Lag- och kulturutskottets 14 betänkanden under sessionen har kännetecknats av tre kategorier av ärenden. Efter sommaruppehållet ska ytterligare sju lagförslag genomgå granskning och fler lär vara på kommande.

Ja visst är den varma, gröna och ljusa sommaren på Åland alldeles underbar. Bortglömd är den kalla, livlösa och bleka vintern. Men övergödningen av Östersjön och klimathotet är två orosmoln som ruvar vid horisonten.

Styrelsen för Ålands socialdemokrater stöder #blacklivesmatter och anser att rasismen måste bekämpas även här och ”att tiga är att samtycka”. Även vi från Åländsk demokrati är emot rasism.

Efter att landskapsregeringen nu kastat det drygt 10-åriga arbetet med skärgårdstrafiken och kortrutten i sopkorgen fanns det förväntningar på alternativ och förbättrad dialog.

Det är trist att signaturen ”Det räcker nu Lib och S” (Ålandstidningen den 29.6) upplever att de nämnda partierna vill skapa en åsiktskorridor. Vi talar hellre om grundvärderingar, som att alla människor har lika värde.

Allmänt anses Finland på ett exemplariskt sätt ha klarat av att stoppa coronavirusets spridning. Regeringen Sanna Marin tog till resoluta åtgärder och stängde ner stora delar av samhällets verksamheter snabbt och effektivt.

I en rättsstat ska alla politiska beslut självklart vila på laglig grund. För att säkerställa rättssäkerheten ska därav varje politiskt beslut föregås av noggrann juridisk analys och konsekvensbedömning.

Hållbart initiativ har genom ett flertal undertecknare kritiserat det tankegods som jag har gett uttryck för. Detta är givetvis helt i sin ordning, och även välkommet i ett samhälle med yttrandefrihet.

Vi har haft den varmaste midsommaren på 50 år sägs det och det kan nog verkligen stämma. Vilken midsommar! Bad från varma klippor, båtutflykter och barn som aldrig vill lämna vattnet. En finare midsommar är svårt att önska sig!

Vi har haft ett par varma dagar nu. Ändå är vi långt ifrån att vara den ort som sätter värmerekord.

Jag tycker inte att sista sidan i Ålandstidningen den 29.6 är okay i dessa tider. Att uppmuntra till den här typen av nära umgänge i dessa tider tycker jag är tveksamt. De som var ute i helgen på det sättet behöver inte någon reklam.

Det är med glädje vi kan läsa att Mariehamn blir utan helikopterbuller och utsläpp av 3,5-7 ton växthusgaser denna sommar. Samtidigt bekymrar vi oss över hur staden kommer att hantera motsvarande frågor i framtiden.

I flera insändare har vår inställning till ett åländskt mångkulturellt samhälle debatteras. Och visst är vi mångkulturella här.

Fler insändare