Det ska ordnas en manifestation som stödprojekt till en politisk rörelse som kallar sig Black Lives Matter (BLM) i Mariehamn nu i slutet av juli månad. En rörelse som hade som mål att bekämpa rasism och polisvåld mot svarta.

I dag ser jag i medierna hur människor som identifierar sig med denna grupp välter statyer som inte passar in i deras väldbild, sätter i brand bilar, affärer, hus och lägenheter och utövar våld mot andra medmänniskor. När jag googlade lite mera om denna rörelse kom följande saker fram.

BLM anger bland annat att man vill förvandla USA till en kommunistisk dystopi. Man vill avskaffa heteronormativitet och med det kärnfamiljen som följd, polisen (som behövs för alla människor oberoende hudfärg), fängelser och kapitalismen. Det nuvarande politiska systemet ska krossas helt enkelt. Detta låter inte för mig längre som en kamp mot rasism utan deras agenda innehåller mycket mera än det, och därför är det helt obegripligt för mig att folk helt okritiskt följer strömmen.

Den senaste tiden är präglad av massrörelser som enligt mig kommer att leda våra västliga samhällen i en viss riktning. Världen förändras förstås och förnyelse behövs. Men för mig är frågan åt vilket håll det ska gå. Och tittar jag på de senaste rörelserna och ser vilka människor eller grupper som står bakom och driver frågor om mångkultur, hbtq/genus/feminism, klimat eller som nu BLM, då konstaterar jag att det mest handlar om samma människor – främst om vänster, vänsterradikala eller liberala krafter som jag brukar kalla vänsterliberal mainstream (ser du ett sammanhang?).

Ifrågasätter man eller motsätter man sig denna pågående kulturrevolution, egalt vilka goda och förnuftiga argument man än anför, kan man stå i blåsväder då åsiktskorridoren är trång och yttrandefriheten befinner sig i farozonen. Jag märker när jag pratar med folk att de i de allra flesta fall håller med om saken men helt enkelt inte vågar yttra sig offentligt, på jobb eller till och med när de träffar vänner och bekanta. Denna utveckling oroar mig.

För mig räcker det att försöka vara en människa med hyfsat folkvett. Därför behöver jag inte gå med i manifestationer som Pride, Fridays for Future, Refugees Welcome eller nu BLM.

René Janetzko

Äldrerådet har under sitt senaste möte diskuterat bland annat framkomligheten och boendet för handikappade och äldre, övervakningen av äldreomsorgen, ekonomi, ensamheten, det brutna indexet och de äldres medicinering.

Den senaste tidens rapportering om oroligheterunder kvällar, nätter och helgerhar väckt frågor kringdessorsakeroch konsekvensersamtvilkainsatser som behövsföratt allaålänningarskakänna sig trygga, i dag och i framtiden.

I och med den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 så är underskottet -84,8 miljoner. Det största underskottet i Ålands historia. Men inget jag vill eller kan klandra minister Torbjörn Elisasson (C) för.

I tisdags kväll hade jag lite småärende att göra på stan på vägen hem passerade jag Röde Orms retrobuss som var parkerad på bussplanen.

Resandet släpps fritt nu på lördag. De som kommer från Sverige möts av denna syn i Mariehamn. Prinsessan Corona kanske har gjort att rabatterna frodas, eller är det Törnrosas igenvuxna Borg – är det inte dags att snygga till detta?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Hamnbolaget vill kunna skrota restaurangbåten (ÅT 16/9). Rubriken gjorde mig glad.

Äntligen, äntligen finns det hopp att bli av med skrothögen som så länge ha fått stå kvar och förfula området!

Tack hamnbolaget!

Kh

Jag har sagt att jag inte ska göra negativa personliga politiska uttalanden i offentligheten men när Barbro Sundback (S) tydligen inte har några som helst skrupler längre på vad hon gör eller säger, måste jag ge svar på

tal.

Kultur- och fritidsnämnden, där Barbro Sundback tidigare var ordförande, beslöt 2018 att tacka ja till en niohåls discgolfbana, finansierad av Lions Club Mariehamn.

Den 16.4.2018 beslöt Barbro Sundback, i egenskap av ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn, att placera en discgolfbana i Badhusparken.

Jag har alltid ansett Fixtjänst vara en institution i vårt samhälle och synnerligen välbehövd. Där har alla de som där vistas fått arbeta enligt sin läggning och förmåga och samtidigt känt att arbetet varit viktigt och meningsfullt för dem

I en motion till Mariehamns stad, med Camilla Gunell (S) som första undertecknare vill man att Mariehamns stad ska vara en föregångare när det gäller social hållbarhet och skaffa sig en HBTQIA-certifiering.

Så kom en ny rapport från Världsnaturfonden (WWF). Ryggradsdjuren i världen har minskat med nära 70 procent på bara ett halvt sekel.

Fler insändare