Tisdagen den 28 juli demonstrerade sympatisörer till Black lives matter (BLM) i Mariehamn. Men ett stöd för svarta just för att de är svarta är grundläggande feltänkt. Är det verkligen att dessa människor är svarta, som är problemet? Borde man inte hellre ha en strategi som leder bort från att åtskilja människor på grund av hudfärg?

Jag tror inte det är hudfärgen som avgör, utan den socio-ekonomiska ställning de befinner sig i – med slaveriet som avlägsen, historisk bakgrund. Detta är mycket påtagligt i det klassamhälle USA är. Cirka en fjärdedel med afrikansk bakgrund lever i fattigdom. Det är en rad av samhällets sållningsmekanismer som bakgrund, familj, pengar, utbildning, umgänge, kontakter med mera, som får dessa resultat. Det råder omfattande fördomar om svarta, vilket leder till självuppfyllande profetior, ”guilt by association”, fler ingripanden, inte neutrala utredningar och domslut samt fler svarta i fängelser.

I stället för att kräva fri utbildning för svarta, vissa positioner i samhällsorganisationen, typ svarta lärare, redaktörer, domare etcetera borde man arbeta för att bryta ner klassamhället och skapa likvärdiga villkor för alla medborgare.

Det verkar som om våldsamma demonstrationer spelar en central roll i BLM:s strategi. Men att välta statyer och bränna ner hus är inte något som skapar förtroende hos de massor man är beroende av för att åstadkomma adekvata och hållbara förändringar. Sådana strategier upplevs som hot och skapar rädsla och det är väl meningen att den vägen tvinga fram förändringar. Det kommer inte att fungera.

Situationen har blivit ännu mera laddad då Trump sänt federala polisstyrkor till Seattle och Portland, vilket retat upp BLM-anhängarna ännu mera. Men är det inte lite ironiskt att BLM anklagar polisen för våldsamma ingripanden mot demonstranter, samtidigt som det i Portland är de själva som provocerar och driver fram militanta ingripanden av polisen? Snarare visar väl detta att BLM inte är något folk kan lita på och sympatisera med. På det sättet får man inga positiva förändringar för de svarta.

Polisvåldet i USA är en särskild historia, som inte bara handlar om polisens relation till svarta. USA är ett våldsamt samhälle – i det avseendet mycket olikt vårt. I USA är många beväpnade och beredda att använda sina vapen – även mot poliser. Det är något polismannen alltid måste ta med i sitt förhållningssätt. Ytterst kan han riskera sitt liv. Polismyndigheterna har rekryterings och utbildningsproblem och delvis en militaristisk kultur. Men då BLM tog över ett bostadsområde i Seattle, gick det helt åt skogen med lag och ordning. Polisen behövs!

Polisen skjuter och dödar unga svarta män. Enligt Washington Post skjuter polisen och dödar cirka 1.000 personer varje år. Av dessa var cirka 600 beväpnade och 100 obeväpnade. Vit polisman som skjuter och dödar svart man utgör bara fyra procent av det totala antalet dödade. Bilden vi får verkar alltså vinklad. BLM har ett intresse av att framhålla att svarta dödas av polisen. Kanske är det också den bilden som får ålänningar och andra arga unga män att demonstrera och delvis härja på gatorna till stöd för BLM?

Alf Ronnby

fil. dr. sociologi, docent socialt arbete

I sin iver att misskreditera mig glömmer Björn Hägerstrand helt bort att svara på min fråga om de grönsprayade träden i Badhusbergsområdet. Därför frågar jag en gång till: ”Ska de märkta träden sågas ned eller inte?”.

Ingen av oss har upplevt en liknande situation som dagens, inte heller Viking Line. Resandet har minskat till följd av rådande pandemi.

Stadens generalplan är ett av Mariehamns viktigaste dokument. Den är en stark överenskommelse som binder förvaltning, politiker och medborgare. Så borde det iallafall vara.

År 2016 så hotade Orkla att Chips fabriken skulle lämna Åland. Då togs ett samlat krafttag på Åland som räddade kvar fabriken genom ett antal åtgärder som sänkte kostnaderna.

Att lagtingsledamot Nina Fellman (S) och undertecknad har totalt olika synsätt på mångt och mycket torde inte vara obekant.

Replik till Roger Höglund.

Näringsministern utlovar bidrag till företagen för att sänka kostnader för el, vatten och avlopp genom att t ex investera i energibesparande åtgärder.

En av effekterna av rådande pandemi är hög arbetslöshet, vilket vi behöver motverka med flera olika åtgärder. Nya jobb och nya företag är ett sätt.

Ålands handikappförbund presenterade nyligen den första enkätundersökningen som gjorts om hur personer med funktionsnedsättning upplever att deras rättigheter och friheter som samhällsmedborgare uppnås.

Angående ledarskribenten Daniel Dahléns fråga om vart Ålands framtid tagit vägen i debatten:

Förra veckan hölls ett väldigt viktigt tal. Det var EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen som hade sitt årliga anförande om läget i unionen. Det är i det här talet som kommissionen beskriver sin vision för EU:s framtid.

Jag skrev en tidigare insändare om politiker Barbro Sundbacks sätt att agera politiker som är beklaglig då hon svartmålar andra och sig inte för att gå över lik för att få sin egen vilja igenom.

Tisdag 22/9 på morgonen ser jag en åldersrik dam med en ljusbrun pudel komma gående intill Lillängens lekpark. Hunden stannar uträttar sin behov med sin ledsagare som tittar på.

Fler insändare