Vi är oskyldiga tills motsatsen bevisats. Den lagstiftande (riksdag/regering), den dömande (oberoende domstolar) och den granskande makten (media), är tre mycket viktiga grundbultar i vår demokrati.

Att den granskande makten negligerar våra juridiska rättigheter, är illa nog. Men när höga representanter från den lagstiftande församlingen, åsidosätter våra rättsprinciper, då är det ytterst allvarligt.

Detta har dessvärre redan skett i den infekterade politiska debatt, som täcker våra media sedan veckor tillbaka.

Genom att hänga ut oskyldiga (ej dömda) personer som brottslingar, (”bulvanaffärer”, ”bulvan”, ”en åländsk bulvan”) oavsett i vilket syfte, så eroderas vår demokrati.

Om lagstiftare och granskare av makten negligerar våra rättsprinciper. Vad tror ni att det sänder för signaler, till oss vanliga medborgare?

Genom ert agerande den senaste tiden, bäddar ni också för ett eskalerande politikerförakt. Hur ska vi väljare någonsin kunna få förtroende för er igen?

Ju längre detta håller på, desto obehagligare blir det för oss vanliga medborgare. Hur ska vi förklara för våra ungdomar att respektera andras åsikter och våra demokratiska fri- och rättigheter, när våra högsta företrädare varken respekterar varandra eller vår konstitution?

I diktaturer är det vanligt att politikerna stiftar lagarna, tolkar dem efter eget behag och ser till att domstolarna dömer därefter. Här har vi andra principer: Lagarna stiftas av den lagstiftande makten, och eventuella straff utdöms av oberoende domstolar.

Vi kan alla bli misstänkta för brott (även du som läser detta), men i vårt rättssystem är vi tack och lov oskyldiga tills en åklagare har lyckats bevisa att vi utom rimligt tvivel är skyldiga och blivit dömda i en opartisk/oberoende domstol. Låt oss fortsätta ha det på detta vis.

Juridisk expertis ska i ett fungerande rättssamhälle finnas tillgänglig för att vid behov hjälpa oss noviser att navigera genom denna djungel av svårtolkade lagar, och tillvarata våra rättigheter och intressen på bästa möjliga sätt. Lagar är sällan eller aldrig entydiga, ibland stiftade i en annan tidsanda och kan därmed vara ytterligt svårtolkade.

Alltså: I brottmål är vi alla oskyldiga tills motsatsen bevisats, detta är något som vi alla ska vara mycket ödmjuka inför. Vilket även landskapsregeringens egen rättschef, Michaela Slotte, tydligt uttryckte i Nya Åland den 7.2.

Alla försök att rucka på våra rättsprinciper måste vi alla vara på vår vakt inför, påtala eventuella övergrepp och mobilisera all vår kraft för att beivra missbruk.

Politiker kan och bör vara viktiga förebilder för kommande generationer. Försök att leva upp till ert ansvar.

Det finns dock hopp:

Sittande Lantrådet har i Ålandstidningen den 12.2 uttryckt sig på ett mycket insiktsfullt sätt: ”Det är inte min sak att agera domare”. Ledare kan hon gott vara, men någon domare i lagens mening är hon inte.

Jag vill avsluta min vädjan till alla våra förtroendevalda och andra makthavare, med ett citat av en mycket klok och välkänd ålänning.

”En sak jag tycker är viktig är att man inte börjar göra politik av juridiken. Man ska hålla isär dem. Det är livsfarligt att blanda ihop dem”. Detta sades av Anders Wiklöf i en intervju av Emma Harald vid Högsta förvaltningsdomstolens seminarium i Helsingfors härförleden.

”Mycket orolig väljare”

Om inte denna kris också föranleder besparingar eller permitteringar inom landskapsregeringen, när ska det då hända? Den ena kommunen efter den andra inleder nu samarbetsförhandlingar, men inte ni?

Mariehamn är hela Ålands motor. Om landskapsregeringen vill att hela Åland ska leva måste Mariehamn och dess näringsliv få stöd. Mariehamn är det första som möter de flesta besökare då de kommer till Åland.

Båda mina föräldrar är äldre pensionärer och de besöks varannan dag av hemsjukvården. Tyvärr är det väldigt många olika personer som kommer och går vecka efter vecka (något man försökt begränsa i Sverige i vissa regioner).

Gårdagens nationalekonomiska modeller är inte fullt ut relevanta just nu. Dessutom, ju mer vi lyckas platta till kurvan över smittade och sjuka desto brantare och djupare blir kurvan nedåt för ekonomin.

I dag följer de flesta av oss rekommendationerna om att arbeta hemifrån och skolundervisningen sker på distans, många fritidsaktiviteter har paus och vi ska undvika sociala kontakter.

Vid fredagens presskonferens med fru lantrådet Thörnroos (C) vid rodret, så framkom att Finlands omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) under riksdagens frågestund hävdat att alla inresande testades för covid-19.

På Åland är gott att vara i dessa coronära tider, synes det mig!

När det blir dåliga tider upphör privatpersoner och företag att investera. I stället sparar man sina pengar i väntan på bättre tider. Detta förlänger den ekonomiska krisen.

Vi kan se i tidningen att Ålandsbanken planerar att dela ut dividender om 15,6 miljoner euro. Vi kan även läsa att Europeiska centralbanken har gett en rekommendation att inga dividender bör utbetalas förrän tidigast den 1 oktober 2020.

Ja, lagtingsledamot Camilla Gunell (S), landskapsregeringen tar ansvar för hela Åland, tillsammans med kommunerna. Vårt första krispaket ska snabbt säkra vårdens, de permitterades och arbetslösas samt företagens akuta behov av finansiering.

I skuggan av covid-19 måste vi komma ihåg att det även pågår annat inom den politiska världen på Åland. Saker som även de kan få konsekvenser för den framtida folkhälsan.

Sitter i morgonsoffan och läser om stadens om tjänstemän som gjort mistag, men som erkänner det och som hanterar felet efter regelverket så det blir bra.

Jag är nöjd. Tack från en medborgare.

”Duttpennan”

Först skulle jag vilja betona att följande grundas på hörsägen, inte på egen iakttagelse.Dock skulle jag inte tro att berättaren motiveras av illvilja mot den tredje personen i fråga och jag misstänker därför inte denne för att ljuga.

Fler insändare