Ett ben i politiskt beslutsfattande och ett i näringslivet, är ingen lätt balansgång. Media och allmänheten synar de två rollerna och är känsliga för övertramp. Det är därför viktigt att tydligt visa hur man håller isär ekonomiska intressen från politiska uppdrag, och särskilt vid misstanke om oegentligheter eller intressekonflikter, kommunicera extra öppet och ärligt.

En sådan kommunikation har jag saknat i aktuella lagtingsledamöters (Bert Häggbloms och Marcus Måtars) uttalanden i media. Undflyende och förminskande, på gränsen till förlöjligande, svar, ger inte en förtroendeingivande bild.

Sättet att bemöta de allvarliga påståenden som media (med särskild hänvisning till Nya Åland den 12.2) gjort, ger bilden av att ni inte tar era offentliga uppdrag på så stort allvar. Men lagtingsuppdraget är mycket mer än ett kommunal nämnduppdrag. Lagtingsuppdraget består av en peng som överstiger de flesta ålänningars lön, vilket innebär att vi kan förvänta oss att ni värderar uppdraget, och gärna dessutom satsar närmare en heltidsinsats på uppdraget.

Detta ärende ger en nästan parodisk bild av vårt åländska parlament. Det är synd, då det finns ledamöter som tycks ta sitt uppdrag, kravet på förtroende, och kravet på opartiskhet och hederlighet (inklusive skyldigheten att bemöta journalisters kritiska frågor sakligt), på stort allvar. Detta är något som vi bör kunna förvänta oss av alla de Ålands höga politiska beslutsfattare som vi röstade på senaste höst.

”Väljare”

Om inte denna kris också föranleder besparingar eller permitteringar inom landskapsregeringen, när ska det då hända? Den ena kommunen efter den andra inleder nu samarbetsförhandlingar, men inte ni?

Mariehamn är hela Ålands motor. Om landskapsregeringen vill att hela Åland ska leva måste Mariehamn och dess näringsliv få stöd. Mariehamn är det första som möter de flesta besökare då de kommer till Åland.

Båda mina föräldrar är äldre pensionärer och de besöks varannan dag av hemsjukvården. Tyvärr är det väldigt många olika personer som kommer och går vecka efter vecka (något man försökt begränsa i Sverige i vissa regioner).

Gårdagens nationalekonomiska modeller är inte fullt ut relevanta just nu. Dessutom, ju mer vi lyckas platta till kurvan över smittade och sjuka desto brantare och djupare blir kurvan nedåt för ekonomin.

I dag följer de flesta av oss rekommendationerna om att arbeta hemifrån och skolundervisningen sker på distans, många fritidsaktiviteter har paus och vi ska undvika sociala kontakter.

Vid fredagens presskonferens med fru lantrådet Thörnroos (C) vid rodret, så framkom att Finlands omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) under riksdagens frågestund hävdat att alla inresande testades för covid-19.

På Åland är gott att vara i dessa coronära tider, synes det mig!

När det blir dåliga tider upphör privatpersoner och företag att investera. I stället sparar man sina pengar i väntan på bättre tider. Detta förlänger den ekonomiska krisen.

Vi kan se i tidningen att Ålandsbanken planerar att dela ut dividender om 15,6 miljoner euro. Vi kan även läsa att Europeiska centralbanken har gett en rekommendation att inga dividender bör utbetalas förrän tidigast den 1 oktober 2020.

Ja, lagtingsledamot Camilla Gunell (S), landskapsregeringen tar ansvar för hela Åland, tillsammans med kommunerna. Vårt första krispaket ska snabbt säkra vårdens, de permitterades och arbetslösas samt företagens akuta behov av finansiering.

I skuggan av covid-19 måste vi komma ihåg att det även pågår annat inom den politiska världen på Åland. Saker som även de kan få konsekvenser för den framtida folkhälsan.

Sitter i morgonsoffan och läser om stadens om tjänstemän som gjort mistag, men som erkänner det och som hanterar felet efter regelverket så det blir bra.

Jag är nöjd. Tack från en medborgare.

”Duttpennan”

Först skulle jag vilja betona att följande grundas på hörsägen, inte på egen iakttagelse.Dock skulle jag inte tro att berättaren motiveras av illvilja mot den tredje personen i fråga och jag misstänker därför inte denne för att ljuga.

Fler insändare