Stadens generalplan är ett av Mariehamns viktigaste dokument. Den är en stark överenskommelse som binder förvaltning, politiker och medborgare. Så borde det iallafall vara.

Men när det gäller frågan om discgolf på badhusberget med omnejd så verkar en (svag) majoritet i infrastrukturnämnden anse att det är inget att bry sig om.

Att hela berget och omgivning är klassat som naturskyddsområde? Inget att bry sig om.

Att området kring doktorsvillan, svenska konsulatet och parkmiljön norrut har en egen stadsplan från 2014 där man anser att området har ett särkilt kulturhistoriskt värde? Inget att bry sig om.

Man får en känsla av att många politiker idag har en laissez-faireinställning (från franskans ”låt gå”, ”låt göra”). Ändamålet helgar medlen liksom. De som ställer frågor och känner oro får dock höra att dom är tråkiga bakåtsträvare som ”skadar projektet”. Det stämmer inte.

För även jag tycker att discgolft är kul, och att goda idéer verkligen behövs just nu. Pådrivarna med Mats Adamczak i spetsen, och alla turistföretagare som satsar på nya sätt att locka gäster förtjänar en stor eloge. Det är deras roll. Men det ska inte stå i motsatsförhållande till vad som är möjligt, rätt och riktigt. Det som tjänstemän och politiker har i uppgift att upprätthålla i sina roller.

Det sämsta som kan hända när det finns olika åsikter i en fråga, är att faktaunderlag saknas. Jag tror många stadsbor vill veta hur det egentligen är tänkt.

Är det fråga om hugga ner 360 träd, eller 13 stora träd och lite sly? Hur stor blir påverkan på naturen, och går det att återställa? Vilka villkor följde egentligen med donationen från Lions som lade grunden till den befintliga banan, och blev det som man tänkte sig?

För att räta ut alla frågetecken, så borde discgolfföreningen presentera sina planer för den utökade banan i detalj och sedan låta sakkunniga bedöma hur det rimmar med områdets status som naturskyddsområde och gällande plan för parken kring doktorsvillan. Går det att genomföra på ett hållbart sätt så är det bara att tuta och köra. Annars bör man hitta en annan placering.

Tony Wikström (S)

I media avfärdar utbildningsminister Annika Hambrudd och landskapsregeringen rikets satsning på utvidgad läroplikt och menar att det inte berör Åland. Tyvärr tror jag inte det är så enkelt.

I Finland har man bestämt sig för att utvidga läroplikten till 18 år. I dagarna meddelar vår utbildningsminister att liknande planer inte finns för Åland. Stor eloge till Annika Hambrudd!

I riket avser man införa förlängd läroplikt som ska omfatta utbildning efter grundskolan och som ska leda till examen på gymnasienivå. På Åland har landskapsregeringen, enligt minister Annika Hambrudd, inga sådana planer åtminstone tillsvidare.

Det är fult att vara nära varann, det är fult att kramas, det är fult att ha roligt, att sjunga, att spela. Det är fult att skratta, att dansa. Det är fult att göra något som gör livet värt att leva.

Styrelsen för Ålands Kenneldistrikt har med stor oro följt rapporteringen från ÅMHM:s styrelsemöte den 3.9.2020 då majoriteten av styrelsen valde att inte stöda myndighetschef Susanne Peranders förslag om att inrätta en tillfällig tjänst som veter

Jag läste en intervju i tidningen Åland med minister Annika Hambrudd om att förlänga läroplikten eller inte.

Två dokumentärfilmare har med hjälp av undervattensroboten ROW (Remotely Operated Vehicle) filmat Estonias styrbordssida och där funnit ett hål i skrovet som är 4 meter högt och 1,2 meter brett på den bredaste biten.

Ålands landskapsregering ställer sig kallsinnig till att införa utvidgad läroplikt på Åland. Detta kommer att missgynna åländska ungdomar och står dessutom i strid med självstyrelselagen § 44 om minst samma sociala förmåner som i riket.

I lördags fick vi medlemmar i föreningen vara med om bekräftelsen på att Stornäset är naturreservat. Det blev en sammankomst i fri och skön stämning – som det brukar vara då ämnet är Stornäset.

Bra Kurre och Anneli, kämpa på! Alla skall ha rätt att spela på Veikkaus. Svensk trav finns kvar på Åland. Bra så. Åland hör ju till Finland. Då borde alla ålänningar ha denna spelrätt.

Yle spred en falsk nyhet:”Den föregående månaden, september, var den hittills varmaste septembermånaden på jorden, enligt Copernicus som är EU:s jordobservationsprogram.”

Dagens största ros till ”Kurre i Jurmo” som envist kämpar vidare för allas vår rätt till att få Veikkaus tillbaka! Vi tillhör Finland och det ärobegripligt att vi har tagits ifrån rätten att spela på vad vi vill!

Kommunerna socialtjänst föddes år 2013 där Susannegruppen under ledning av Barbro Sundback lade fram sitt förslag för hur kommunernas socialverksamhet exklusive barnomsorg och äldreomsorg skulle organiseras.

Fler insändare