I Ålandstidningens ledare den 20 december talas om vikten av att handla lokalt. Hur våra affärsmän är beroende av att julhandeln sker på hemmaplan, och inte via näthandel, eller shoppingresor till andra orter, främst Sverige.

Men i sammanhanget bör även lyftas frågan om varför de åländska affärsidkarna höjer sina priser inför julhandeln. Viking Line till exempel tar 23 euro den 23 december för en ”utsideshytt” Mariehamn-Stockholm, medan samma hytt kostar 123 euro vid returresan den 26 december. Man hänvisar till att man har så ”stort tryck” på hytterna den 26 december, då många önskar resa hem just den dagen. Men för en vanlig pensionär låter det som rena rama ockerpriset.

Det är skamligt att utnyttja resenärerna på detta sätt. Visserligen kan man både avstå från att fira jul med nära och kära på andra sidan Ålands hav, eller sitta i fartygets kafé hela vägen. Men för alla är detta inte ett bra alternativ.

De åländska blomsterhandlarna vet ju så väl att vi gärna ger en god vän en blomma till jul. Men måste priserna vara så höga på blomsterarrangemang, att man väljer att skicka ett julkort som julhälsning, i stället för den lilla blomsterkorgen med en orkidé för 49 euro som man gärna gett sin vän.

För affärsmännen ger julhandelns uppsving ett välkommet klirr i kassan, vilket ibland ses som nödvändigt för affärens överlevnad. Men man borde också betänka att många avstår från köp på grund av de höga priserna. Om man håller lägre priser, kan man få sälja fler varor, och då kanske det jämnar ut sig i slutändan.

Och hur kan det komma sig att svensk färdigkokt julskinka är billigare att köpa här, än den okokta åländska skinkan? Många svenska varor är billigare att åka till Norrtälje och handla, än att köpa dem lokalt här hemma. Man får betydligt mycket mer mat i kassen för 100 euro i Sverige, än här på Åland. Därför åker många till Norrtälje för att julhandla.

Och man kan nog inte bara skylla på att de dyra transporterna hit gör att vi har höga priser i affärerna. För även produkter som odlas lokalt på Åland är dyrare här än på annat håll.

Dessutom behöver man inte alltid köpa nya och dyra leksaker till barnen. Emmaus har många varor till humana priser vilket väl lämpar sig som julklappar, både till små och stora. Vilket vi kanske bör tänka på nu när hållbarhetsagendan är det nya slagordet.

Runa Lisa Jansson

Förra veckan fick riksdagens utskott regeringens tänkta tidtabell för alla kommande större kända lagstiftningsprojekt under mandatperioden.

Jag avser inte gå i polemik med Robert Horwood (18.2) om institutionen EU, då detta måttligt komplexa fenomen tycks befinna sig bortom hans perception, men det är svårt att låta karikatyren råda; när han lyfter pennan med EU i siktet är det inte f

Härom veckan kunde vi ta del av i media att en juniordomare i den åländska innebandyserien fick utstå hårda ord från en erfaren ledare efter slutsignal.

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. Sist ut är Malin Sandberg-Holmström, Brändö.

Gällande rekryteringen av förvaltningschef, har jag några frågor och tankar till regeringen:

Idéer av i dag är inte bara goda och dåliga utan de senare anses snarast sjukliga och förbud dryftas.

Med anledning av trenden att bildkonstnärer allt oftare underlåter att ge konstverken namn och i stället överlåter åt betraktaren att tolka vad tavlan betyder kan det vara intressant att få veta att man i Grönköping har dragit den yttersta konsekv

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. I dag: Satu Numminen, Kumlinge 

Jag måste börja med att tacka Maria Sundberg, som ställer upp och står vid min sida fast jag inte vet vem du är. Det betyder massor för mig.

Nu har Maxingebussen en gratis vecka under sportlovet. Ett bra initiativ som stadsbussen borde ha följt upp. För nu kostar det två euro att åka ner till centrum från södra stan och två euro tillbaka efter utfärden.

Det som skrivs om jordförsäljning och bulvaner visar en syn på åländsk jord som förskräcker. Låt mig påminna om Nationernas förbunds uppmaning till Finlands regering 24 juni 1921:

Öppen fråga till minister Alfons Röblom och minister Annette Holmberg-Jansson.

Finlands kommunikationsministerium tillåter 5G på Åland, en ny elektronik som ej ännu vetenskapligt hälsotestats.

Det är intressant men alls inte oväntat att ta del av Ålands statistik- och utredningsbyrås (Åsub) bedömning av det ekonomisk läget i kommunerna och möjliga kriterier för åländska kriskommuner.

Fler insändare