Som vanligt fick jag i mars i år ett brev från Skatteförvaltningen med en förhandsifylld skattedeklaration.

Efter att på papper ha framfört kompletteringar till förslaget kom ett brev från Skatteförvaltningen med ett beskattningsbeslut daterat 18.6 2020 där det framgick att de kompletterande uppgifterna beaktats.

Detta framstår som ett helt normalt förfarande och man uppfattar att saken är klar. Enda besvärligheten här är att den förhandsifyllda deklarationen har ett sådant upplägg och sådan utformning att den är svår att förstå. Här bör Skatteförvaltningen verkligen försöka göra utformningen mera användarvänlig.

I det ovannämnda beskattningsbeslutet angavs vidare att:

• beslutet ersätter ett beslut som skickats ut tidigare, daterat 16.6 2020 (detta beslut hade jag då inte fått).

• datum för slutförande av beskattningen är 16.07.2020.

• ändringar kan göras av beslutet.

Fick den 29.6 ett nytt brev från Skatteförvaltningen som innehöll ett beskattningsbeslut daterat 23.6 2020 som vid en snabb titt förefaller innehålla samma uppgifter som det tidgare beslutet (framför allt är slutresultatet detsamma), dock så att beslutet ersätter det tidigare beslutet 18.6 2020 och slutförandedatum är 21.7 2020.

Den 30.6 kom ännu ett brev från Skatteförvaltningen med ett beskattningsbeslut daterat 16.6 2020 vilket tydligen är det beslut som man hänvisat till tidigare och som väl borde ha anlänt till mig som det första av dessa beslut.

Samtliga beslut är i sak likadana och för min del är jag helt nöjd med att få ett beslut och jag kan inte förstå varför Skatteförvaltningen ska hålla på med detta brevbombardemang då det inte förefaller att tillföra något nytt. Ekonomiskt och miljömässigt är det inte heller särskilt bra då varje brev innehåller ett märkbart antal pappersark som jag nu har i tre omgångar. Jag avvaktar nu med spänning om jag ska få fler brev innan slutförandedatumet 21.7.

Eftersom jag inte är den enda som råkat ut för det här, och då jag vet att det hos en del skapar irritation och även en oro om vad som riktigt gäller, skulle det vara på sin plats att Skatteförvaltningen klargör för allmänheten vad detta, till synes onödiga, brevskickande beror på och vilken betydelse det eventuellt kan ha.

S-O Boman

Liberalernas John Holmberg (JH) skjuter rejält från höften när han bemöter mitt debattinlägg ”Tänk att det krävdes en pandemi”. Man kan nästan tro att Holmberg sitter i aktern på fartyget och fiskar.

Journalistförbundet skriver på sin hemsida:

Att leva i verkligheten är viktigt, inte minst som politiker. Det verkar bestämt som om lantrådet Veronica Thörnroos och jag själv befunnit oss i parallella universum de senaste åren.

Runa Lisa Jansson skriver i en insändare att skattemyndigheterna gör allt för många utredningar, skickar onödiga skattebeslut och som en följd av detta har behov av att öka personalen.

De allra flesta finländare och ålänningar tar coronaviruset på mycket stort allvar och följer alla rekommendationer mycket noga, vilket är en fantastiskt fin sak och styrka i vårt samhälle.

”Ansökte om utkomststöd – erbjöds tält och sovsäck” var rubriken i torsdagens Ålandstidning. ”Ålänningarna måste garanteras ett skyddsnät, ett nät som inte får vara håligt i vissa kommuner” skrev man i Nya Ålands ledare samma kväll.

Fyra miljoner av Sveriges besökare är finländare.

Det är alldeles klart att skattemyndigheterna hela tiden känner ett utökat behov av sysselsättning. Man skickar ut ett flertal skrivelser om olika beskattningsbeslut och verkningarna av dessa.

Tips till ÅCA: Gör som Ålands skogsindustrier och sänk priset på råvaran. Då blir det större vinst.

”Ekonom”

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Fler insändare