men inte ni?

Mariehamn är hela Ålands motor. Om landskapsregeringen vill att hela Åland ska leva måste Mariehamn och dess näringsliv få stöd. Mariehamn är det första som möter de flesta besökare då de kommer till Åland.

Båda mina föräldrar är äldre pensionärer och de besöks varannan dag av hemsjukvården. Tyvärr är det väldigt många olika personer som kommer och går vecka efter vecka (något man försökt begränsa i Sverige i vissa regioner).

Gårdagens nationalekonomiska modeller är inte fullt ut relevanta just nu. Dessutom, ju mer vi lyckas platta till kurvan över smittade och sjuka desto brantare och djupare blir kurvan nedåt för ekonomin.

I dag följer de flesta av oss rekommendationerna om att arbeta hemifrån och skolundervisningen sker på distans, många fritidsaktiviteter har paus och vi ska undvika sociala kontakter.

Vid fredagens presskonferens med fru lantrådet Thörnroos (C) vid rodret, så framkom att Finlands omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) under riksdagens frågestund hävdat att alla inresande testades för covid-19.

På Åland är gott att vara i dessa coronära tider, synes det mig!

När det blir dåliga tider upphör privatpersoner och företag att investera. I stället sparar man sina pengar i väntan på bättre tider. Detta förlänger den ekonomiska krisen.

Vi kan se i tidningen att Ålandsbanken planerar att dela ut dividender om 15,6 miljoner euro. Vi kan även läsa att Europeiska centralbanken har gett en rekommendation att inga dividender bör utbetalas förrän tidigast den 1 oktober 2020.

Ja, lagtingsledamot Camilla Gunell (S), landskapsregeringen tar ansvar för hela Åland, tillsammans med kommunerna. Vårt första krispaket ska snabbt säkra vårdens, de permitterades och arbetslösas samt företagens akuta behov av finansiering.

I skuggan av covid-19 måste vi komma ihåg att det även pågår annat inom den politiska världen på Åland. Saker som även de kan få konsekvenser för den framtida folkhälsan.

Sitter i morgonsoffan och läser om stadens om tjänstemän som gjort mistag, men som erkänner det och som hanterar felet efter regelverket så det blir bra.

Jag är nöjd. Tack från en medborgare.

”Duttpennan”

Först skulle jag vilja betona att följande grundas på hörsägen, inte på egen iakttagelse.Dock skulle jag inte tro att berättaren motiveras av illvilja mot den tredje personen i fråga och jag misstänker därför inte denne för att ljuga.

Fler insändare