Jag läser i fredagens tidning att ålänningarna är positiva till hållbar utveckling. Nio av tio tycker hållbarhet är viktigt.

Så tycker vi på Kökar också. Men vi har en egen vinkel på det: det viktigaste är att vara bobar. Om det finns jobb, hälsovård, bra bostäder, barn i skolan, en bra butik och ett rent hav – då är vi bobara, och då är vi också ett hållbart samhälle.

President Tarja Halonen sade på ett möte med studenter i februari i år att hållbarhet är som ett hus med 17 dörrar: vilken dörr man än väljer kommer man in i samma hus. Hon syftade på FN:s 17 hållbarhetsmål. Vi som bor på Kökar väljer att gå in genom en dörr som det står bobarhet på, och den har vi järnkoll på.

Sedan ett par dagar kan man köpa en flaska kolsyrat kökarvatten för 1:69 i butiken. Ett vatten som kommer från Oppsjön 600 meter bort, som buteljerats i glasflaska (glas är ett av världens mest återvinningsbara material) med patentkork och etikett med namnet ”Oppsjöbrus”. I stället för vatten från Karajoki, 600 kilometer bort i Finland, i en plastflaska, till ungefär samma pris.

Det är sådant som gör oss bobara. Här är tryggt, fritt och roligt att leva. Kökar är en vacker plats på jorden.

Christian Pleijel

Ledamot av fullmäktige

Styrelsen för Ålands Kenneldistrikt har med stor oro följt rapporteringen från ÅMHM:s styrelsemöte den 3.9.2020 då majoriteten av styrelsen valde att inte stöda myndighetschef Susanne Peranders förslag om att inrätta en tillfällig tjänst som veter

Jag läste en intervju i tidningen Åland med minister Annika Hambrudd om att förlänga läroplikten eller inte.

Två dokumentärfilmare har med hjälp av undervattensroboten ROW (Remotely Operated Vehicle) filmat Estonias styrbordssida och där funnit ett hål i skrovet som är 4 meter högt och 1,2 meter brett på den bredaste biten.

Ålands landskapsregering ställer sig kallsinnig till att införa utvidgad läroplikt på Åland. Detta kommer att missgynna åländska ungdomar och står dessutom i strid med självstyrelselagen § 44 om minst samma sociala förmåner som i riket.

I lördags fick vi medlemmar i föreningen vara med om bekräftelsen på att Stornäset är naturreservat. Det blev en sammankomst i fri och skön stämning – som det brukar vara då ämnet är Stornäset.

Bra Kurre och Anneli, kämpa på! Alla skall ha rätt att spela på Veikkaus. Svensk trav finns kvar på Åland. Bra så. Åland hör ju till Finland. Då borde alla ålänningar ha denna spelrätt.

Yle spred en falsk nyhet:”Den föregående månaden, september, var den hittills varmaste septembermånaden på jorden, enligt Copernicus som är EU:s jordobservationsprogram.”

Dagens största ros till ”Kurre i Jurmo” som envist kämpar vidare för allas vår rätt till att få Veikkaus tillbaka! Vi tillhör Finland och det ärobegripligt att vi har tagits ifrån rätten att spela på vad vi vill!

Kommunerna socialtjänst föddes år 2013 där Susannegruppen under ledning av Barbro Sundback lade fram sitt förslag för hur kommunernas socialverksamhet exklusive barnomsorg och äldreomsorg skulle organiseras.

Vad beror det på att politiker och media inte gräver djupare i mystiken om Veikkaus närvaro på Åland? Många vill spela och bli miljonärer på Veikkaus olika spel och det ska vara valfritt att göra det.

Märkligt, det är väl det ord som bäst beskriver landskapsregeringens förmåga att låta fisklandnings bryggan i Eckerö, Skeppsvik, helt förfalla och placeras på avstjälpningsplatsen för landskapets bortglömdaprojekt.

Det finns rum för två filer mot väst med en relativt enkel breddning av vägbanan, broarna räcker till, se karta.

Till skillnad från tidigare, skulle filerna nu avskiljas med en heldragen linje och skyltning.

Vår verksamhet i Gymnastics Åland har under en lång tid haft en positiv utveckling och antalet utövare har årligen ökat.

Fler insändare