På kvällen inför den 23:e årsdagen av det brittiska överlämnandet av Hongkong godkände Kina en ny säkerhetslag för territoriet. Den nya säkerhetslagen står i strid med de internationella avtal som reglerade överlämnandet av Hongkong från Storbritannien år 1997. Säkerhetslagen betyder att självstyret i Hongkong kraftigt naggades i kanten. I praktiken kan nu invånare föras ut ur Hongkong till Kina. Rättegångar kan ordnas i hemlighet. Därför är det bra att Finland i praktiken omedelbart frusit avtalet om utlämningar till Hongkong, eftersom man för tillfället inte kan garantera att eventuella personer som utlämnas dit får en rättvis rättegång.

EU:s länder har tillsammans med Storbritannien kraftigt fördömt Kinas nya säkerhetslag. Det är viktigt att EU-länderna tillsammans koordinerar sin Kinapolitik eftersom Kina annars kan sätta tryck på enskilda länder åt gången. Kina är en mycket viktig handelspartner för de flesta europeiska länderna. Att utsättas för en kinesisk bojkott har därför genast stora ekonomiska konsekvenser för ett enskilt land. Av den anledningen är det viktigt att EU håller ihop och inte splittras. Finland har mig veterligen inte utsatts för något kinesiskt tryck, men både Norge och Sverige har erfarenheter av en tuffare kinesisk politik.

Jag har stor respekt för Kina och det kinesiska folket. Det är ändå något annat än den politiska inriktningen som Kina nu tagit och som blir allt mer aggressiv och totalitär, vilket bekymrar mig och många andra. Kina värdesätter inte öppenhet, frihet och grundläggande rättigheter på samma sätt som vi i Norden. Det är något vi måste uppmärksamma. Det här syns inte enbart i Kinas Hongkong-politik, utan även på många andra platser. Det syns i Sydkinesiska havet där Kina kraftigt rustat upp med nya militära anläggningar och är mer aggressivt mot grannländer och Taiwan. På gränsen till Indien skedde nyligen de värsta sammandrabbningarna på tiotals år och många soldater miste livet. I provinsen Xinjiang sker hemska övergrepp på den etniska minoriteten Uigurerna med både massfängslanden och rapporterade tvångssteriliseringar.

Det syns också på nätet där allt fler hacker-attacker misstänks komma från Kina. Kina har inte enbart byggt upp ett övervakningssystem av sin egen befolkning utan misstänks också använda nätet till att försöka stjäla företagshemligheter och innovationer. Det här är ytterst allvarligt för europeiska länder såsom Finland som inte kan konkurrera med låga lönenivåer. Om innovationer stjäls blir det svårt för oss att i förlängningen upprätthålla vårt välfärdssamhälle.

Under president Donald Trump har USA fått en tuffare Kinapolitik. Skulle den förändras om Joe Biden blir ny president nästa år? Nej. I ett allt mer splittrat USA där demokraterna och republikanerna har oerhört svårt att samarbeta är det en sak som de är överens om: Kinapolitiken. Här sker också amerikansk koordinering med både EU och Japan. Trots att handelspolitiken mellan Europa och USA varit infekterad har koordineringen fortsatt eftersom en global handel kräver spelregler där man respekterar patent, upphovsrätt och statsstödsregler, vilket Kina inte alltid gör. Det är viktigt att inte vara naiv eller blinda för Kinas stormaktsambitioner. Kina är en stor möjlighet och ett betydelsefullt land i världen. Det är ändå viktigt att vi för en politik som slår vakt om respekten för demokrati, mänskliga rättigheter och öppenhet i världen.

Riksdagsbrev

Mats Löfström

I sin iver att misskreditera mig glömmer Björn Hägerstrand helt bort att svara på min fråga om de grönsprayade träden i Badhusbergsområdet. Därför frågar jag en gång till: ”Ska de märkta träden sågas ned eller inte?”.

Ingen av oss har upplevt en liknande situation som dagens, inte heller Viking Line. Resandet har minskat till följd av rådande pandemi.

Stadens generalplan är ett av Mariehamns viktigaste dokument. Den är en stark överenskommelse som binder förvaltning, politiker och medborgare. Så borde det iallafall vara.

År 2016 så hotade Orkla att Chips fabriken skulle lämna Åland. Då togs ett samlat krafttag på Åland som räddade kvar fabriken genom ett antal åtgärder som sänkte kostnaderna.

Att lagtingsledamot Nina Fellman (S) och undertecknad har totalt olika synsätt på mångt och mycket torde inte vara obekant.

Replik till Roger Höglund.

Näringsministern utlovar bidrag till företagen för att sänka kostnader för el, vatten och avlopp genom att t ex investera i energibesparande åtgärder.

En av effekterna av rådande pandemi är hög arbetslöshet, vilket vi behöver motverka med flera olika åtgärder. Nya jobb och nya företag är ett sätt.

Ålands handikappförbund presenterade nyligen den första enkätundersökningen som gjorts om hur personer med funktionsnedsättning upplever att deras rättigheter och friheter som samhällsmedborgare uppnås.

Angående ledarskribenten Daniel Dahléns fråga om vart Ålands framtid tagit vägen i debatten:

Förra veckan hölls ett väldigt viktigt tal. Det var EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen som hade sitt årliga anförande om läget i unionen. Det är i det här talet som kommissionen beskriver sin vision för EU:s framtid.

Jag skrev en tidigare insändare om politiker Barbro Sundbacks sätt att agera politiker som är beklaglig då hon svartmålar andra och sig inte för att gå över lik för att få sin egen vilja igenom.

Tisdag 22/9 på morgonen ser jag en åldersrik dam med en ljusbrun pudel komma gående intill Lillängens lekpark. Hunden stannar uträttar sin behov med sin ledsagare som tittar på.

Fler insändare