Hybridfärjan fortsätter att spöka i den politiska debatten. Ändå har ju de nya makthavarna under valkampanjen lovat att färjan ska avbeställas, att Gripöprojektet ska blåsas av och planerna på tunnel till Föglö utredas grundligt. Allt annat skulle vara ett gigantiskt svek mot väljarna.

Miljoner i eventuellt skadestånd är ingen billig lösning, men ska jämföras med de vansinniga summor som hela kortrutten skulle kosta. Skammen faller helt och hållet på den avgående regeringen, som agerat i strid mot allmän rättskänsla.

Det är egendomligt att ett utslag från Högsta förvaltningsdomstolen i Helsingfors nu har fått en så stor betydelse i den interna åländska politiken. Det handlar om en rent juridisk bedömning, medan politiker med ansvar också måste skapa sig en helhetsbild av hur samhället ska utvecklas.

Det åländska folket har sagt sin åsikt: skrota kortrutten och bevara en unik skärgårdsmiljö! Begrav inte drömmen om en fast förbindelse!

Om politikerna inte lyssnar till väljarnas röst är det en skymf mot hela det demokratiska systemet.

Med den maktbas som Centern nu har borde blivande lantrådet Veronica Thörnroos rimligtvis ha anledning att höja profilen och säga ifrån på allvar. Hon hänvisar till långa diskussioner med infrastrukturavdelningens tjänstemän. Men vi vet redan hur kortsynt de i sin teknokratiska iver resonerar. Det är en planering som väljarna klart och tydligt har avvisat.

Om projektet går vidare kommer markägarna i Föglö att fortsätta sina protester så långt lagen tillåter. Det blir nya besvärsprocesser kring miljötillstånd för den planerade hamnen på Gripö och den nya farled som ska dras.

Om hybridfärjan mot allt förnuft beställs kommer det att ta många år innan den har en hamn att angöra. Den gamla regeringen är säkert nöjd, men hur skulle de nya makthavarna förklara ett så totalt politiskt misslyckande?

Gustaf Widén

I veckan släpptes den senaste prognosen för den ekonomiska utvecklingen i EU.

De obundna politikerna Bert Häggblom och Marcus Måtar processar på arbetstid mot landskapet – samtidigt som de sitter i landskapets lagstiftande församling! Det skulle knappast fungera i Sveriges eller Finlands riksdag.

Vi är oskyldiga tills motsatsen bevisats. Den lagstiftande (riksdag/regering), den dömande (oberoende domstolar) och den granskande makten (media), är tre mycket viktiga grundbultar i vår demokrati.

För det första, om man har riktade påståenden mot skärgårdsbor och andra kraftfulla åsikter ska man nog ha modet att underteckna med eget namn, annars bryr sig ingen.

Redan 2009 föreslog jag i en motion på Centerns julstämma ett offentligt sektoriellt samarbete på Åland. Inga kommunsammanslagningar behövs för det, eller ens en tunnel till Föglö. Det räcker med samarbete.

Ett ben i politiskt beslutsfattande och ett i näringslivet, är ingen lätt balansgång. Media och allmänheten synar de två rollerna och är känsliga för övertramp.

Ålands lagting säger i dag fredag ja till en förnyelse av det ekonomiska systemet och en höjd klumpsumma.

I flera länder uppmärksammas den här veckan barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. Detta är något som vi också vill uppmärksamma här på Åland.

Enligt stadens förvaltningsstadga § 10 kan fullmäktigeledamot till stadsledningen (eller stadsstyrelsen) ställa en kort skriftlig fråga i ett ärende som gäller stadens verksamhet, förvaltning och ekonomi.

Fantastisk insändare du skriver de 12 februari Ann-Catherine Renfors (”Att ge läxor är som ett misslyckande”).

Läxor, denna uråldriga metod som heter läxor. Jag begriper mig inte på vad som är själva idén, tanken med detta?

Tack du anhöriga som skrev om krisen på Trobergshemmet. Allt stämde precis.

Leije Portnoj

Det är inte ett lätt jobb att sitta i landskapsregeringen och andra beslutsfattande myndigheter. Många svåra beslut ska tas och det är omöjligt att göra alla nöjda.

Fler insändare