Nya vindar sveper genom världen. Nya vindar som innebär nya sätt att se på våra samhällen och dess byggstenar – på hur de byggstenarna ska se ut och värderas – ett nytt paradigm. När vår planet är så förgiftad att det hotar både djurens och mänsklighetens hela existens, är det dags att se sig om efter andra ideal än de nuvarande.

Ideal som till exempel altruism, vänlighet, och ödmjukhet inför vetenskapliga fakta – för att inte tala om en djup respekt för och kärlek till naturen.

Att tala om eller sträva efter hållbarhet enbart genom ytliga strukturförändringar är inte de nya vindarnas budskap. Budskapet är att en ny nivå, en ny frekvens, nått vår förståelse av planetens och mänsklighetens samexistens.

Det nya paradigmet omfamnar den samexistensen som grunden för ett meningsfullt varande – och insikten om att vi helt och fullt är beroende av naturen för vår överlevnad uppfattas som en resurs.

Det nya paradigmet välkomnar också människan som kännande varelse i motsats till dagens konsumerande varelse – en förändring med oanade perspektiv.

Hållbart initiativ som politisk rörelse arbetar mot synnerligen praktiska lösningar för konstruktiva förändringar, informerade av det nya paradigmet – därför har jag valt att ställa upp för HI.

För att förändringen redan är här och för att Hållbart initiativ vill inkludera alla att delta i förverkligandet av de inspirerande möjligheter som nu ligger framför oss.

Caroline Pipping (HI)

Jag förstår att det måste finnas en del restriktioner. Men jag tycker faktiskt har det gått till grova över- och underdrifter i det här landet.

En av politikens viktigaste uppgifter nu, förutom att minimera smittspridning och rusta vården, är att underlätta och stöda små och stora företag.

I mitt uppdrag av näringsminister Fredrik Karlström ska jag försöka hitta nya affärsmöjligheter som kan rädda de företag som riskerar att försvinna tack vare att vi har stängt ner samhället för att rädda människoliv.

Läste Jan Westerbergs insändare i måndagens tidning om kontroll av resenärer. Antar jag är den enda som ens orkar bry mig om att bemöta dylik artikel även om fler tyckt samma som jag.

I onsdagens tidning skriver Pernilla Karlsson att det var ”några timmars” avbrott för en avdelning på

lördagen. Jag vet inte var den uppgiften kommer ifrån.

Ålands offentliga ekonomi var svag långt före coronapandemin. Finansministeriet gav för ett par veckor sedan ut en gedigen rapport om de finska kommunernas situation och utmaningar.

Så var ännu ett skolår till ända, men inte vilket skolår som helst. Vårterminen har inneburit utmaningar som ingen kunnat fantisera om, för alla inblandade parter.

Under senare tid har lärarnas behörighetskrav diskuterats på insändarplats.

Jag har under en längre tid följt med debatten om discgolfbanan i Mariehamn med stor sorg. Jag var initiativtagare och projektledare för discgolfbanan 2018 i Badhusparken.

Det har framgått i media att Föglö kommun har återigen vänt sig till Ålands landskapsregering i en fråga som trots flertal initiativ inte fått sin lösning. Frågan gäller servicenivån vid Överö färjfäste.

När man som anhörig ringer till Trobergshemmet för att avtala tid för träff med sin gamla mor så får man först svaret att det går bra klockan två, vilket är om cirka en timme.

Häromdagen såg jag ännu en överkörd igelkott. Vem körde på den? Såg du den inte? Körde du för fort? Eller satt du och stirrade på mobilen eller pratade i den samtidigt som du körde?

Lantrådet Veronica Thörnroos (C) säger att: ”Oron i samhället gör mig bekymrad”. Du borde förstå att människor har anledning att känna oro.

Fler insändare