Nya vindar sveper genom världen. Nya vindar som innebär nya sätt att se på våra samhällen och dess byggstenar – på hur de byggstenarna ska se ut och värderas – ett nytt paradigm. När vår planet är så förgiftad att det hotar både djurens och mänsklighetens hela existens, är det dags att se sig om efter andra ideal än de nuvarande.

Ideal som till exempel altruism, vänlighet, och ödmjukhet inför vetenskapliga fakta – för att inte tala om en djup respekt för och kärlek till naturen.

Att tala om eller sträva efter hållbarhet enbart genom ytliga strukturförändringar är inte de nya vindarnas budskap. Budskapet är att en ny nivå, en ny frekvens, nått vår förståelse av planetens och mänsklighetens samexistens.

Det nya paradigmet omfamnar den samexistensen som grunden för ett meningsfullt varande – och insikten om att vi helt och fullt är beroende av naturen för vår överlevnad uppfattas som en resurs.

Det nya paradigmet välkomnar också människan som kännande varelse i motsats till dagens konsumerande varelse – en förändring med oanade perspektiv.

Hållbart initiativ som politisk rörelse arbetar mot synnerligen praktiska lösningar för konstruktiva förändringar, informerade av det nya paradigmet – därför har jag valt att ställa upp för HI.

För att förändringen redan är här och för att Hållbart initiativ vill inkludera alla att delta i förverkligandet av de inspirerande möjligheter som nu ligger framför oss.

Caroline Pipping (HI)

Budgeten för Åland visar och har under flera år visat på rejäla underskott, vissa år ner mot -18 miljoner euro.

Den goda nyheten den här veckan, åtminstone än så länge, är att en ny regering på Åland har börjat hitta sin form och sammansättning. Den dåliga nyheten är att inte Liberalerna finns med bland de partier som ska utveckla Åland den närmaste tiden.

Annika Sjölund (HI) och Mats Perämaa (Lib), båda kända åländska profiler med skärgårdsbakgrund har i livligt kommenterade inlägg på Facebook uttryckt sina farhågor med riskerna vid en olycka i den aktuella Föglötunneln.

I en insändare i fredagens Ålandstidningen påstår Lisa Gustavsson att mobilstrålning ”ger dna-skador, neurologiska sjukdomar och cancer”.

De första Norden-föreningarna i Danmark, Norge och Sverige bildades 1919 och firar 100-årsjubileum i år. Näst efter kom Island 1922 och Finland 1924.

Den nya nationella strategin för psykisk hälsa ger ramar kring hur vi i Finland ska jobba med psykisk hälsa fram till år 2030.

ÅHS chef för primärvården, svara gärna på hur ni tänker när ni inte sätter in ordinarie tjänster när det tydligt finns behov av det?

Strax efter valet skrev jag en insändare. Nu har borgarna blivit ett regeringsalternativ. Blir det guld och gröna skogar eller fiasko?

Efter att valet bedarrat har man fått läsa förnuftsvidriga insändare från liberaler, dåliga partiförlorare till Igge Holmberg (S), som med alla medel försöker tvinga fram nya tillvägagångssätt allt för att kunna smutskasta någon som just blivit in

Man borrar i skrivande stund berghål för att kontrollera bergets kvalitet för kommande tunnelbygge. Provborrningarna utförs enligt lokala medier cirka 700 meter upp på land.

I dagspressen varvas sprängdåd, masskjutningar med flyktingbilder och folkfördrivningar. Plötsligt dyker det upp en lastbil i Essex i England som i sin last har 39 döda vietnameser.

Föräldrar, morföräldrar och farföräldrar, vakna upp inför 5G:s intåg! Nu är det våra älskade barns och barnbarns hälsa och liv det handlar om.

Vad håller ÅHS på med? Så kallt på sjukhusets avdelningar att både patienter och personal fryser och måste ge extra täcken och själva gå i ylletröjor och yllesockor.

Fler insändare