Det förebyggande arbetet som gjorts för att minska på användningen av tobaksprodukter i Finland har gett goda resultat, så till vida att rökandet har minskat avsevärt under de senaste decennierna. Men när det kommer till snus är trenden dessvärre den motsatta.

Speciellt bland de unga har snusandet ökat märkbart. ”Snus är trendigt; De som snusar är sociala och sportiga typer; Det är mindre skadligt att snusa än att röka; Det är lätt att snusa, lärarna orkar inte bry sig” är rätt vanliga uppfattningar bland unga.

Av hälsoskäl har man satt som mål för tobakslagen att tobaks- och nikotinprodukter inte längre ska användas i Finland år 2030. För att nå detta mål behövs ytterligare krafttag, så att de ungas attityder till snus ska förändras.

Vad kan vi då göra för att minska de ungas snusanvändning? I en studie gjord av EHYT, Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete, framför unga själva förslag på tillvägagångssätt.

För det första vill de unga i undersökningen lära sig att tänka kritiskt om snus. De behöver få diskutera orsaker till att man snusar, följder av att man snusar, och de behöver stöd i att stå emot grupptryck. För det andra önskar de unga att föräldrar ska ta större ansvar för att förhindra snusande, bland annat genom att låta bli att förse sina minderåriga barn med snus.

För det tredje önskar de unga effektivare övervakning både från statligt håll och från vuxna i deras omgivning. För det fjärde önskar de unga bättre och mer omfattande undervisning om snus.

Synpunkterna som de unga framför är beaktansvärda då föräldrar, skolpersonal, andra professionella, och vuxna som kommer i kontakt med unga på deras fritid, ska stödja de unga i att avstå från snus eller klara av att sluta snusa.

Vi behöver en öppen diskussionskultur, där intresse och empati är ledord. En central insikt är att en tydlig linje behövs, och att vuxna utgör viktiga förebilder som genom egna attityder påverkar de ungas val i fråga om snus.

En särskild roll som kulturskapare har tränare inom idrottsföreningar, eftersom det är vanligt att unga upplever snus som de sportigas rusmedel.

Så låt oss sätta som ett gemensamt mål att snuset ska förlora sitt goda rykte bland unga, på samma sätt som den rökta tobaken har gjort.

Mikaela Hermans

verksamhetsledare vid Nykterhetsförbundet hälsa och trafik rf

I veckan släpptes den senaste prognosen för den ekonomiska utvecklingen i EU.

De obundna politikerna Bert Häggblom och Marcus Måtar processar på arbetstid mot landskapet – samtidigt som de sitter i landskapets lagstiftande församling! Det skulle knappast fungera i Sveriges eller Finlands riksdag.

Vi är oskyldiga tills motsatsen bevisats. Den lagstiftande (riksdag/regering), den dömande (oberoende domstolar) och den granskande makten (media), är tre mycket viktiga grundbultar i vår demokrati.

För det första, om man har riktade påståenden mot skärgårdsbor och andra kraftfulla åsikter ska man nog ha modet att underteckna med eget namn, annars bryr sig ingen.

Redan 2009 föreslog jag i en motion på Centerns julstämma ett offentligt sektoriellt samarbete på Åland. Inga kommunsammanslagningar behövs för det, eller ens en tunnel till Föglö. Det räcker med samarbete.

Ett ben i politiskt beslutsfattande och ett i näringslivet, är ingen lätt balansgång. Media och allmänheten synar de två rollerna och är känsliga för övertramp.

Ålands lagting säger i dag fredag ja till en förnyelse av det ekonomiska systemet och en höjd klumpsumma.

I flera länder uppmärksammas den här veckan barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. Detta är något som vi också vill uppmärksamma här på Åland.

Enligt stadens förvaltningsstadga § 10 kan fullmäktigeledamot till stadsledningen (eller stadsstyrelsen) ställa en kort skriftlig fråga i ett ärende som gäller stadens verksamhet, förvaltning och ekonomi.

Fantastisk insändare du skriver de 12 februari Ann-Catherine Renfors (”Att ge läxor är som ett misslyckande”).

Läxor, denna uråldriga metod som heter läxor. Jag begriper mig inte på vad som är själva idén, tanken med detta?

Tack du anhöriga som skrev om krisen på Trobergshemmet. Allt stämde precis.

Leije Portnoj

Det är inte ett lätt jobb att sitta i landskapsregeringen och andra beslutsfattande myndigheter. Många svåra beslut ska tas och det är omöjligt att göra alla nöjda.

Fler insändare