Sommaren är här och ljuvliga dagar på sjön kan lätt förändras om vi inte tar ansvar och visar hänsyn. Havet och våra vikar kan tyckas stora och fria. Sanningen visar dock på något helt annat. Numera ska det gå fort fram och gärna på grunda vatten. På sjön finns inte samma begrepp som på land. När vi vistas på sjön måste vi visa hänsyn till varandra, frihet under ansvar.

Under senare år har detta begrepp utsatts för ansvarslöshet. Oavsett om detta sker på grund av dåligt omdöme eller på grund av att frihet är det största av ting, så måste ansvaret nu skärpas. Fordonet jag syftar på är de så kallade vattenskotrarna.

Förslagsvis införs ett motsvarande krav som vi redan har för framförandet av mopedbil eller traktorbil. Dessa fordon på land väger motsvarande vad en större vattenskoter väger men vattenskoterns kraft och fart är den dubbla, med råge. Ett avlagt prov för fordon som framförs i över 20-25 knop, som visar att man erhållit kunskap och färdighet att framföra ett fordon på sjön, i detta fall vattenskoter, kan vara en väg att gå. Du ska inte behöva vara orolig för att dina medtrafikanter på sjön saknar motsvarande kunskap som vi kräver ska finnas på land.

Utvecklingen skapar nya fordon. Det senaste vi har läst om är Jetboard, lättare men med hastigheter på cirka 25 knop. Hastighet krävs för balansens skull för att framföra dessa nya fordon. Mycket begärt att kräva licens för dessa, motsvarigheten är elskotrarna på land. Men deras framfart är också ifrågasatt på land och så kommer det säkert bli till sjöss. Frihet under ansvar.

Jag hävdar att Landskapsregeringen nu har tid på sig inför nästa sommarsäsong och högtiden för vattenskotrarna att skärpa till lagstiftningen och införa ett regelverk som återinför frihet under ansvar på sjön. Vi ska inte behöva vänta på att en allvarlig olycka inträffar innan lagstiftningsinstrumentet utnyttjas. Sittande regering har mest åstadkommit upprivning av tidigare beslut, så nu kan det vara på plats att visa på ett nytänkande och skapa ett Åland med ett regelverk för vattenskotrar som gynnar vår turism. Antalet kanoter och badare är avsevärt större än antalet vattenskotrar men med nuvarande brist på ansvar även från LR, är inte Åland säkert för dem som önskar vistas på sjön utan att riskera bli överkörd av en farkost på närmare ett halvt ton.

När det gäller fågel- och fiskliv som vi på alla sätt försöker skapa bättre levnadsförutsättningar för hanterar LR vattenskotrarna som svanen, huvudet ner i vattnet. Kanske problemen försvinner om man blundar, en lösning som flera regeringar anser vara lämpliga i dessa coronatider, men ansvarsfullt är det inte.

Jag uppmanar nu LR och minister Christian Wikström (Ob) att lagstifta om hanterandet av vattenskotrar innan vi drabbas av liknande olyckor som skett både i Sverige och Finland. Fast vill LR och Ob invänta möjligheten till ytterligare en blankettlag med tillhörande gummistämpel, så är det ju ett sätt att utnyttja vår självstyrelse.

Med önskan om en säker sommar och frihet under anpassat ansvar.

Mikael Staffas

I sin iver att misskreditera mig glömmer Björn Hägerstrand helt bort att svara på min fråga om de grönsprayade träden i Badhusbergsområdet. Därför frågar jag en gång till: ”Ska de märkta träden sågas ned eller inte?”.

Ingen av oss har upplevt en liknande situation som dagens, inte heller Viking Line. Resandet har minskat till följd av rådande pandemi.

Stadens generalplan är ett av Mariehamns viktigaste dokument. Den är en stark överenskommelse som binder förvaltning, politiker och medborgare. Så borde det iallafall vara.

År 2016 så hotade Orkla att Chips fabriken skulle lämna Åland. Då togs ett samlat krafttag på Åland som räddade kvar fabriken genom ett antal åtgärder som sänkte kostnaderna.

Att lagtingsledamot Nina Fellman (S) och undertecknad har totalt olika synsätt på mångt och mycket torde inte vara obekant.

Replik till Roger Höglund.

Näringsministern utlovar bidrag till företagen för att sänka kostnader för el, vatten och avlopp genom att t ex investera i energibesparande åtgärder.

En av effekterna av rådande pandemi är hög arbetslöshet, vilket vi behöver motverka med flera olika åtgärder. Nya jobb och nya företag är ett sätt.

Ålands handikappförbund presenterade nyligen den första enkätundersökningen som gjorts om hur personer med funktionsnedsättning upplever att deras rättigheter och friheter som samhällsmedborgare uppnås.

Angående ledarskribenten Daniel Dahléns fråga om vart Ålands framtid tagit vägen i debatten:

Förra veckan hölls ett väldigt viktigt tal. Det var EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen som hade sitt årliga anförande om läget i unionen. Det är i det här talet som kommissionen beskriver sin vision för EU:s framtid.

Jag skrev en tidigare insändare om politiker Barbro Sundbacks sätt att agera politiker som är beklaglig då hon svartmålar andra och sig inte för att gå över lik för att få sin egen vilja igenom.

Tisdag 22/9 på morgonen ser jag en åldersrik dam med en ljusbrun pudel komma gående intill Lillängens lekpark. Hunden stannar uträttar sin behov med sin ledsagare som tittar på.

Fler insändare