Det förebyggande arbetet som gjorts för att minska på användningen av tobaksprodukter i Finland har gett goda resultat, så till vida att rökandet har minskat avsevärt under de senaste decennierna. Men när det kommer till snus är trenden dessvärre den motsatta.

Speciellt bland de unga har snusandet ökat märkbart. ”Snus är trendigt; De som snusar är sociala och sportiga typer; Det är mindre skadligt att snusa än att röka; Det är lätt att snusa, lärarna orkar inte bry sig” är rätt vanliga uppfattningar bland unga.

Av hälsoskäl har man satt som mål för tobakslagen att tobaks- och nikotinprodukter inte längre ska användas i Finland år 2030. För att nå detta mål behövs ytterligare krafttag, så att de ungas attityder till snus ska förändras.

Vad kan vi då göra för att minska de ungas snusanvändning? I en studie gjord av EHYT, Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete, framför unga själva förslag på tillvägagångssätt.

För det första vill de unga i undersökningen lära sig att tänka kritiskt om snus. De behöver få diskutera orsaker till att man snusar, följder av att man snusar, och de behöver stöd i att stå emot grupptryck. För det andra önskar de unga att föräldrar ska ta större ansvar för att förhindra snusande, bland annat genom att låta bli att förse sina minderåriga barn med snus.

För det tredje önskar de unga effektivare övervakning både från statligt håll och från vuxna i deras omgivning. För det fjärde önskar de unga bättre och mer omfattande undervisning om snus.

Synpunkterna som de unga framför är beaktansvärda då föräldrar, skolpersonal, andra professionella, och vuxna som kommer i kontakt med unga på deras fritid, ska stödja de unga i att avstå från snus eller klara av att sluta snusa.

Vi behöver en öppen diskussionskultur, där intresse och empati är ledord. En central insikt är att en tydlig linje behövs, och att vuxna utgör viktiga förebilder som genom egna attityder påverkar de ungas val i fråga om snus.

En särskild roll som kulturskapare har tränare inom idrottsföreningar, eftersom det är vanligt att unga upplever snus som de sportigas rusmedel.

Så låt oss sätta som ett gemensamt mål att snuset ska förlora sitt goda rykte bland unga, på samma sätt som den rökta tobaken har gjort.

Mikaela Hermans

verksamhetsledare vid Nykterhetsförbundet hälsa och trafik rf

Misslyckandet med en för landskapet gemensam kommunal räddningsmyndighet är på många sätt ett misslyckande för åländsk kommunpolitik.

Hur kan Rainer Nyberg, före detta professor i pedagogik i Vasa, med tvärsäkerhet påstå att han och Strålskyddsstiftelsen har rätt i fråga om strålningens miljöeffekter?

I sin insändare i fredagens Åland väljer den pensionerade professorn i pedagogik, Rainer Nyberg, att inte bemöta mina argument, utan hemfaller till rena personangrepp.

Sannfinländarnas ungdomsförbund gick förra veckan ut och konstaterade att man nu för tiden också är ett anti-feministiskt ungdomsförbund. Åtminstone jag lyfte på ögonbrynen, men kunde inte bestämma om jag skulle ta det på allvar.

Man blir djupt bekymrad över spekulationerna om ministrarna i den nya regeringen.

Vid ett förbunds styrelsemöte redogjorde förbundets ordförande för förbundets ekonomiska situation. Man diskuterade anpassningen av ekonomin för inkommande år.

Man blir dagligen, då man rör sig på stan, rent ut sagt förbannad på hur det ser ut i vår stad.

Med anledning av intervjun den 7.11.2019 med före detta minister Wille Valve (MSÅ):

Det är med glädje man läser att finska statsägda Finferries beställer och bygger en ny miljövänlig färja till den åländska skärgårdstrafiken, detta trots lagtingets och landskapsregeringens beslutsångest i ärendet.

I tidningarna och i Ålands radio presenterades i går onsdag den sista utredningen av Henricson Ab i kommunreformsarbetet.

Geologi borde i en perfekt värld debatteras av geologer, inte av amatörer såsom jag själv eller Bengt Eriksson. Men nu är vi där, insändare i båda tidningar samt stor artikel med krigsrubriker i Nya Åland.

Valet må vara över men nu börjar det viktiga arbetet. Vi har en ny regering.

I en insändare i Ålandstidningen 11.11 gör Anders Gustavsson ovetenskapliga och felaktiga påståenden om vad forskning visar gällande risker med mikrovågsstrålning från mobiler, basstationer, wifi och nu aktuella 5G.

Fler insändare