Talentia uppmärksammar i en insändare i Ålandstidningen (4.8) att det behövs samarbetsanda och drivkraft i Kommunernas socialtjänst k.f. (KST). Från KST:s sida uppskattas initiativet. Från och med den 1 januari 2021 övertar KST all socialvård i landskapet (exklusive barnomsorg och äldreomsorg) och detta projekt kräver initiativförmåga och gemensamma insatser från många parter förutom KST, till exempel nuvarande arbetsgivare, andra myndigheter och alla anställda som berörs av omorganisationen.

Talentia tar specifikt upp lönefrågan. Det är viktigt att klargöra att de flesta vid överföringen kommer att behålla sina löner. För ett fåtal personer kommer motsvarande befattning som de anställda har hos dagens arbetsgivare inte att kunna erbjudas inom KST. Det kommer till exempel enligt nuvarande plan att finnas ett färre antal chefspositioner i den nya organisationen jämfört med i dag.

För anställda som inte kan erbjudas en motsvarande befattning som de har i dag kommer omplacering till annan befattning att erbjudas. För en sådan omplaceringsbefattning bör de lönevillkor gälla som allmänt gäller just den befattningen inom organisationen, vilket kan innebära att lönen är lägre än den chefslön som den anställda eventuellt har i dag.

KST beklagar verkligen att informationen om denna omständighet inte kommunicerats i tillräcklig utsträckning och att uppfattningen om att ”ingen av personalen ska behöva gå ner i lön” blivit den rådande sanningen. Ett arbetsvärderingssystem har tagits fram för att en systematisk genomgång av förhållandet mellan arbetsuppgifter och lönenivå ska kunna ske. Detta är ett arbete som kommer att fortgå även efter omorganisationen. Förhandlingarna fortsätter nästa vecka och då har vi möjlighet att ytterligare klargöra de frågeställningar som ännu är öppna.

Runar Karlsson

förbundsstyrelsens ordförande

Katarina Dahlman

förbundsdirektör

I sin iver att misskreditera mig glömmer Björn Hägerstrand helt bort att svara på min fråga om de grönsprayade träden i Badhusbergsområdet. Därför frågar jag en gång till: ”Ska de märkta träden sågas ned eller inte?”.

Ingen av oss har upplevt en liknande situation som dagens, inte heller Viking Line. Resandet har minskat till följd av rådande pandemi.

Stadens generalplan är ett av Mariehamns viktigaste dokument. Den är en stark överenskommelse som binder förvaltning, politiker och medborgare. Så borde det iallafall vara.

År 2016 så hotade Orkla att Chips fabriken skulle lämna Åland. Då togs ett samlat krafttag på Åland som räddade kvar fabriken genom ett antal åtgärder som sänkte kostnaderna.

Att lagtingsledamot Nina Fellman (S) och undertecknad har totalt olika synsätt på mångt och mycket torde inte vara obekant.

Replik till Roger Höglund.

Näringsministern utlovar bidrag till företagen för att sänka kostnader för el, vatten och avlopp genom att t ex investera i energibesparande åtgärder.

En av effekterna av rådande pandemi är hög arbetslöshet, vilket vi behöver motverka med flera olika åtgärder. Nya jobb och nya företag är ett sätt.

Ålands handikappförbund presenterade nyligen den första enkätundersökningen som gjorts om hur personer med funktionsnedsättning upplever att deras rättigheter och friheter som samhällsmedborgare uppnås.

Angående ledarskribenten Daniel Dahléns fråga om vart Ålands framtid tagit vägen i debatten:

Förra veckan hölls ett väldigt viktigt tal. Det var EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen som hade sitt årliga anförande om läget i unionen. Det är i det här talet som kommissionen beskriver sin vision för EU:s framtid.

Jag skrev en tidigare insändare om politiker Barbro Sundbacks sätt att agera politiker som är beklaglig då hon svartmålar andra och sig inte för att gå över lik för att få sin egen vilja igenom.

Tisdag 22/9 på morgonen ser jag en åldersrik dam med en ljusbrun pudel komma gående intill Lillängens lekpark. Hunden stannar uträttar sin behov med sin ledsagare som tittar på.

Fler insändare