När blir det verklighet att kvinnors löner är lika höga som mäns löner? Vilka politiker eller företagsledare ska åstadkomma det? Skamligt att vi kvinnor fortfarande har lägre löner för motsvarande eller lika krävande arbeten. Det kommer dessutom att innebära att vi får lägre pension än vi annars skulle ha haft. Så länge ingenting görs fortsätter vi att gå miste om framtida pensionspengar, plus att vi nu förlorar ekonomiska möjligheter varje månad.

Varför har inte kommunerna och landskapsregeringen kommit längre med rättvisa och jämställda löner? Görs det inte frivilligt borde man lagstifta för att det ska hända. Annars lär det ta många år än, även om man lovat att det ska vara klart år 2020. Varför skulle vi acceptera att skillnaderna får fortsätta?

Det vore även på sin plats med en finländsk lag som skulle förbjuda orimligt höga chefs- och vd-löner, samt alla former av chefsbonusar och resultatlöner. De pengarna borde i stället användas till att höja de anställdas löner och för att anställa mer personal. Ojämlikhet och girighet är ingenting vi ska tillåta. Lagstifta om till exempel en procentgräns för hur höga chefslönerna får vara jämfört med de lägst betalda inom företaget.

Alla arbetsplatser borde göra lönekartläggningar och lönevärderingar enligt nya premisser. Inte är mäns jobb viktigare och svårare än jobb i kvinnodominerade branscher. Det handlar nog mest om gamla synsätt och diskriminering, samt att män kanske är bättre på att kräva högre lön. Dags att alla som kan agerar nu. Något tålamod ska vi inte ha. Få det gjort, och det snabbt. Denna fråga borde vara den allra viktigaste för kommande lagting och regering.

”Rösta, men på vem?”

Jag avser inte gå i polemik med Robert Horwood (18.2) om institutionen EU, då detta måttligt komplexa fenomen tycks befinna sig bortom hans perception, men det är svårt att låta karikatyren råda; när han lyfter pennan med EU i siktet är det inte f

Härom veckan kunde vi ta del av i media att en juniordomare i den åländska innebandyserien fick utstå hårda ord från en erfaren ledare efter slutsignal.

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. Sist ut är Malin Sandberg-Holmström, Brändö.

Gällande rekryteringen av förvaltningschef, har jag några frågor och tankar till regeringen:

Idéer av i dag är inte bara goda och dåliga utan de senare anses snarast sjukliga och förbud dryftas.

Med anledning av trenden att bildkonstnärer allt oftare underlåter att ge konstverken namn och i stället överlåter åt betraktaren att tolka vad tavlan betyder kan det vara intressant att få veta att man i Grönköping har dragit den yttersta konsekv

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. I dag: Satu Numminen, Kumlinge 

Jag måste börja med att tacka Maria Sundberg, som ställer upp och står vid min sida fast jag inte vet vem du är. Det betyder massor för mig.

Nu har Maxingebussen en gratis vecka under sportlovet. Ett bra initiativ som stadsbussen borde ha följt upp. För nu kostar det två euro att åka ner till centrum från södra stan och två euro tillbaka efter utfärden.

Det som skrivs om jordförsäljning och bulvaner visar en syn på åländsk jord som förskräcker. Låt mig påminna om Nationernas förbunds uppmaning till Finlands regering 24 juni 1921:

Öppen fråga till minister Alfons Röblom och minister Annette Holmberg-Jansson.

Finlands kommunikationsministerium tillåter 5G på Åland, en ny elektronik som ej ännu vetenskapligt hälsotestats.

Det är intressant men alls inte oväntat att ta del av Ålands statistik- och utredningsbyrås (Åsub) bedömning av det ekonomisk läget i kommunerna och möjliga kriterier för åländska kriskommuner.

Efter de senaste dreven i media och lagtingsoppositionen mot två av Obunden samlings lagtingsledamöter kan konstateras att partiet fortfarande lever och har hälsan.

Fler insändare