När blir det verklighet att kvinnors löner är lika höga som mäns löner? Vilka politiker eller företagsledare ska åstadkomma det? Skamligt att vi kvinnor fortfarande har lägre löner för motsvarande eller lika krävande arbeten. Det kommer dessutom att innebära att vi får lägre pension än vi annars skulle ha haft. Så länge ingenting görs fortsätter vi att gå miste om framtida pensionspengar, plus att vi nu förlorar ekonomiska möjligheter varje månad.

Varför har inte kommunerna och landskapsregeringen kommit längre med rättvisa och jämställda löner? Görs det inte frivilligt borde man lagstifta för att det ska hända. Annars lär det ta många år än, även om man lovat att det ska vara klart år 2020. Varför skulle vi acceptera att skillnaderna får fortsätta?

Det vore även på sin plats med en finländsk lag som skulle förbjuda orimligt höga chefs- och vd-löner, samt alla former av chefsbonusar och resultatlöner. De pengarna borde i stället användas till att höja de anställdas löner och för att anställa mer personal. Ojämlikhet och girighet är ingenting vi ska tillåta. Lagstifta om till exempel en procentgräns för hur höga chefslönerna får vara jämfört med de lägst betalda inom företaget.

Alla arbetsplatser borde göra lönekartläggningar och lönevärderingar enligt nya premisser. Inte är mäns jobb viktigare och svårare än jobb i kvinnodominerade branscher. Det handlar nog mest om gamla synsätt och diskriminering, samt att män kanske är bättre på att kräva högre lön. Dags att alla som kan agerar nu. Något tålamod ska vi inte ha. Få det gjort, och det snabbt. Denna fråga borde vara den allra viktigaste för kommande lagting och regering.

”Rösta, men på vem?”

Brage Eklunds (ÅF) valannons 3.10.2007 hade parollen ”Jag tror på ärlighet”, annars skulle han sluta som politiker.

Det skulle vara bra för oss röstare om han redogjorde för vilka frågor som hans ärlighet avser.

”Osäker röstare”

Ulf Weman (S) kallar tunneldebatten för ett spel för gallerierna. Jag kan försäkra att det inte är ett ”spel” för oss skärgårdsbor, tvärtom.

Politikernas ambitioner verkar inte ha några gränser. Nu tror man sig kunna påverka klimatet.

Nu för tiden får man gå med ”skämskudde” om man åker på nöjesresa med flyg. Vi ska äta närproducerat och konsumera hållbart, trumpetas det ut av de som vet bäst hur vi bör leva. Och alla beundrar Greta Thunberg och hennes kamp för miljön.

Operation Anka är en kampanj för läskunnighet, och dess mål är att uppmuntra barn att läsa. För närvarande pågår dess svenska del. Men varför oroar sig Finlands Näringsliv EK för läskunnigheten?

Den offentliga sektorns kostnader ökar alarmerande. Den privata sektorn går knackigt hörs det från alla håll. Vad görs då från LR:s sida för att minska sina kostnader? Väldigt lite.

Bästa minister Mika Nordberg (MSÅ), 18 september var utsatt datum när ni skulle ha delgivit vilket bolag som fick upphandlingen på Mariehamn-Arlanda och den 3 oktober skulle ni ha skrivit ett avtal med något flygbolag.

Den snart avgående regeringen står i beråd att försätta Åland i en prekär ekonomisk situationgenomattsatsa uppemot 100 miljoner euro på en ny hybridfärja och en 540 meter lång bro över orörd Föglönatur.

Jag tycker att vi på Åland över lag kunde var mycket bättre på att bygga broar, nätverka och lära av andra.

Jag ställer upp i mitt första lagtingsval och har 20 års erfarenhet av kommunpolitik.

Vi i Obunden samling ordnade ett möte angående tunnel till Föglö. Sedan dess har MKB kommit och det privata initiativet har mött oss väl.

Om vi följer dagens utveckling skulle Åland få jämställda löner först om drygt 100 år, vilket står i kontrast till landskapsregeringens målsättning om 2020. Det måste gå mycket snabbare.

Apropå ledaren

Ålandstidningen inleder sin ledare i lördags med: ”Väljarnas växande intresse för klimat- och miljöfrågor är en tillgång i och efter lagtingsvalet.”

Mina ambitioner för att göra Åland till en bättre plats att leva på går före min blygsamhet. Jag kan också tänka mig att fylla kansliministerstolen, inte bara med en XXL-kropp utan också med handlingskraft, hörförståelse och läskunnighet.

Fler insändare