Hybridfärjan fortsätter att spöka i den politiska debatten. Ändå har ju de nya makthavarna under valkampanjen lovat att färjan ska avbeställas, att Gripöprojektet ska blåsas av och planerna på tunnel till Föglö utredas grundligt. Allt annat skulle vara ett gigantiskt svek mot väljarna.

Miljoner i eventuellt skadestånd är ingen billig lösning, men ska jämföras med de vansinniga summor som hela kortrutten skulle kosta. Skammen faller helt och hållet på den avgående regeringen, som agerat i strid mot allmän rättskänsla.

Det är egendomligt att ett utslag från Högsta förvaltningsdomstolen i Helsingfors nu har fått en så stor betydelse i den interna åländska politiken. Det handlar om en rent juridisk bedömning, medan politiker med ansvar också måste skapa sig en helhetsbild av hur samhället ska utvecklas.

Det åländska folket har sagt sin åsikt: skrota kortrutten och bevara en unik skärgårdsmiljö! Begrav inte drömmen om en fast förbindelse!

Om politikerna inte lyssnar till väljarnas röst är det en skymf mot hela det demokratiska systemet.

Med den maktbas som Centern nu har borde blivande lantrådet Veronica Thörnroos rimligtvis ha anledning att höja profilen och säga ifrån på allvar. Hon hänvisar till långa diskussioner med infrastrukturavdelningens tjänstemän. Men vi vet redan hur kortsynt de i sin teknokratiska iver resonerar. Det är en planering som väljarna klart och tydligt har avvisat.

Om projektet går vidare kommer markägarna i Föglö att fortsätta sina protester så långt lagen tillåter. Det blir nya besvärsprocesser kring miljötillstånd för den planerade hamnen på Gripö och den nya farled som ska dras.

Om hybridfärjan mot allt förnuft beställs kommer det att ta många år innan den har en hamn att angöra. Den gamla regeringen är säkert nöjd, men hur skulle de nya makthavarna förklara ett så totalt politiskt misslyckande?

Gustaf Widén

Misslyckandet med en för landskapet gemensam kommunal räddningsmyndighet är på många sätt ett misslyckande för åländsk kommunpolitik.

Hur kan Rainer Nyberg, före detta professor i pedagogik i Vasa, med tvärsäkerhet påstå att han och Strålskyddsstiftelsen har rätt i fråga om strålningens miljöeffekter?

I sin insändare i fredagens Åland väljer den pensionerade professorn i pedagogik, Rainer Nyberg, att inte bemöta mina argument, utan hemfaller till rena personangrepp.

Sannfinländarnas ungdomsförbund gick förra veckan ut och konstaterade att man nu för tiden också är ett anti-feministiskt ungdomsförbund. Åtminstone jag lyfte på ögonbrynen, men kunde inte bestämma om jag skulle ta det på allvar.

Man blir djupt bekymrad över spekulationerna om ministrarna i den nya regeringen.

Vid ett förbunds styrelsemöte redogjorde förbundets ordförande för förbundets ekonomiska situation. Man diskuterade anpassningen av ekonomin för inkommande år.

Man blir dagligen, då man rör sig på stan, rent ut sagt förbannad på hur det ser ut i vår stad.

Med anledning av intervjun den 7.11.2019 med före detta minister Wille Valve (MSÅ):

Det är med glädje man läser att finska statsägda Finferries beställer och bygger en ny miljövänlig färja till den åländska skärgårdstrafiken, detta trots lagtingets och landskapsregeringens beslutsångest i ärendet.

I tidningarna och i Ålands radio presenterades i går onsdag den sista utredningen av Henricson Ab i kommunreformsarbetet.

Geologi borde i en perfekt värld debatteras av geologer, inte av amatörer såsom jag själv eller Bengt Eriksson. Men nu är vi där, insändare i båda tidningar samt stor artikel med krigsrubriker i Nya Åland.

Valet må vara över men nu börjar det viktiga arbetet. Vi har en ny regering.

I en insändare i Ålandstidningen 11.11 gör Anders Gustavsson ovetenskapliga och felaktiga påståenden om vad forskning visar gällande risker med mikrovågsstrålning från mobiler, basstationer, wifi och nu aktuella 5G.

Fler insändare