Lagtingsledamot Roger Höglund (C) skriver i en insändare att landskapet i budget 2021 behöver ”se över verksamheter och kostnader på ett sätt som man kanske aldrig gjort tidigare”.

Han gör också den felaktiga analysen att kritiken av landskapsregeringens inbesparingskrav i tilläggsbudget 4 handlar om att offentlig sektor ska gå skadeslös medan alla andra lider.

Så är inte fallet. Ser man på det åländska ekonomiska ekosystemet är det uppenbart att vi alla är beroende av varandra. Våra företag av den köpkraft som kommer av att folk är i arbete, hela samhället av offentlig sektors välfärdstjänster, offentlig sektor av skatteintäkter. Det är inte raketfysik.

Om alla andra delar av samhället vacklar under permitteringar, nedskärningar och stängningar, samtidigt som trycket på vad det offentliga ska producera ökar så är det rent kontraproduktivt att spara på dem som ska göra jobbet OCH upprätthålla köpkraften. Offentlig sektor ska inte fördjupa krisen, utan upprätthålla och stärka.

När Finland och Sverige nu presenterat sina budgetar för 2021 är det enorma satsningar man gör, med lånade pengar. Man sparar inte och skär ner, precis av samma orsak som ovan. Det är inte i detta skede det kloka att göra, om motivet inte är det som tycks driva Roger Höglund, att alla ska lida lika mycket, för då är det rättvist. Ekonomiskt är det i varje fall korkat.

I Sverige blir det både en förlängd höjd a-kassa, skattesänkningar och stora infrastrukturella satsningar. I Finland satsar man på utbildning, bland annat genom förlängd läroplikt, och man gör stora offentliga investeringar för att stimulera ekonomin och motverka arbetslöshet.

Låt oss hoppas att landskapsregeringen inte går in för det som Roger Höglund förespråkar, stora offentliga nedskärningar. Går man den vägen kommer vi att ha en permanent hög arbetslöshet under många år framåt, och en mycket längre kris än i våra grannregioner.

Nina Fellman (S)

I media avfärdar utbildningsminister Annika Hambrudd och landskapsregeringen rikets satsning på utvidgad läroplikt och menar att det inte berör Åland. Tyvärr tror jag inte det är så enkelt.

I Finland har man bestämt sig för att utvidga läroplikten till 18 år. I dagarna meddelar vår utbildningsminister att liknande planer inte finns för Åland. Stor eloge till Annika Hambrudd!

I riket avser man införa förlängd läroplikt som ska omfatta utbildning efter grundskolan och som ska leda till examen på gymnasienivå. På Åland har landskapsregeringen, enligt minister Annika Hambrudd, inga sådana planer åtminstone tillsvidare.

Det är fult att vara nära varann, det är fult att kramas, det är fult att ha roligt, att sjunga, att spela. Det är fult att skratta, att dansa. Det är fult att göra något som gör livet värt att leva.

Styrelsen för Ålands Kenneldistrikt har med stor oro följt rapporteringen från ÅMHM:s styrelsemöte den 3.9.2020 då majoriteten av styrelsen valde att inte stöda myndighetschef Susanne Peranders förslag om att inrätta en tillfällig tjänst som veter

Jag läste en intervju i tidningen Åland med minister Annika Hambrudd om att förlänga läroplikten eller inte.

I lördags fick vi medlemmar i föreningen vara med om bekräftelsen på att Stornäset är naturreservat. Det blev en sammankomst i fri och skön stämning – som det brukar vara då ämnet är Stornäset.

Två dokumentärfilmare har med hjälp av undervattensroboten ROW (Remotely Operated Vehicle) filmat Estonias styrbordssida och där funnit ett hål i skrovet som är 4 meter högt och 1,2 meter brett på den bredaste biten.

Ålands landskapsregering ställer sig kallsinnig till att införa utvidgad läroplikt på Åland. Detta kommer att missgynna åländska ungdomar och står dessutom i strid med självstyrelselagen § 44 om minst samma sociala förmåner som i riket.

Bra Kurre och Anneli, kämpa på! Alla skall ha rätt att spela på Veikkaus. Svensk trav finns kvar på Åland. Bra så. Åland hör ju till Finland. Då borde alla ålänningar ha denna spelrätt.

Yle spred en falsk nyhet:”Den föregående månaden, september, var den hittills varmaste septembermånaden på jorden, enligt Copernicus som är EU:s jordobservationsprogram.”

Dagens största ros till ”Kurre i Jurmo” som envist kämpar vidare för allas vår rätt till att få Veikkaus tillbaka! Vi tillhör Finland och det ärobegripligt att vi har tagits ifrån rätten att spela på vad vi vill!

Kommunerna socialtjänst föddes år 2013 där Susannegruppen under ledning av Barbro Sundback lade fram sitt förslag för hur kommunernas socialverksamhet exklusive barnomsorg och äldreomsorg skulle organiseras.

Fler insändare