Hela samhället vinner på att människor mår bra! Låt oss alla bereda plats och resurser för att motverka den psykiska ohälsan och låt oss trygga den tredje sektorns verksamheter som jobbar just med detta.

Vi alla 125 kollegor här på Klubbhuset Pelaren, liksom våra kollegor i tredje sektorn, vill gärna se att vår existens får en trygg grund genom just en tryggad finansiering, för en lång tid framåt. Vi behövs – vi gör skillnad!

En god psykisk hälsa är en mycket viktig resurs. En god psykisk hälsa möjliggör för individen att kunna delta i samhällets olika gemenskaper. Vi som arbetar tillsammans sida vid sida här på Pelaren som har eller har haft psykisk ohälsa, får hjälp av Pelarens verksamhet.

Här fokuserar vi på det friska, medlemmar och anställda arbetar sida vid sida med allt som görs under den arbetsinriktade dagen. Men alla i vårt samhälle mår inte bra i dag, alla har inte möjlighet till att få trygghet, gemenskap och arbete.

I utkastet för den kommande nationella strategin för psykisk hälsa i Finland 2020 -2030 betonas att den psykiska hälsan får en allt större betydelse i samhället. I Antti Rinnes regeringsprogram står det att ”med hjälp av tidigare beredning ska det utarbetas en strategi för mental hälsa som ser den mentala hälsan som ett kapital, tryggar rättigheterna till mental hälsa och tjänsterna för mental hälsa, länkar dem till de befintliga strukturerna, förebygger självmord och stärker de yrkesverksammas kompetens. Samtidigt ska lagstiftningen om mentalvård och missbrukarvård revideras”.

I den nationella strategin betonas det att psykisk hälsa är en central del av välbefinnande och för samhällsekonomin. De negativa ekonomiska effekterna utgörs främst av kostnader för den offentliga sektorn och minskad produktivitet.

Psykisk ohälsa innebär en avsevärt förkortad livslängd. Medellivslängden för personer med mental ohälsa är 20 år kortare än för övriga befolkningen enligt CNN. Joseph Firths team från Manchester University föreslår i sin forskning att regeringar och hälso- och sjukvård världen över behöver göra något för att stoppa detta.

De har analyserat nära 100 studier och funnit att självmord inte är orsaken till att personer med psykisk ohälsa dör tidigare än den övriga befolkningen, utan det är fysisk ohälsa som orsakar den förkortade livslängden.

Invånarnas psykiska hälsa påverkar även produktiviteten i arbetslivet. Den nationella strategin betonar vikten av psykisk hälsa, att stödja den på alla nivåer är en investering som betalar sig i form av såväl psykiskt som ekonomiskt välbefinnande.

Tjänster för psykisk ohälsa bör göras lättillgängliga och mångsidiga. Vi anser att vår sociala samhällsservice här på Åland behöver bli mer flexibelt så att den tillåter människor att återgå till arbete eller studier. I sin egen takt, i den omfattning som individen själv önskar, med en bibehållen ekonomisk trygghet. Ett arbete att gå till innebär en ekonomisk, social och relationell trygghet för individen.

Sociala relationer och medmänsklig värme gör oss friskare. En ofrivillig ensamhet är ett konkret hot mot vår hälsa. Den ofrivilliga ensamhetenlär fortsätta att vara en bister verklighet för alldeles för många, och slår hårdast mot äldre och unga vuxna, visar forskning av Wahlström 2019.

Psykisk ohälsa skapar ensamhet och ensamhet skapar psykisk ohälsa. Därför behövs vi!

Klubbhuset Pelaren genom Frank Ölander, Lotta Eriksson, Ingis Nystedt och Jürgen Bogle

Jag förstår att det måste finnas en del restriktioner. Men jag tycker faktiskt har det gått till grova över- och underdrifter i det här landet.

En av politikens viktigaste uppgifter nu, förutom att minimera smittspridning och rusta vården, är att underlätta och stöda små och stora företag.

I mitt uppdrag av näringsminister Fredrik Karlström ska jag försöka hitta nya affärsmöjligheter som kan rädda de företag som riskerar att försvinna tack vare att vi har stängt ner samhället för att rädda människoliv.

Läste Jan Westerbergs insändare i måndagens tidning om kontroll av resenärer. Antar jag är den enda som ens orkar bry mig om att bemöta dylik artikel även om fler tyckt samma som jag.

I onsdagens tidning skriver Pernilla Karlsson att det var ”några timmars” avbrott för en avdelning på

lördagen. Jag vet inte var den uppgiften kommer ifrån.

Ålands offentliga ekonomi var svag långt före coronapandemin. Finansministeriet gav för ett par veckor sedan ut en gedigen rapport om de finska kommunernas situation och utmaningar.

Så var ännu ett skolår till ända, men inte vilket skolår som helst. Vårterminen har inneburit utmaningar som ingen kunnat fantisera om, för alla inblandade parter.

Under senare tid har lärarnas behörighetskrav diskuterats på insändarplats.

Jag har under en längre tid följt med debatten om discgolfbanan i Mariehamn med stor sorg. Jag var initiativtagare och projektledare för discgolfbanan 2018 i Badhusparken.

Det har framgått i media att Föglö kommun har återigen vänt sig till Ålands landskapsregering i en fråga som trots flertal initiativ inte fått sin lösning. Frågan gäller servicenivån vid Överö färjfäste.

När man som anhörig ringer till Trobergshemmet för att avtala tid för träff med sin gamla mor så får man först svaret att det går bra klockan två, vilket är om cirka en timme.

Häromdagen såg jag ännu en överkörd igelkott. Vem körde på den? Såg du den inte? Körde du för fort? Eller satt du och stirrade på mobilen eller pratade i den samtidigt som du körde?

Lantrådet Veronica Thörnroos (C) säger att: ”Oron i samhället gör mig bekymrad”. Du borde förstå att människor har anledning att känna oro.

Fler insändare