När lösdrivande havsörnar dyker ner på ruvande ådor som ligger på boet känner man ilskan stiga. Havsörnen förstör ådornas häckning och minskar ejderstammen år för år. Särskilt sällsynta är ådorna, medan gudingen finns i relativt riklig mängd. Det är därför förståeligt att många vill skriva under det medborgarinitiativ som tagits av Gun-Mari Lindholm, Seglinge.

Ejdern och sjöfåglarna är viktiga för oss ålänningar och vi vill gärna väckas om våren av sjöfåglarnas lockrop. Vi vill inte att havsörnar och andra predatorer som mink och mårdhund ska ta ådorna på boet och förstöra ägg och ungar. Så vad kan vi göra?

På 70-talet fanns ejdern i rikligt antal och havsörnen var utrotningshotad. Det har tagit 50 år av olika insatser för att få havsörnen tillbaka. Nu är det ombytta roller; havsörnen är stark och ejdern har minskat radikalt. När människan påverkar naturen kan det få oförutsedda konsekvenser.

Under min tid som näringsminister tog vi fram både en förvaltningsplan för ejder och en för havsörn. I radioprogrammet Slaget efter tolv den 11.6 i Yle Vega diskuterades förhållandet mellan havsörn och ejder och de åländska förvaltningsplanerna lyftes fram som goda exempel av forskaren Mikael Kilpi. Dessa dokument är därför en god utgångspunkt när det gäller att hantera medborgarinitiativets innehåll och föreslå åtgärder.

Förlusten av vårjakten riskerar att åtgärderna till förmån för ejdern kan minska, eftersom jakten motiverade många viltvårdare att bedriva predatorjakt och lägga ut ådtak. Det är därför viktigt att landskapsregeringen hittar nya vägar att hålla viltvårdsintresset på en fortsatt aktiv nivå. Kanske också andra än jägare, som stuggäster och skärgårdsbor kan hjälpa till med smådjursjakten. Med lite hjälp och kunskap från behörigt håll kunde insatserna breddas och utföras av fler.

Ejdern är en sjöfågel som rör sig över hela Östersjön och många länder i Europa, så ett gränsöverskridande samarbete länderna emellan är viktigt. Detta kan bäst förverkligas genom den AEVA-plan som Åland tagit initiativ till. Vetenskapliga studier behövs för att visa på faktorerna bakom ejderns minskning och kopplingen till predatorerna och predatorjaktens betydelse.

Det är däremot viktigt att initiativtagarna klargör att avskjutning eller skyddsjakt på havsörn inte är ett alternativ. Havsörnen är fridlyst och en skyddad art i enlighet med EU:s fågeldirektiv, bilaga 1. Försöker man med det, går det på samma sätt som med vårjakten att EU-kommissionen tar Åland/Finland till domstol och vi förlorar än en gång.

Det är därför uppriktigt att de som skriver under medborgarinitiativet inte förespeglar att jakt på havsörn är en möjlighet. Man kan däremot göra andra saker, till exempel täcka över slaktrester så att det inte blir en ofrivillig utfodring av havsörnen. Man bör undersöka att införa extra skyddsåtgärder inom kvarstående häckningskolonier för ejder och utveckla skrämselåtgärder i likhet med de experiment med drönare som utförts på Lågskär.

Naturen är snillrik, så måhända inte naturen själv sätter in begränsningar också för en överstor havsörnstam.

Camilla Gunell (S)

Runa Lisa Jansson skriver i en insändare att skattemyndigheterna gör allt för många utredningar, skickar onödiga skattebeslut och som en följd av detta har behov av att öka personalen.

De allra flesta finländare och ålänningar tar coronaviruset på mycket stort allvar och följer alla rekommendationer mycket noga, vilket är en fantastiskt fin sak och styrka i vårt samhälle.

”Ansökte om utkomststöd – erbjöds tält och sovsäck” var rubriken i torsdagens Ålandstidning. ”Ålänningarna måste garanteras ett skyddsnät, ett nät som inte får vara håligt i vissa kommuner” skrev man i Nya Ålands ledare samma kväll.

Fyra miljoner av Sveriges besökare är finländare.

Det är alldeles klart att skattemyndigheterna hela tiden känner ett utökat behov av sysselsättning. Man skickar ut ett flertal skrivelser om olika beskattningsbeslut och verkningarna av dessa.

Tips till ÅCA: Gör som Ålands skogsindustrier och sänk priset på råvaran. Då blir det större vinst.

”Ekonom”

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Visst, det finns statistik som visar att fler svarta skjuts av polisen i förhållande till folkmängden. Men det är så, att det är fattiga människor som mest råkar ut för polisens våld och skjutningar.

Jag vill bara berömma Röde orm för alla gratisresor och för den fina servicen.

Jag körde med bil i går (tisdag) från Storby och österut på huvudvägen mot Mariehamn. Till min fasa fick jag se att man har klippt bort alla vackra blommor längs huvudvägen och längs cykel- och gångvägen i Eckerö.

Fler insändare