I Mariehamn har bevarandet varit ett starkt inslag i planeringen, kanske huvudsyftet för en majoritet. Plan- och bygglagen (PBL) har tolkats och vantolkats och diskussioner med tomtägare har inte varit fruktbara.

Som en symbol, eller gravsten, över strävandena finns Ålandsvägen 65 och några hus till i närheten. Alltför ofta har nybyggnation försvårats och stoppats på grund av detta.

Generalplanen (som saknar rättsverkan) innehåller över 300 byggnader som ansågs skyddsvärda. Det finns också 130 k-märkta hus. Det finns skäl att se över listan.

Staden har också visat vägen genom att låta riva lärarbostäderna som hade skyddsmärkning. Utan reaktioner från de partier som när det gäller privata ägare och deras skyddande är väldigt envetna.

Vi borde i stället välja ut ett rimligt antal hus som har kulturvärde och förutsättningar för bevarande och verkligen göra ansträngningar för att de bevaras. Då kan staden i stadsplaneringen göra frivilliga skyddsåtgärder, PBL följs och tomtägarna får skälig ersättning.

Principer för ersättningarna bör slås fast. Sedan kan landskapet med stöd av lag om kulturhistoriska byggnader besluta om skydd och därmed stå för ersättningarna.

Jag vill påminna om att i arbetet med nya delgeneralplanen punkt ett, Planens syfte, finns inget sagt om byggnadsskyddet. Däremot finns bland annat texten ”...en samhällsutveckling som uppfyller våra behov i dag utan att äventyra våra och kommande generationers behov i morgon” och det ska vara ledstjärnan.

Lennart Isaksson

Mariehamnsmoderaterna

Brage Eklunds (ÅF) valannons 3.10.2007 hade parollen ”Jag tror på ärlighet”, annars skulle han sluta som politiker.

Det skulle vara bra för oss röstare om han redogjorde för vilka frågor som hans ärlighet avser.

”Osäker röstare”

Ulf Weman (S) kallar tunneldebatten för ett spel för gallerierna. Jag kan försäkra att det inte är ett ”spel” för oss skärgårdsbor, tvärtom.

Politikernas ambitioner verkar inte ha några gränser. Nu tror man sig kunna påverka klimatet.

Nu för tiden får man gå med ”skämskudde” om man åker på nöjesresa med flyg. Vi ska äta närproducerat och konsumera hållbart, trumpetas det ut av de som vet bäst hur vi bör leva. Och alla beundrar Greta Thunberg och hennes kamp för miljön.

Operation Anka är en kampanj för läskunnighet, och dess mål är att uppmuntra barn att läsa. För närvarande pågår dess svenska del. Men varför oroar sig Finlands Näringsliv EK för läskunnigheten?

Den offentliga sektorns kostnader ökar alarmerande. Den privata sektorn går knackigt hörs det från alla håll. Vad görs då från LR:s sida för att minska sina kostnader? Väldigt lite.

Bästa minister Mika Nordberg (MSÅ), 18 september var utsatt datum när ni skulle ha delgivit vilket bolag som fick upphandlingen på Mariehamn-Arlanda och den 3 oktober skulle ni ha skrivit ett avtal med något flygbolag.

Den snart avgående regeringen står i beråd att försätta Åland i en prekär ekonomisk situationgenomattsatsa uppemot 100 miljoner euro på en ny hybridfärja och en 540 meter lång bro över orörd Föglönatur.

Jag tycker att vi på Åland över lag kunde var mycket bättre på att bygga broar, nätverka och lära av andra.

Jag ställer upp i mitt första lagtingsval och har 20 års erfarenhet av kommunpolitik.

Vi i Obunden samling ordnade ett möte angående tunnel till Föglö. Sedan dess har MKB kommit och det privata initiativet har mött oss väl.

Om vi följer dagens utveckling skulle Åland få jämställda löner först om drygt 100 år, vilket står i kontrast till landskapsregeringens målsättning om 2020. Det måste gå mycket snabbare.

Apropå ledaren

Ålandstidningen inleder sin ledare i lördags med: ”Väljarnas växande intresse för klimat- och miljöfrågor är en tillgång i och efter lagtingsvalet.”

Mina ambitioner för att göra Åland till en bättre plats att leva på går före min blygsamhet. Jag kan också tänka mig att fylla kansliministerstolen, inte bara med en XXL-kropp utan också med handlingskraft, hörförståelse och läskunnighet.

Fler insändare