Hela samhället vinner på att människor mår bra! Låt oss alla bereda plats och resurser för att motverka den psykiska ohälsan och låt oss trygga den tredje sektorns verksamheter som jobbar just med detta.

Vi alla 125 kollegor här på Klubbhuset Pelaren, liksom våra kollegor i tredje sektorn, vill gärna se att vår existens får en trygg grund genom just en tryggad finansiering, för en lång tid framåt. Vi behövs – vi gör skillnad!

En god psykisk hälsa är en mycket viktig resurs. En god psykisk hälsa möjliggör för individen att kunna delta i samhällets olika gemenskaper. Vi som arbetar tillsammans sida vid sida här på Pelaren som har eller har haft psykisk ohälsa, får hjälp av Pelarens verksamhet.

Här fokuserar vi på det friska, medlemmar och anställda arbetar sida vid sida med allt som görs under den arbetsinriktade dagen. Men alla i vårt samhälle mår inte bra i dag, alla har inte möjlighet till att få trygghet, gemenskap och arbete.

I utkastet för den kommande nationella strategin för psykisk hälsa i Finland 2020 -2030 betonas att den psykiska hälsan får en allt större betydelse i samhället. I Antti Rinnes regeringsprogram står det att ”med hjälp av tidigare beredning ska det utarbetas en strategi för mental hälsa som ser den mentala hälsan som ett kapital, tryggar rättigheterna till mental hälsa och tjänsterna för mental hälsa, länkar dem till de befintliga strukturerna, förebygger självmord och stärker de yrkesverksammas kompetens. Samtidigt ska lagstiftningen om mentalvård och missbrukarvård revideras”.

I den nationella strategin betonas det att psykisk hälsa är en central del av välbefinnande och för samhällsekonomin. De negativa ekonomiska effekterna utgörs främst av kostnader för den offentliga sektorn och minskad produktivitet.

Psykisk ohälsa innebär en avsevärt förkortad livslängd. Medellivslängden för personer med mental ohälsa är 20 år kortare än för övriga befolkningen enligt CNN. Joseph Firths team från Manchester University föreslår i sin forskning att regeringar och hälso- och sjukvård världen över behöver göra något för att stoppa detta.

De har analyserat nära 100 studier och funnit att självmord inte är orsaken till att personer med psykisk ohälsa dör tidigare än den övriga befolkningen, utan det är fysisk ohälsa som orsakar den förkortade livslängden.

Invånarnas psykiska hälsa påverkar även produktiviteten i arbetslivet. Den nationella strategin betonar vikten av psykisk hälsa, att stödja den på alla nivåer är en investering som betalar sig i form av såväl psykiskt som ekonomiskt välbefinnande.

Tjänster för psykisk ohälsa bör göras lättillgängliga och mångsidiga. Vi anser att vår sociala samhällsservice här på Åland behöver bli mer flexibelt så att den tillåter människor att återgå till arbete eller studier. I sin egen takt, i den omfattning som individen själv önskar, med en bibehållen ekonomisk trygghet. Ett arbete att gå till innebär en ekonomisk, social och relationell trygghet för individen.

Sociala relationer och medmänsklig värme gör oss friskare. En ofrivillig ensamhet är ett konkret hot mot vår hälsa. Den ofrivilliga ensamhetenlär fortsätta att vara en bister verklighet för alldeles för många, och slår hårdast mot äldre och unga vuxna, visar forskning av Wahlström 2019.

Psykisk ohälsa skapar ensamhet och ensamhet skapar psykisk ohälsa. Därför behövs vi!

Klubbhuset Pelaren genom Frank Ölander, Lotta Eriksson, Ingis Nystedt och Jürgen Bogle

Budgeten för Åland visar och har under flera år visat på rejäla underskott, vissa år ner mot -18 miljoner euro.

Den goda nyheten den här veckan, åtminstone än så länge, är att en ny regering på Åland har börjat hitta sin form och sammansättning. Den dåliga nyheten är att inte Liberalerna finns med bland de partier som ska utveckla Åland den närmaste tiden.

Annika Sjölund (HI) och Mats Perämaa (Lib), båda kända åländska profiler med skärgårdsbakgrund har i livligt kommenterade inlägg på Facebook uttryckt sina farhågor med riskerna vid en olycka i den aktuella Föglötunneln.

I en insändare i fredagens Ålandstidningen påstår Lisa Gustavsson att mobilstrålning ”ger dna-skador, neurologiska sjukdomar och cancer”.

De första Norden-föreningarna i Danmark, Norge och Sverige bildades 1919 och firar 100-årsjubileum i år. Näst efter kom Island 1922 och Finland 1924.

Den nya nationella strategin för psykisk hälsa ger ramar kring hur vi i Finland ska jobba med psykisk hälsa fram till år 2030.

ÅHS chef för primärvården, svara gärna på hur ni tänker när ni inte sätter in ordinarie tjänster när det tydligt finns behov av det?

Strax efter valet skrev jag en insändare. Nu har borgarna blivit ett regeringsalternativ. Blir det guld och gröna skogar eller fiasko?

Efter att valet bedarrat har man fått läsa förnuftsvidriga insändare från liberaler, dåliga partiförlorare till Igge Holmberg (S), som med alla medel försöker tvinga fram nya tillvägagångssätt allt för att kunna smutskasta någon som just blivit in

Man borrar i skrivande stund berghål för att kontrollera bergets kvalitet för kommande tunnelbygge. Provborrningarna utförs enligt lokala medier cirka 700 meter upp på land.

I dagspressen varvas sprängdåd, masskjutningar med flyktingbilder och folkfördrivningar. Plötsligt dyker det upp en lastbil i Essex i England som i sin last har 39 döda vietnameser.

Föräldrar, morföräldrar och farföräldrar, vakna upp inför 5G:s intåg! Nu är det våra älskade barns och barnbarns hälsa och liv det handlar om.

Vad håller ÅHS på med? Så kallt på sjukhusets avdelningar att både patienter och personal fryser och måste ge extra täcken och själva gå i ylletröjor och yllesockor.

Fler insändare